Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 58 – Miami

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 58

Miami

Vertaald: 8 juni 2021  / Geplaatst 16 oktober 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve sterrenzusters. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Deze channeling vindt plaats in een Zusterschap-ontmoeting en deze is anders dan de andere channeling van vandaag. Mijn partner stapt opzij. Dit is een zin die wij vaker hebben gebruikt en die betekent dat de man in de stoel geen herinnering zal hebben van alles wat wij bespreken. Dit is een eerbetoon, lieve zusters, aan jullie sekse. Let op deze momenten niet op de mannelijke stem.

Deze boodschap komt van een prachtige plaats die moeilijk te beschrijven is voor jullie. Jullie hebben dit de andere zijde van de sluier genoemd, maar die is er niet. Lieve mensen, die andere kant loopt met jullie mee en jullie kunnen die sluier aanraken wanneer jullie maar willen. Dit is de manier waarop multidimensionale dingen werken. Er is een diepgang in jullie sekse….jullie zijn de levensbrengers van de planeet. Geboorte is waarlijk speciaal, maar jullie dragen zoveel meer in je. Jullie werden ontworpen voor compassie. Deze sekse voelt het kind aan en weet wat het nodig heeft. Elke hier aanwezige moeder weet dit. Als jullie kind slaapt gaan jullie naar een andere kamer en doen je werk en opeens is er iets in jullie dat zegt: “Ga even kijken” en dat doen jullie en het kind heeft jullie nodig….misschien moet het even verlegd worden, moet er een luier verschoond worden of misschien heeft het alleen maar de compassie van de moeder nodig. Jullie zijn met het kind verbonden zoals niemand dit kan…..behalve als zij moeder zijn.

Eerder op de dag vertelde ik de mensen in deze zaal dat zij zichzelf geschenken dienden te geven….dat zij in de komende feestdagen zichzelf een geschenk zouden moeten geven, en wij gaven hier zeven voorbeelden van. Dit is de maand september en ik zit hier voor jullie allen en vraag jullie om zo’n geschenk te vinden. Oh, maar dit is anders want dit is iets dat de meeste hier aanwezigen al hebben. Wij hebben hier al vaker over gesproken….de logica. Is het mogelijk dat jullie allen in Lemurie vrouwen waren? De logica na veertigduizend jaar zal zeggen: Nee! Sommigen van jullie zouden nu mannen zijn en anderen vrouwen. Toch is het niet zo. Herinner je dat jullie het gepland hebben om hier te zijn. Jullie allen die hier zitten maakten deel uit van een planningssessie die zei dat als de Aarde voorbij het jaar 2012 zou komen, jullie vrouwen moesten zijn. Het is dus geen toeval dat jullie hier deze keer allemaal als vrouwen zijn omdat wij deze compassie voor de planeet nu nodig hebben.

Meer dan dat: wij hebben het nodig dat jullie jezelf iets herinneren. Ik wil dat jullie nu nadenken over een geschenk dat jullie jezelf kunnen geven. Ik zal straks een beeld schetsen van dit geschenk. Het menselijk herinneringsvermogen is interessant. Velen van jullie zullen je je jeugd herinneren. Maar weinigen zullen zich de tijd als baby herinneren en hoe het was om in de ogen van je moeder te kijken. Sommigen van jullie hebben moeders en anderen niet meer en als ik over moederschap spreek hebben jullie een vooroordeel….jullie waren verbonden met hetgeen jullie kenden….jullie moeder, en als volwassenen zullen jullie je moeder beter herinneren dan als kind. Ik vraag jullie nu dus om even over dit vooroordeel heen te stappen. Ik denk dat jullie meer gevoelens hebben met het ZIJN van een moeder. Degenen van jullie in deze zaal….weten jullie nog hoe het was toen jullie je kind voor het eerst in de ogen keken? Jullie herinneren je de liefde en compassie die jullie hadden. Hou die gedachte vast en ik wil dat jullie hen voor je zien terwijl zij een beetje zijn opgegroeid…..hoe het was toen zij zes maanden oud waren, en na een jaar. Dit zijn de dierbare jaren door de manier waarop zij alles absorbeerden wat jullie vertelden. Zij keken naar jullie en alles wat zij zagen was liefde.

Dit is wat ik wil dat jullie je herinneren vanwege hetgeen er nu gaat komen. Elk van jullie die hier aanwezig is kende een Lemurische sterrenmoeder. Dit was een schepsel van de sterren….heel anders dan jullie. Jullie zaten aan hun voeten. Jullie zijn misschien niet uit hen geboren…sommigen wel, sommigen werden uit hen geboren, maar jullie misschien niet, maar nog steeds zaten jullie als kinderen aan hun voeten en jullie waren gewend aan hun energie. Ik heb jullie dit niet eerder verteld, maar jullie konden hen voelen. Zij hadden een energieveld…jullie wisten het als zij kwamen en weggingen….als zij de kamer in kwamen, als zij gingen zitten….anders dan wat dan ook op deze planeet. Jullie zullen hun stemmen nooit vergeten. Wij hebben jullie eerder verteld waarom dit zo is….hun stembanden waren anders. Het is een geluid dat geen mens kan maken. Zij zongen tegen jullie en het was een gezang dat jullie nooit zullen vergeten. De hele reden dat jullie daar waren was om te beginnen met het ontvangen van prachtige, compassievolle waarheid van hen.

Wij hebben jullie over hun lesgeven verteld, maar wisten jullie dat jullie als baby’s al aan hen werden voorgesteld? Jullie moesten aan hun energie wennen. Hebben jullie ooit naast iemand gezeten die een energie heeft die liefde produceert? Julie geschiedenis spreekt van de Meester van Liefde terwijl hij rondliep. Zij zeiden dat dieren zich tot hem aangetrokken voelden en hem volgden. De mensen konden niet genoeg krijgen van deze energie en gingen weer aan zijn voeten zitten. Er was gewoon iets mee aan de hand. Het was zo apart. Dit is wat de sterrenmoeders hadden.

Ik wil dat jullie jezelf een geschenk geven. Ik wil dat jullie het je herinneren, want jullie hebben dit allemaal ervaren. Dit is wat jullie nu in je Akasha hebben zitten en het is het grootste geschenk voor de planeet….compassie en waarheid. Er is bij deze oefening een kans dat jullie zeggen dat jullie je dit niet kunnen herinneren. Denk hier niet teveel over na, lieve mensen. Ik wil dat jullie die energie voelen. Jullie proberen het veel te hard….om naar een interdimensionale plaats te gaan die jullie niet begrijpen. Laten wij in plaats daarvan gewoon even zitten en je de grootse compassie voorstellen….het meest vredige gevoel dat jullie ooit hebben gevoeld….het grootste loslaten dat jullie ooit hebben gevoeld….dat is het gevoel van de sterrenmoeder! Jullie voelden je hiertoe aangetrokken en als baby waren jullie niet zoveel verwijderd van de andere kant van de sluier. Ik wil dat jullie dit potentieel hier gaan voelen en als jullie dit kunnen voelen is dit het geschenk voor jezelf vandaag.

Wisten jullie dat sommige sterrenmoeders nog steeds hier zijn? Wisten jullie dat sommige van deze sterrenmoeders multidimensionaal zijn? Zijn jullie verrast als ik zeg dat sommigen van hen hier nog steeds zijn omdat zij een ontwaken willen zien? Dit is het ontwaken! Het begin van de Lemurische Zusterschap is hier. De enige mensen met een ervaring met de sterrenmoeders zijn jullie. Geef jezelf nu een cadeau. Ik wil dat jullie proberen om dit gevoel vast te houden. Zelfs als baby voelden jullie je zo aangetrokken tot haar.

Dit is wat jullie op de planeet gaan scheppen….compassie…en jullie zullen dit dag voor dag doen en soms proberen jullie het en mislukt het, maar dat is normaal, en uiteindelijk zullen jullie dat begrijpen. Jullie zullen weten waarom jullie hier zijn. Houd dit vast….het is het grootste geschenk dat een Lemurische vrouw kan hebben….in een jaar na 2012 zijn en je dit herinneren….niet het beeld….niet de manier waarop zij eruit zagen….maar hoe het voelde en in de aanwezigheid te zijn van een sterrenwezen. Zij zaaiden de mensheid met liefde en compassie.

Gezegend zijn jullie, sterrenzusters, voor hetgeen jullie in je dragen!

En zo is het.

 

Kryon