Kryon Spreekt over De Lemurische Zusterschap. 5

Kryon Spreekt over De Lemurische Zusterschap. 5

Atlanta, Georgia
Vertaald: 20 januari 2021 / Geplaatst: 3 oktober 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve dames, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Alweer wil ik jullie aan een paar dingen herinneren. Ik zal dit steeds herhalen: Er zijn geen seksen aan de andere kant van de sluier. De geslachten horen specifiek bij de mensheid. De stem die jullie horen is mannelijk en komt van mijn partner. Ik Ben geslachtsloos. Ik begrijp jullie geest. Ik begrijp de schoonheid van schepping, medescheppen. Ik weet wat geboorte is. Ik ben al jullie levens op een bepaalde manier bij jullie geweest.

Wat jullie het engelgebied noemen is niet echt….het is de God binnenin jullie….de geslachtsloze God die de reis met jullie samen heeft gemaakt.

Er werd informatie gebracht over de zusterschap en er zijn dingen gegeven over Melihah. Vanavond wil ik doorgaan en dit is informatief en het kan jullie herinneringen brengen en dat is de echte reden van jullie aanwezigheid hier. Jullie zijn hier om te proberen dingen op te pakken, nieuw leven in te blazen….om sommige dingen te herinneren waarmee jullie in het begin te maken hadden. Alweer herhaal ik dit: De kans dat jullie in deze tijd vrouw zouden zijn was groter dan 50% en jullie zijn vrouwen en waren dit ook in Lemurie. Vrouwen toen en vrouwen nu.

Dit is de manier waarop het werkt, oude zielen, en dit is het potentieel van verandering. Spirit wilde dat jullie kwamen in het lichaam dat jullie hebben en dat jullie je daar prettig in voelen omdat het niet de eerste keer is. Als jullie van geslacht veranderen zijn er levens voor nodig om daaraan te wennen. Jullie zitten hier allemaal met deze bepaalde sekse en dit is met een doel.

Jullie zitten hier in de stoel en kunnen vragen: “Wat zijn de kansen dat ik een deel ben van de Creatieve Bron en deel uitmaak van de oorspronkelijke zusterschap?” De kansen zijn daar verbazingwekkend tegen en toch is dit heel puur omdat jullie daar waren! Dit betekent gewoon dat dit een doel heeft. Jullie maakten deel uit van de oorsprong. Jullie zijn oude zielen die naar deze bijeenkomst kwamen en jullie hebben dit gevoeld. Jullie Akasha geeft de waarheid hiervan aan….de schoonheid ervan. Wij hebben jullie verteld dat de zusterschap uniek is. Dit heeft te maken met de cultuur van Lemurie….meer dan dat: met het begin, de houding van de menselijke natuur in het begin, en bij sommige Inheemsen zelfs vandaag nog, is er een (h)erkenning dat degenen die kinderen geboren laten worden ook het spirituele centrum zijn. Het brengen van leven geeft een extra aan de vrouw….niet alleen het lichaam maar aan het bewustzijn waardoor zij de mogelijkheid heeft om leven aan het leven te schenken. Aldus wordt het spirituele deel – niet helemaal, maar wel als algemene norm – doorgegeven, omdat jullie dit in Lemurie ook zo deden.

Als toevoeging aan de eerdere informatie van vanavond….de ceremonies die jullie toentertijd hielden waren heel primitief en zij bleven een zeer lange tijd aanwezig. Zij waren het begin! Dit is een tijd, deze Nieuwe Tijd waarin ik jullie vraag om de intentie nieuw leven in te blazen – van het doel, de spiritualiteit, de schoonheid. De planeet wordt meer Moeder! Er is meer zorg, er is meer compassie. De hele planeet heeft deze intentie en deze grondslag nodig die jullie voor elkaar brengen, maar jullie doen dit nu op een nieuwe manier. Het is in deze nieuwe energie maatwerk door Melihah want zij bestond vele levens en wij hebben het hier niet eerder over gehad. Er was een proces om dit te doen. Zij onderwees dit letterlijk drie keer langer dan de meesten van jullie leefden. Dit werd bereikt door haar associatie met de top van de berg….de tempel van verjonging. Dit is waarom zij werd gevraagd om te leiden in een primitief systeem. Sociaal gezien primitief was zij een van degenen die in staat waren om geleerd te hebben vanuit de oorspronkelijke Pleiadische Bron. Dit gaf haar de mogelijkheid om te verjongen en dit gebeurde ook. Zij was dus een zeer lange tijd lerares en er waren vele vrouwen die door haar werden onderwezen en zij leerden hen over wat de oorspronkelijke intentie was….gewoon een ceremonie, maar wel een wijze ceremonie. Er was wijsheid in Melihah. Wat zij onderwees was volledig Pleiadisch.

Ik ga jullie wat informatie geven die jullie laat aanvaarden wat er in de zusterschap gebeurde. Gooi het idee weg dat jullie een aantal vrouwen zijn die alleen maar even bij elkaar kwamen voor een tijd van ceremonie om de stam te helen, om Lemurie te helpen. Dit was jullie leven. Niet alle vrouwen waren in de zusterschap. Er was een systeem over wie dit wel of niet kon. Ik zal het daar nu niet over hebben. Het was een cirkel van vrouwen die op een bepaalde manier voelden en die het zoeken in zich hadden over de manier van doorgaan met het leven.

Het hele doel van de zusterschap was dat jullie later in jullie gereïncarneerde vorm die energie zouden vasthouden en deze vrouwelijke wijsheid zouden doorgeven aan anderen.…deze zachte wijsheid die iedereen om jullie heen zou beïnvloeden. Dit was de intentie, maar met vrije keuze kon het op Aarde alle kanten opgaan, maar dit was de vaardigheid die jullie wilden om de zaden ervan in vele generaties te planten….en dit deden jullie ook. Je zou kunnen zeggen dat jullie hiervoor getraind werden.

Wat is jullie herinnering, en kunnen jullie je een groep vrouwen voorstellen – op zeeniveau, tussen twee haakjes – die prachtige ceremonies hadden als de zachte wind blies en de maan scheen terwijl de ceremonie begon….zonder koude avonden. Wat zien jullie voor je? Zijn jullie je ervan bewust dat jullie een donkere huid en zwart haar hadden? (Kryon grinnikt) Allemaal! Lemuriers, de voorgangers van de Hawaiianen. Polynesiërs, zou je ook kunnen zeggen….dat is wie jullie waren!

Wat ik jullie wil vertellen gaat verder dan ceremonies. Spiritualiteit heeft te maken met vrouwelijk verbinding, en jullie zullen dit leuk vinden. De zusterschap omvat ALLES. Alles in jullie leven en de dingen waarover ik jullie niet heb verteld, prachtige dingen, gaan verder dan het begrip.

Stel je voor dat de zusterschap daar was toen jullie je eerste kind kregen. Jullie hadden allen kinderen want dit was de manier van leven in een primitieve cultuur en als jullie dit deden was er een protocol….de zusters waren erbij! Elk kind dat werd geboren op het eiland, het kleine continent van Lemurie, had de zusterschap om zich heen. Stel je het ontwaken en het bewustzijn van het kind eens voor met alle vrouwen om zich heen. Zij raakten de hand en het lichaam van nieuwe moeder aan. Zij hoorden de pijn van de vrouw en zagen misschien haar dood. Als er een complicatie was, was de zusterschap aanwezig.

Ieder van jullie wist dat deze steun er was als er complicaties waren en in het geval dat jullie het zelf niet zouden halen en het kind wel, wisten jullie dat daarvoor gezorgd zou worden door diegenen met vrouwelijke energie en compassie en de spirituele kennis….en jullie overleden in vrede! Niet met frustratie, maar dit was de uitzondering.

Stel je de geboorte voor en de vreugde, en in plaats van de pijn te voelen stonden jullie in een cirkel en hielden elkaars handen vast en een van de handen hield de hand van de aanstaande moeder vast. Als het om de een of andere reden niet mogelijk was om de hand vast te houden raakten jullie het lichaam aan. Er was altijd een cirkel en op het moment van de geboorte was de cirkel compleet….en jullie deden iets ongewoons….ongewoon….als het kind was geboren….na de eerste kreet….lieten jullie elkaar los en applaudisseerden!

Welkom op de Aarde! (Kryon lacht) en dit was het eerste geluid dat het kind hoorde….de zusterschap die applaudisseerde. Als een van de zusters op sterven lag en het haar tijd was, ging zij op dezelfde manier weg als waarop zij hier was gekomen met het vasthouden van de handen. Een compassievolle manier, een afscheidsceremonie met de zusterschap. Het gaat niet zozeer om spiritualiteit….het gaat om kameraadschap en schoonheid bij leven en dood.

Als jullie dit op de planeet zouden kunnen brengen, kunnen jullie je dan voorstellen hoe zacht dit zou zijn…het eren van geboorte op deze manier, het eren van dood op deze manier en het leven zelf dat zacht, compassievol en prachtig is.

Dit is de zusterschap….en ik was erbij!

Voel de wind in je geest en die door jullie zwarte haar waait, nu jullie zitten zoals jullie eerder zaten en herinner je hoe het was. Laat het beginnen!

En zo is het.

Kryon