Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 46 – San Antonio

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 46

San Antonio

Vertaald: 26 april 2021 / Geplaatst 24 juli 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve Lemurische dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij. Ieder van jullie is hier met een andere reden en die zijn persoonlijk, maar in het algemeen werden jullie geroepen. Het is een roep die niet noodzakelijk wordt begrepen of zelfs niet lineair is. Channeling na channeling hebben wij jullie verteld dat jullie niet allemaal tegelijkertijd in Lemurie waren. De roep is hoofdzakelijk omdat jullie oude zielen zijn en de roep is dat jullie als oude zielen en door de sekse die jullie hebben, je iets herinneren. Het zit diep en er is hier meer dan alleen maar kameraadschap van de sekse en viering….dit is jarenlang gedaan. Er is een roeping!

Toen wij de vorige keer tegen jullie spraken vertelden wij jullie dat de reden waarom jullie hier en in de toekomst zijn, van alle Zusterschappen, de verlichting is van zelfs nog meer dingen die jullie je herinneren. Wij hebben jullie ook nog iets anders verteld: dat jullie nooit in staat zullen zijn om te onderwijzen als jullie zelf je gebrek aan zelfwaarde niet hebben overwonnen.

Laten wij hier even wat dieper op doorgaan en een vraag beantwoorden die vaak wordt gesteld. Het gebrek aan zelfwaarde wordt door vele dingen veroorzaakt. In het algemeen geldt voor de mensheid, en met name voor oude zielen, dat de veldslag voortdurend wordt gewonnen door het licht omdat de oude energie, met name die van voor 2012, niet in balans was. Deze energie zorgde letterlijk voor een duisternis waar moeilijk doorheen te komen was. Als jullie verlichte gedachten hadden, als jullie er redelijk vaak doorheen wilden komen, werden jullie teruggeslagen. Er waren minder overwinningen van het licht in de oude energie en degenen die er wel waren werden gevierd en worden dit vandaag de dag nog, maar er waren er maar weinig.

Hier zitten jullie dan, dames, en hebben duizenden jaren lang beide geslachten gehad maar merken vandaag dat jullie in een lichaam zitten dat zich niet alleen de sekse herinnert, maar ook een tijd waarin er geen donkere energie was om jullie te slaan. Jullie zijn gevuld met de kennis van wat zou kunnen zijn en jullie zijn zeker gevuld met de ervaringen van wat er was! En het resultaat hiervan is dat jullie je afvragen of jullie dit weer kunnen doen. Hoe kunnen jullie je licht laten schijnen? Wat betekent het? Waar halen jullie de informatie vandaan? Hoe worden jullie behandeld? En dan is er nog de angst dat het weer niet zal werken. Als vrouwen dragen jullie in de cultuur ook het gevoel van tweederangs te zijn….allemaal door de cultuur bij jullie aangebracht en dit is niet alleen nu zo maar het gebeurde steeds weer. Maar hetgeen jullie in jezelf hebben is meer dan steeds weer geslagen te worden….niet door het Universum, niet door de donkere energie, door andere mensen die jullie niet vooruit wilden laten gaan.

Hier zitten jullie dan in de stoel met veelvuldige lagen die op jullie drukken en zeggen dat jullie het niet verdienen of dat jullie weten dat jullie het wel verdienen maar niet weten hoe jullie verder moeten gaan. De leringen zullen dus waarlijk gaan over de manier waarop jullie weer heel kunnen worden, weer waardevol voor jezelf kunnen worden en dit zal niet een twee drie kunnen gebeuren.

Dit is waar jullie Zusterschap in werkelijkheid over zal gaan….een herinnering over een tijd waarin jullie niet hoefden te vechten tegen de duisternis….een herinnering aan een tijd waarin de sekse werd gezien voor de heelheid die zij kon geven aan de gemeenschap…voor wat jullie aan wijsheid te bieden hebben aan degenen om jullie heen, in een cultuur die langzaam, heel langzaam, zal gaan zien en herkennen. Lieve mensen, dit is al aan de gang….hebben jullie het gemerkt? Het is niet dat jullie de overhand krijgen….jullie zorgen voor balans. Daarbij zal er een vermindering komen van het zelfwaarde-probleem. Het heeft te maken met het feit dat jullie hier zijn, met jullie sekse en het leven van al die jaren in de donkere energie….er moeten wel vele vragen zijn. Als jullie jezelf gaan laten zien

Hoe zal dit gezien worden? Hoe gaan jullie dit zelf zien? Welke dingen waarmee jullie vanaf je geboorte zijn gevuld zijn niet gevuld met jullie zelf? (Kryon lacht) Voorheen was er een ego, en hier zitten jullie dan en kunnen met zoveel gevuld worden. Het feit dat jullie zijn gekomen – letterlijk – van Pleiadisch koninklijke huize! De leringen die jullie kregen, diep binnenin jullie, zijn de mogelijkheid om te leiden bij spirituele zaken….intuïtie die het beste is van de andere geslachten….er is natuurlijk maar een ander geslacht! (Kryon lacht) Julie hebben de beste intuïtie. Jullie hebben de beste wijsheid en dit komt automatisch met de mogelijkheid om een nieuw leven te beginnen….om dingen te zien voordat zij gebeuren….om in staat te zijn om te beschermen, te verzorgen, compassie te hebben….al die dingen! Zij zijn er allemaal en het is er klaar voor om uit te putten en om te vormen naar iets anders: naar spirituele waarheid om te onderwijzen. Hoe hebben jullie dit gedaan? Het antwoord is: langzaam. Maar hoe hebben jullie jezelf behandeld? Is er een trigger in jullie die zegt: “Ik ben een egoïst. Ik zal terugslaan en aan mijzelf denken!?”

Ik zal jullie een waarheid vertellen: Het enige waarvan ik wil dat jullie het laten zien is compassie met heel veel kracht! Niemand zal jullie ooit een egoïst noemen als dat zich als eerste laat zien. Lagen van jullie kennis en wijsheid en het gevoel om naar buiten te komen zullen er zijn. Maar de eerste laag, de eerste die het meeste indruk maakt zal nooit verward worden met ego, dat een compassievolle geest zijn, en als jullie dit doen zullen jullie zelf voelen dat jullie niet vol van jezelf zijn als jullie compassie tonen…..nauwelijks.

Compassie is iets dat van God komt, van de andere kant van de sluier. Dit is de eerste stap. Laat compassie dus als eerste naar voren komen en jullie zullen zeggen: ”Ik ben al compassievol!” Echt? Met alles zeker, nietwaar? Of alleen maar de dingen waarvoor jullie compassie voelen? Kunnen jullie compassie voelen voor degenen die jullie misbruiken? Kunnen jullie compassie hebben voor degenen die jullie hebben verraden? Kunnen jullie compassie hebben met de donkere kant die jullie steeds heeft geslagen? Het antwoord is: Een meester kan dat, en degenen die jullie hebben onderwezen deden dit. Compassievolle geest is Spirit zien in alles! Spirit zit in alles….en dit is waar jullie stralen, dames, want dit zit bij jullie ingebouwd als degenen die kinderen baren….zelfs als jullie geen kinderen hebben. Dit is een van de eerste dingen die jullie hebben en jullie hebben dit zo mooi, zo groots, zo snel. Laat het snel naar buiten komen.

Jullie zullen zeggen: “Dat is mooi dat ik dit heb, maar waar vind ik de dingen die ik zo lang geleden leerde? Hoe kan ik ook maar beginnen om mij dit zelfs te herinneren? Kryon, jij zegt dat wij de dingen gaan onderwijzen die wij hebben geleerd op de speciale plaats die Lemurie wordt genoemd.”

Jullie zullen de ceremonies vandaag hebben, de leringen vandaag hebben, de channelings vandaag hebben, maar jullie zullen niet de deur uitlopen met volledige kennis over wat te doen.

Ik wil dat jullie even diep ademhalen want nu komt wat ik jullie wil vertellen: Jullie werden speciaal voor deze tijd spiritueel klaargestoomd. Elk ding dat jullie ooit, in welk leven ook, werd verteld, vertegenwoordigde de zaad-waarheden van de Creatieve Bron, is er bij jullie nog steeds. Jullie zullen er inderdaad naar moeten graven en als ik graven zeg bedoel ik daarmee dat jullie zullen moeten werken aan je gebrek aan eigenwaarde. Zo gauw jullie je gaan reinigen om te worden wie jullie zijn en je realiseren dat er kracht in jullie is, compassie en wijsheid en herinnering, gaan jullie de duisternis wegvegen die jullie tegenhoudt. Die houdt jullie echt tegen! Velen van jullie kijken altijd over je schouder en verwachten wat jullie eerder hebben meegemaakt. Misschien spreken jullie het niet hardop uit….de angst voor wat jullie eerder meemaakten. Als deze dingen weggaan en de puurheid van wie jullie zijn naar voren komt en de zaden van jullie leringen zullen bewaarheid worden en jullie zullen je afvragen waar dit vandaan kwam. Het kwam van dat wat jullie hebben verdiend.

Dames, de leringen zijn daar nog steeds. Sommigen van jullie kunnen voelen dat het probeert door te breken. Niet de noodzakelijke feiten, niet de noodzakelijke procedures, maar de kernwaarheden van het leven….zij zijn daar allemaal. De sterrenleraren gaven jullie zoveel van je zelf….face tot face, oude zielen, het is daar allemaal! Het wacht erop dat jullie de eerste stap zetten….jullie waren doodsbang voor wat er deze keer gebeurde, vorige keren gebeurde, maar jullie laten alle verraad los en laten het oude gaan als een meester.

Ik zal jullie iets vertellen. Als dit begint zijn er zovelen die dit in de gaten hebben en zij zullen anders naar jullie kijken. Alle seksen zullen anders naar jullie kijken en zeggen: “Hier is een oude ziel waar wij naar luisteren!”

Ik spreek vandaag de waarheid over wat jullie in de weg zit en wat daaraan gedaan kan worden.

Laat de rest van deze channeling beginnen!

En zo is het.

 

Kryon