Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 54 – Delphi

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 54

Delphi

Vertaald: 27 mei 2021 / Geplaatst 18 september 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve zusters, dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Velen van jullie zijn hier nog nooit geweest en daarom zeg ik dat mijn partner opzij stapt en jullie dienen voor even het idee dat jullie een mannelijke stem horen opzij te schuiven. Ik wil dat jullie in plaats daarvan denken aan engelachtige communicatie.

Mijn partner is zich niet bewust van de channeling en dat is uit respect voor de sekse. Dit is eenzelfde soort respect als dat wat er in Lemurie was. Dit werd door iedereen onderstreept als jullie in het gezelschap waren van een priester of een priesteres. In deze speciale gemeenschap is er respect en misschien een protocol, een gewaad…er is een bepaalde manier, een bepaalde kleding. Er zijn dingen die jullie wel of niet doen al naar gelang de status van deze spirituele leider. Jullie hebben dit allemaal. Als ik zeg: “allemaal” spreek ik over duizenden jaren in dit kleine continent dat Mu heette.

De beschaving van Lemurie duurde een zeer lange tijd en velen van jullie gingen daar doorheen en jullie weten er allemaal van. Mijn partner stapt opzij uit respect voor de sekse zoals jullie, nogmaals, een priesteres zouden respecteren, en daarom is het hem niet toegestaan om dit te onthouden en moet hij later naar de bandopname luisteren.

Dit is gepast, lieve mensen, want uiteindelijk zullen al deze ervaringen overeenkomen met hetgeen jullie al eens hebben meegemaakt….een keer in al die levens en dat was het leven met het Lemurische Wiel van Lering. Dit zal jullie uiteindelijk inzichten geven tijdens overleggen en er zal jullie worden gevraagd om de kerninformatie weer op te halen die jullie werkelijk in deze stoelen heeft laten belanden. Niet om de dingen steeds weer te herhalen, maar er zijn hier velen van jullie die nieuw zijn. Het werd zo ontworpen dat jullie deze keer vrouwen zouden zijn zodat jullie dit kunnen weer kunnen aanwakkeren en ophalen….jullie sjamaanse leringen.

Hoe zou dit voelen? Hoe moeten jullie dit doen? Daarom zitten jullie in de stoelen, lieve dames, dit is wat jullie doen! Hier is een concept: Wij willen dat jullie iets leren en iets afleren. Wij willen het hebben over de kernwaarheid. Nummer 1: Jullie werden onderwezen door degenen die van de sterren kwamen en de vrouwen leerden andere dingen dan de mannen. Ik wil dat jullie dit even laten bezinken. Als jullie daar waren – en dat waren jullie – hoeveel jaren en waar het was is allemaal zonder betekenis omdat jullie allen die Akasha-kernherinnering hebben….als jullie ervoor kiezen om dit te zoeken en sommige dingen kunnen jullie duidelijk worden en dan begrijpen jullie waarom jullie in deze stoelen zitten. Sommigen van jullie zijn hier klaar voor en anderen later. Jullie werden onderwezen door de zusters van de sterren. Haar stem was anders….heel anders. Als jullie haar stem nu zouden kunnen horen garandeer ik jullie dat jullie zouden huilen want er is geen geluid zoals dit. Haar stem was anders omdat haar stembanden anders waren en een toon schiepen die zo prettig was, prachtig! Dit is wat jullie je het eerst herinneren en het volgende wat jullie je kunnen herinneren is wat zij deed. Jullie werden allemaal als kinderen geleerd van zes tot dertien jaar. Vanaf het dertiende kregen jullie een ander en jullie als vrouwen toen – en nu – kregen speciale training. En die bestond niet noodzakelijk uit de manier waarop dingen werkten en wat zij betekenden. Het is het doel van de sekse en wie konden jullie dit beter vertellen dan de Pleiadische moeders?

Ik wil dat jullie nu even terugkijken naar iets om te leren en iets om af te leren. Jullie zijn door duizenden jaren heen gegaan en zitten nu in een behoorlijk moderne maatschappij. De Lemurische maatschappij was dit niet, het was een echte begintijd….eenvoudig…en toch is dit een van de kernredenen….en terecht. Jullie hoefden niet af te leren wat de samenleving jullie gaf. Vandaag moeten jullie wel afleren wat de maatschappij jullie gaf. Hier is wat ik bedoel:

Velen van jullie zitten hier vanavond en hebben al een idee over hetgeen jullie zal worden gegeven en dat jullie in de toekomst kunnen gebruiken. Dit is wat ik het spirituele vooroordeel zou willen noemen dat jullie met je sjamaanse kennis degenen om je heen dingen zouden moeten afleren. Wat jullie zelf werkelijk dienen te leren is zelfbekrachtiging.

Ga even mee terug naar Lemurie. Wat voor samenleving was daar die voor hen zorgde? Het antwoord is: dat deden zij niet. Zij zorgden voor elkaar zoveel zij konden. Maar als het op spiritueel onderwijs aankwam zaten de sterrenmoeders voor hen en onderwezen hen. De kernwaarheid is deze: Al het goede komt van jullie!

Het centrum van het Wiel is de zon. De Grote Centrale Zon, zoals jullie die als kinderen noemden, en die brengt niet eens wat jullie nodig hebben want die is waar jullie vandaan komen. De kernlering was dit: Alle spaken, op een bepaalde manier, gaven aan dat jullie alle gereedschappen bij je geboorte bij je hadden, jullie sjamaanse kennis. Wat jullie dienden te doen was hen binnenin je te laten ontwaken om de dingen te bereiken die leraren van jullie maakten…..en dat deden jullie, en dit duurde een tijdje. Zelfs in de simpele samenleving van Lemurie duurde dit een tijdje. Daarom konden alleen de ouderen voor de groep zitten omdat zij dit hadden bereikt. Zij wisten het en waren zelfvoorzienend. Wat jullie in deze tijd en samenleving dienen af te leren zijn dingen die jullie zijn gegeven door je familie, door doctoren, door degenen die spiritueel zijn en jullie zitten en verwachten dat jullie iets gegeven zal worden dat jullie dan kunnen gebruiken.

Lieve mensen, in Lemurie lag hier de focus op. Jullie brachten dit in, en hier zijn jullie nu! De lering zei dat elke spaak van het Wiel van Lering andere informatie bracht, van kinds af aan totdat jullie volwassen waren en dit veranderde dan weer als jullie sjamanen werden. Studenten spraken allemaal over hetzelfde: Wat jullie met je meedragen activeren jullie voor jezelf. Niemand geeft jullie wat dan ook!

Zijn jullie hier klaar voor…want DAT is de kernwaarheid. Activeren van wat er al binnenin is! Wat is er binnenin jullie dat anders kan zijn als toen, en het antwoord is…NIETS! Jullie zijn volledig verenigbaar met alles wat jullie hebben geleerd vanaf het allereerste begin tot vandaag en die zeer passende stem van die sterrenmoeder, dit speciale geluid dat ik jullie niet kan geven maar die in jullie Akasha staat gegrift, als ik jullie dit prachtige geluid zou kunnen geven, was de stem die jullie steeds weer vertelde over jullie eigen pracht en zelfs als kinderen droegen jullie de gereedschappen van de priesteressen die jullie zouden gaan worden en dat de verantwoordelijkheid die jullie hadden voorzichtig benaderd moest worden en goed geleerd moest worden omdat jullie een beschaving begeleidden waarin jullie thuishoorden. De verantwoordelijkheid was groot want het dorp richtte zich tot jullie. Toen jullie Ouderen werden en jullie hen vertelden wat het weer zou gaan doen, wat zij moesten doen, hoe zij zich konden voorbereiden, wanneer en waar zij moesten vissen en wanneer niet, wanneer zij bijeen kwamen, wanneer er baby’s konden komen….al deze dingen lagen op jullie schouders en als Ouderen waren deze vragen bij jullie welkom omdat jullie de antwoorden kenden. Hoe kenden jullie die antwoorden? Omdat jullie hadden ontdekt wie jullie waren en dat dit allemaal binnenin jullie was.

Degenen van jullie die in Lemurie door deze school gingen en nu hier zijn – jullie allemaal, op een bepaald niveau en in een bepaalde tijd – hebben eenzelfde interesse die jullie vandaag hier bracht en de vraag: Was ik daar? JA! Heb ik dit geleerd? JA! Heb ik ooit echt de stem van een sterrenmoeder van buiten de Aarde gehoord? Dit is wat jullie zo speciaal maakt! Er is alleen maar een fractie op deze Aarde die deze geluiden heeft gehoord. De mannen hoorden hen ook, maar niet op de sjamaanse leer-manier. Jullie moesten wel. Zij zongen voor jullie. Jullie zullen je nooit iets mooiers herinneren dan dat.

Dit zijn de dingen die jullie moeten delen en je herinneren….en vieren!

Laat de channeling verder gaan.

En zo is het.

 

Kryon