Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 55 Portland

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 55

Portland

Vertaald: 31 mei 2021 / Geplaatst 25 september 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve zusters, dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij en wij hebben het daar eerder over gehad. Dit is een tijd tussen jullie en mij. Ja, het is waar dat later velen dit zullen horen en lezen, maar niet op dit moment….alleen jullie en ik. Ik heb ook gezegd: Laat je niet in verwarring brengen door de mannelijke stem omdat het niet de mannelijke stem is die spreekt. Op deze planeet is het moeilijk om niet een van de seksen te hebben als je een boodschap brengt. Laten wij alles even opzij schuiven voor een boodschap die wordt geleverd vanaf de andere kant van de sluier, maar mijn partner is hier niet bij. Wat hij hoort begrijpt hij pas later via andere wegen. Het is dus alleen jullie en ik. Soms moet het jullie realiteit opzij schuiven om te geloven dat Lemurie echt was en dat jullie zovele jaren geleden meededen aan iets dat er zo anders uitzag.

Wij hebben het vaak verteld dat de kansen dat jullie nu vrouwen zouden zijn klein zijn als het toeval zou zijn….wat het niet is…de schoonheid van het plan over het feit dat jullie nu vrouwen zijn en in de stoelen zitten en het alleen maar jullie en ik zijn en jullie je afvragen of het mogelijk is dat jullie eerdere levens hadden in een oorspronkelijke tijd van lering….een tijd in Lemurie die duizenden jaren duurde en jullie misschien niet in dezelfde groepen waren maar wel dezelfde sterrenmoeders als leraren hadden en daarin is er een kameraadschap van het zijn op een “logeerplek” van de Akasha en feitelijk deelnemen aan iets dat zo prachtig en uniek is.

Als jullie daar waren – en alleen jullie weten dit – voelen jullie je hiertoe aangetrokken….als jullie daar waren en ergens aan deelnamen aan iets dat absoluut met de sterren had te maken. Jullie hadden degenen die van de sterren kwamen, voor jullie zaten en van jullie hielden. Als kinderen deden jullie eraan mee en luisterden naar hen. Als volwassenen gingen jullie hiermee door en toen jullie oud werden veranderde alles en veranderden de lering en keek de sterrenmoeder jullie in de ogen en zei: “Het is tijd dat jullie iets leren over hoger bewustzijn omdat jullie de last, de mantel van de sjamaan gaan dragen en toen zij dit tegen jullie zei was het een tijd van terugkijken, maar wat zij echt bedoelde was; van nu af aan!

Een deel van de Lemurische lering van het Wiel van Lering ging over de Akasha en dat jullie meerdere levens zouden gaan hebben. Weet je, Lemurie was de eerste keer. Zij vertelde jullie dat jullie vaak zouden komen en dat er een opbouw in zou zitten, een opbouw van herinneringen en dat die op een bepaalde manier in jullie zouden zitten en dat jullie je hen niet noodzakelijk zouden herinneren als het lezen van een boek, maar dat zij er onbewust zouden zijn zodat jullie je hen zouden kunnen herinneren en zij vertelde jullie dat in de tijd waarin jullie nu zitten, deze leringen die wij straks ook weer zullen hebben, aanwezig zullen blijven en jullie je hen op een dag zullen herinneren. Als jullie bereikt zouden hebben waarvan velen zeiden dat dit onmogelijk was en door de Opwaardering zouden gaan, het tijd zou zijn om de herinneringen in je wakker te maken.

En hier zitten jullie dan in de stoel en stellen de vraag: Was ik daar? De meesten van jullie waren daar, oude zielen….zeer oude zielen, allemaal vrouwen. Over een paar ogenblikken zullen jullie iets gaan doen. Ik heb het eerder gezegd, alleen wij praten hier en de anderen horen dit later….alleen wij zijn hier. Jullie zullen de mannen ontmoeten en jullie zullen iets gaan doen. Jullie zullen een kleine eer-ceremonie houden. Er is een spaak van het Lemurisch Wiel van Lering die “de spiegel” wordt genoemd. Als kinderen leerden jullie een paar basisdingen en als volwassenen hadden jullie trainingen, maar toen jullie oud werden was de spiegel de meest diepgaande. Het is een spaak die van het midden naar de buitenkant gaat en van de buitenkant naar het midden….het is een twee-richting-verkeer, en de spiegel is wat er gebeurt als jullie naar jezelf kijken en God zien en als jullie naar God kijken, jezelf zien.

De spiegel is als jullie in de ogen van een ander kijken en God zien en jezelf zien. Het is een training die tegen de sjamaan zegt: Je kunt niets zien aan de buitenkant. Je kunt alleen naar de binnenkant gaan en daar eensgezindheid en schoonheid zien van compassie….een essentie die jullie misschien niet hadden verwacht en dit betekent dit, sjamaan, dat jullie het steeds zien bij iedereen. God is in jullie en God is in hen. Die eensgezindheid is zo ongelooflijk mooi! En al het andere is alleen maar de buitenkant.

Over enkele ogenblikken komen de mannen de zaal in. Ik wil jullie iets vertellen, iets wat jullie al heel goed weten….het verschil tussen de seksen in deze cultuur. Mannen hebben geen cirkels zoals deze om ceremonies te houden. Dit is niet wat zij willen, zij voelen zich hier niet prettig bij. Zelfs de meest spirituelen onder hen willen niet in een cirkel staan, zingen en vieren. Dit is niet wat zij doen. Mannen hebben groepen waarin zij anderen ontmoeten en studeren en discussiëren en dat is voor hen voldoende, maar zij komen niet in een cirkel om een lied te zingen en dus is het voor sommigen van hen moeilijk om hier straks te komen. Maar zij komen toch. Sommigen hebben geen idee waarom zij hier komen….zij doen het omdat jullie hier zijn en zij hebben toch niets beters te doen. Als dit voorbij is hebben zij misschien tranen in hun ogen door hetgeen jullie zullen gaan doen.

Als jullie de spiegel willen gebruiken, zet je dan maar schrap. Ik wil dat jullie de God in jezelf zien en van het eerbetoon dat jullie gaan doen iets maken dat zij niet zullen vergeten….niet alleen maar een ceremonie maar een paar minuten waarin de tijd even niet telt en een groep van prachtige vrouwen de God in zichzelf en in de anderen ziet en de seksen verdwijnen en het eerbetoon voor hun en jullie levens is en voor het samen oplossen van de puzzel van twee seksen.

Maak hen niet ongemakkelijk, maar eer hen….met de spiegel!

En zo is het.

 

Kryon