Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 49 Wilmington

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 49

Wilmington

Vertaald: 5 mei 2021 / Geplaatst 14 augustus 2022

Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve mensen, dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij. Jullie zijn de Zusterschap. De definitie hiervan verandert….wat jullie denken en doen begint te veranderen. Als jullie hierop terugkijken, alles, vanaf een paar jaar geleden tot nu, groeit dit. Langzaamaan begon de geschiedenis hiervan week na week te groeien om naar een plaats te komen waar het nu van vorm gaat veranderen. Jullie gaan dingen meer doen zoals jullie die in Lemurie deden.

Laten wij hier nog eens naar kijken. Sommige dingen hiervan zijn controversieel omdat zij geheel tegen de cultuur van vandaag ingaan. Voor degenen die hier niet bij waren gaf Melihah eerder vandaag een terugblik en ik doe dit nogmaals.

In de laatste channeling beschreef is dat er in Lemurie nooit een Broederschap was. Er werd zelfs niet eens een Zusterschap genoemd. Jullie hadden geen bijeenkomst die Zusterschap werd genoemd. In plaats daarvan was er een relatie met de vrouwen. De vrouwen wisten waarom zij hier waren. De heiligheid van de Cirkels, de tijden van geboorte….al die dingen in combinatie met andere dingen die zij deden vormden de Zusterschap. Wij vertelden jullie dat er tijden waren waarin jullie de mannen eerden en wij vertelden ook dat er tijden waren waarop de mannen jullie eerden. Al deze dingen maken deel uit van de Zusterschap.

Laten wij nu even naar Lemurie gaan en hiernaar kijken. Ik kijk even terug: de mannen wilden nooit doen wat jullie deden en wij vertelden jullie dat zij dit net zo gek vonden als dat zij kinderen zouden baren. Zij zouden nooit om zoiets vragen. Elke sekse begreep waar zij het beste in waren….en dat deden zij ook. Men keek niet reikhalzend uit naar de andere sekse en zei: “Wow, dit is onze kans!” Jullie waren zo blij en gelukkig met de sjamaanse heiligheid die jullie aan iedereen brachten. Laten wij het nu even hebben over iets wat wij waarschijnlijk nog niet hebben verteld. Als jullie, als vrouwen, bijeenkwamen, was niet alles wat jullie deden geheiligd. Niet alles wat jullie deden was onderwijzen. Jullie hielpen elkaar, jullie waren er voor elkaar. Jullie spraken met de mannen zoals dit in een normale relatie ook gebeurt. Over een van deze zaken zal ik jullie vertellen: De mannen wilden iets en dit kwam generatie na generatie steeds weer terug: “Is het mogelijk dat ik de geboorte van mijn kind kan zien?” Vandaag de dag zijn zij welkom en uitgenodigd. Dit was niet zo in Lemurie want dat waren vrouwenzaken. Ik heb jullie dit eerder verteld: onderwatergeboorten waarbij men omringd was door zingende vrouwen….daar kwam het kind. Het voelde de energie en de moederenergie en weet dat er vrienden om hem/haar heen zijn en het voelt de warmte van het water….al deze dingen werden een absolute traditie en dit bleef ook zo. Maar jullie moesten natuurlijk ook wel overleggen met de mannen om hen te laten weten waarom dit zo gebeurde. Er waren ook tijden waarin jullie met de andere vrouwen moesten overleggen door hetgeen de mannen wilden, maar nooit omdat zij ook “vrouw” wilden zijn.

Wat ik dus wil zeggen is dat er normaliteit was, zelfs in de gesprekken tussen de mannen en de vrouwen. De Zusterschap stond apart.

Nu wij dit hebben gezegd en wij hebben teruggekeken en hebben gezien dat er geen Broederschap was hebben wij ook gezegd dat er tijden van eerbetoon waren. De vorige week heb ik jullie uitgenodigd om iets te veranderen. Dat jullie hen in plaats van het idee van het scheppen van een Broederschap en gelijkheid voor even binnen zouden laten. Melihah hoorde dit en nu doen jullie dit vanavond voor het eerst. Melihah heeft een plan gepresenteerd, een manier om te eren zodat zij in alle rust kunnen voelen hoe het is en jullie hen enkele inkijkjes kunnen geven. De mannen zijn hier omdat zij dit willen. Elke man die hier binnenkomt heeft zoals jullie een andere sekse gehad. Alle mannen die hier naartoe komen hebben tot op een bepaald niveau intuïtief Zusterschap in zich. Hebben jullie daaraan gedacht? Jullie scheiden de seksen hier niet echt. Jullie eren de Zusters. Het is een eerbetoon aan hun bereidheid om jullie te begrijpen. Hun bereidheid om te zeggen dat het hen duidelijk begint te worden dat de vrouwen inderdaad degenen dienen te zijn die de heilige toorts dragen. Wie zou het beter kunnen? Zij eren jullie terug door te zeggen: “Dank jullie voor de eer. Dank jullie voor wie jullie zijn. Dank je omdat jullie onze partners zijn!” Voor de eerste keer. Het gaat niet in tegen welke traditie of ceremonie die er in Lemurie was. De Zusterschap begint volwassen te worden. De Zusterschap begint de volwassenheid te krijgen van dingen die jullie in het verleden deden en draagt dit nu over naar de dingen die jullie nu doen….cultureel gepast en begrijpend.

Deze ceremonie zal ook groeien. Er zal misschien een tijd komen waarop jullie in alle gepastheid iets tegen hen zullen zeggen. Laat mij jullie een hint geven: Wat jullie ook doen, vraag hen nooit om iets te zeggen. (Kryon lacht) Zij willen dat jullie spreken….zij verwachten dit en als jullie je eerbetoon uitvoeren zullen zij zitten en dit accepteren.

Laat de energie die jullie scheppen hun harten veranderen als zij deze plaats veranderen, ook al zijn zij hier maar een paar momenten. Laat hen zeggen: “Dat voelde goed! Ik vind dit prettig.” Misschien start dit wel een geheel nieuwe soort van heilige relatie tussen mannen en vrouwen waarin jullie elkaar verlaten in eer en dank?

Laat de ceremonie beginnen.

En zo is het.

 

Kryon