Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 57 – Sedona

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 57

Sedona

Vertaald: 3 juni 2021 / Geplaatst 9 oktober 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve zusters, dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst en mijn partner stapt opzij.

Deze Zusterschap-ontmoeting vindt plaats in een ongebruikelijke tijd. Zoals zo vaak als ik bij jullie ben zijn de dames van de Zusterschap een beetje anders. Bij bijna alle keren waarop wij samen zijn gekomen kwamen de dames uit de regio, en dit is vanavond niet het geval. Zelfs in het buitenland bestaat dit publiek uit vrouwen uit de regio. Vanavond niet. Er zijn hier vele landen vertegenwoordigd. Jullie komen samen om een Zusterschap te eren en sommigen begrijpen niet eens wat dit is, maar het is anders. Dit is dus een internationale bijeenkomst en niet een van de regio.

De metafoor hiervoor is duidelijk. De Zusterschap is niet voor de regio’s want die is waarlijk internationaal. Internationaal…en er zijn nu vrouwen van over de hele Aarde. Wij zullen het er zo over hebben wat dit betekent en weer te herhalen wat er is gebeurd….de boodschap, en wat er vervolgens gaat gebeuren. De Zusterschap zien jullie als een tijd van herinnering. In de meer dan vijftig channelings die ik heb gegeven spraken wij hoofdzakelijk over hoe het was zodat jullie misschien een herinnering zouden krijgen van de echte begintijd. Door de jaren heen waarin wij hierover spraken hebben jullie de informatie misschien een beetje zien veranderen. In het afgelopen jaar gebeurde er iets….de onthulling van het Lemurische Wiel van Lering. Ik wilde mijn partner een stukje vooruit duwen met wat ik noem: de kern-spirituele waarheid voor de planeet. Het interessante voor jullie als Lemurische zusters is dat deze kern-spirituele waarheid in jullie Akasha is.

Ik wil graag even een moment stoppen. Deze multidimensionale groep heeft niet alle dingen gehoord die ik heb gezegd.

Wat zijn de kansen dat jullie nu vrouwen zijn terwijl jullie duizenden jaren geleden ook vrouwen waren? Ik zeg het nogmaals: het plan was dat als jullie het ijkpunt van 2012 zouden passeren, lieve mensen, deze sekse belangrijk zou zijn omdat dit de sekse is die toen belangrijk was, toen jullie begonnen om de sjamanen van de planeet te zijn. Even een terugblik: Ik wil dat jullie je herinneren dat Lemurie een tijd van lering was. Dit was het Akasha-lanceerplatform van de planeet….samen met andere plaatsen waar de Pleiadiers waren, maar deze was speciaal en de langst durende. Hij was puur en geïsoleerd en het veranderde nooit en de leringen bleven hetzelfde.

Deze leringen die jullie in Lemurie hadden werden in jullie Akasha gegrift zodat jullie je die bij jullie volgende incarnatie zouden herinneren. Sommigen van jullie gebruikten dit direct en anderen niet, maar dat was vrije keuze. Sommigen van jullie incarneerden later in een andere sekse en ook daarover hebben wij gesproken. Maar het echte doel was dat jullie werden getraind….getraind in wat wij de feitelijke kennis van het Lemurische Wiel noemen. Jullie werden niet alleen als Lemuriers getraind, maar ook als Lemurische vrouwen. Dit was speciaal omdat het ook de sjamaanse informatie bevatte. Jullie hebben de zaden van leiderschap. Niet alleen maar het leiderschap van jullie familie of je land, maar het leiderschap van een sjamaanse leraar van de kernwaarheid….regelrecht van de Pleiadische moeders. Jullie zaten voor de sterrenleraren en leerden het! Jullie hebben het misschien vergeten. Leven na leven….duizenden jaren gingen voorbij, maar wij willen jullie eraan herinneren dat de Akasha van de mens, een kroniek die bewaart wat er is gebeurd en in jullie DNA zit, tijdloos is. Het gaat in het verloop van de tijd niet weg en het vervaagt niet in de tijd. De Akasha is waarlijk een multidimensionaal aspect van jullie en die is net zo fris als toen, lieve dames….als jullie dit toestaan….ieder van jullie! Hebben jullie dit gehoord? Wij hebben zoveel bijeenkomsten gehouden waarin wij zeiden dat de meesten van jullie Lemuriers waren…haha, ieder van jullie waren het!

Jullie zijn naar deze bijeenkomsten gekomen, in deze groep, met een doel om je te concentreren op hetgeen esoterisch is. Het is geen toeval. Julie waren daar allemaal en dit betekent dat ieder van jullie het zaad van herinnering heeft. Wat gaan jullie hiermee doen? Wat is het doel? Wat is het ware doel? Wij hebben het hierover gehad; het doel van de Zusterschap verandert zelfs. Het gaat zich verwijderen van onderwijs en ceremonie en herinnering naar een praktische staat van discussie over wat er te doen valt. Wat doen jullie met de Lemurische kernwaarheid van de planeet? Straks gaan jullie weer terug naar huis, misschien in dit land en misschien niet. Wat betekent dit voor jullie? Ik zal het jullie vertellen: jullie gaan ontwaken voor dingen die misschien intuitief zijn en altijd al daar zijn geweest, maar wel anders zijn. Zij gaan de manier veranderen waarop jullie anderen behandelen, hoe jullie je familie behandelen, hoe jullie je over je eigen heling voelen. Als jullie in de spiegel kijken weerspiegelt die wat er is verdwenen. Wat zijn de spaken van het Lemurische Wiel van lering….een diepgaand wiel….een van de meest diepgaande was de spiegel!

Dit was de lering die zei dat als jullie naar jezelf kijken, jullie naar iedereen kijken. Als jullie jezelf zien, zien jullie de Creatieve Bron en de Lemurische leermoeder.

Dit is – alweer – een deel van de eenheid die wij jullie gaan leren. Wat jullie nu doen is je de zaadwaarheid openen en die gaat dan uiteindelijk bloeien, zoals een zaadje dat doet, en het bloeit in frisheid, niet in levensduur. Het eerste dat jullie gaan voelen is jullie heiligheid. Jullie zijn heilig….dat zijn jullie echt! En dat is het eerste waar ik het nu weer over wil hebben: Jullie zijn geweldig geboren….jullie zijn heilig. Laat niets dat jullie ooit is verteld dit afzwakken. Echt, jullie zijn die boodschappen van Thuis, de gevoelens en de emoties en de zaad-waarheid van thuis werkelijk waard.

Als dit gaat bloeien is dat het moment waarop jullie je afvragen wat jullie hiermee zullen gaan doen. Dames, ik zeg jullie dat dit intuitief zal zijn en jullie kunnen in de Zusterschap bespreken wat dit voor jullie betekent, hoe jullie dit kunnen toepassen, bijvoorbeeld in je familie en op het werk bijvoorbeeld; dit kan voor ieder van jullie weer anders zijn, maar jullie hebben allen iets gemeen: kennis! Prachtige, heilige, diepgaande, geleerde kennis in je lichaam. Wees niet verontrust als jullie hier niet alle details van weten. Het komt naar buiten in de manier waarop jullie anderen leren en hoe jullie handelen in moeilijke tijden met drama en passie.

Dit is de waarheid en dit is wat zich hier gaat verspreiden. Er zit hier zoveel schoonheid in. Dit is wat de planeet nodig heeft: begeleiding! Begeleiding door de sjamaanse vrouwen van Lemurie. Jullie zijn getraind. Jullie zijn de priesteressen. Jullie gaan – uiteindelijk – de vlag dragen van de zaad-waarheden van de Pleiadiers. Jullie zijn het….generaties vanaf nu! Deze channelings zullen overleven en er kan naar gekeken worden als de kernwaarheid die zich verder ontwikkelt en er zullen veel, veel meer vrouwen op de planeet spirituele leraren worden. Generaties vanaf nu, en het gaat nu tot bloei komen. Jullie gaan nu al zien wat er fout gaat bij de mannen. Jullie gaan het ineen vallen van het bestaande systeem al zien. Dan zullen er onthullingen plaatsvinden aan de mensen….zelfs aan de kerk…..dat vrouwen zijn gemaakt voor spirituele leringen. Zij zijn degenen met de passie en de intuitie. Zij zijn de opvoeders van de kinderen. Zij zijn degenen die dingen weten….veel meer dan de andere sekse.

Dit is het begin en het bloeit nu. Dit is de Zusterschap en de Zusterschap maakt dus deel uit van de herontwikkeling van de sjamaanse leringen die zeggen dat vrouwen deze dingen in zich dragen.

Als jullie naar huis gaan hoeven jullie maar een ding te onthouden: Jullie zijn heilig! Dit is echt zo! Binnenin jullie is er meer dan jullie denken….meer dan ik aan een groep mannen en vrouwen zou vertellen….veel meer. Kunnen jullie je – al is het maar voor even – voorstellen hoe het is om voor een Pleiadische te zitten? Zij zou wat groter zijn dan jullie; een behoorlijk stukje, in feite, en jullie zouden haar stem nooit vergeten. De stem klinkt anders dan de menselijke stem; de stembanden zijn gespleten en zij kunnen twee tonen tegelijk zingen, en als zij sprak gaf dit een geluid dat in jullie Akasha is en dat jullie nooit vergeten.

Jullie hebben Pleiadisch DNA. Wisten jullie dit? Stukjes en deeltjes van wie jullie zijn komen van de sterren. Niet iedereen kan zeggen dat hij voor de voeten van een Pleiadische moeder heeft gezeten en de prachtige leringen heeft ontvangen. Ik wil dat jullie proberen om dit weer terug te halen….deze herinnering, want als jullie dit doen zullen de dingen die zij jullie vertelde weer terug gaan komen. Net zoals de dingen die jullie eigen moeder je leerde. Zij zullen binnenstromen en jullie zullen glimlachen als jullie je hen herinneren, maar deze….is anders….dit is een sterrenmoeder, en dat is wat jullie in je dragen, lieve dames, en jullie zullen je gaan herinneren wat gaat bloeien!

Laat de bijeenkomst beginnen.

En zo is het.

 

Kryon