Kryon Spreekt over De Lemurische Zusterschap. 6 –

Kryon Spreekt over De Lemurische Zusterschap. 6

Sacramento, Californië
Vertaald: 24 januari 2021 / Geplaatst: 10 oktober 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Kryon en Yawee’s tonen

Voordat ik iets vertel, zeg ik wat ik altijd zeg: Aan mijn kant van de sluier zijn er geen geslachten en voor deze momenten ben ik een zuster. Negeer de stem en het timbre ervan met deze boodschap.

Er valt heel veel te zeggen over wat jullie zojuist hebben gehoord. (de tonen van de instrumenten van Yawee) en toch moeten wij iets zeggen dat duidelijk is. De tonen van Yawee hebben het uiteindelijk gedaan….voor de zusterschap en wat zo bijzonder is, is dat Yawee nooit lid was van de zusterschap. Dit is dus een integratie en een metafoor – vanaf het begin – van de integratie van het mannelijke en het vrouwelijke. Het is de metafoor van hetgeen de Inheemsen van de planeet vanaf het begin wisten. De transmissie, de overdracht, die jullie zojuist hoorden is de eerste van zijn soort en die werd gegeven – zoals hij het beschrijft – door zijn Pleiadische moeder, voor de zusterschap op een manier die niet eerder heeft plaatsgevonden.

Alle tonen die er waren in het begin van Lemurie waren gestructureerd…..hoog gestructureerd! Meer dan jullie ooit als primitieve beschaving van het begin af aan hebben geweten over structuur en wij hebben jullie er als zusterschap nog niet alles over verteld….totdat het zichzelf beetje bij beetje zal onthullen.

Er is zoveel dat ik jullie kan vertellen over wat jullie kans noemen. Bijvoorbeeld: zoals nu: Wie zitten er voor mij? Wie zaten er vorige week en de week daarvoor voor mij? Wat zijn de kansen dat jullie allemaal, zovele levenspaden, ook deze keer weer vrouw zijn en samen genieten van deze sekse. Wat zijn de kansen hiervan? En ook dat jullie in Lemurie vrouwen waren? Ik zal het jullie zeggen: De kansen zijn hier grotelijks tegen….en daarom is dit zo speciaal!

Synchroniciteit heeft er werkelijk niets mee van doen dat jullie hier vandaag zijn. Dit werd gepland! Toen jullie in 2012 de precessie van de equinoxen passeerden en ook de 26.000-jarige cyclus compleet was, werd dit gepland en waren wij inderdaad ook vrouwen in die tijd om de ontdekkingen die daarin zitten te eren en dat jullie naar een ontmoeting als deze zouden komen en je dingen zouden herinneren.

Jullie herinneren je de ceremonie niet….daar gaat dit niet om, zelfs niet over het kameraadschap. Ik wil dat jullie je de activering herinneren. Ik wil dat jullie je de deelname daaraan herinneren.

Lemurie was heel anders dan jullie je waarschijnlijk voorstellen. Het was een klein land dat uit het water omhoog werd gedrukt, door de bubbel magma die ook Hawaii en alle andere eilanden omhoog drukte tot een grote landmassa. Het bestond op deze manier honderden jaren. Het kwam omhoog en zonk weer weg en toen het omhoog ging waren jullie daarbij en kwamen de Lemuriers daar aan. De Pleiadiers – de Lemuriers waarover ik spreek en het is moeilijk om het verschil uit te leggen omdat meesten van jullie Hybriden (een tussenvorm tussen deze twee) waren – en dit geldt ook voor Jawee die een Pleiadier als ouder had en een van de eerste zielen op Aarde was en een moeder en een vader had die heel verschillend waren.

Lieve mensen, wij hebben vergeten om jullie iets te vertellen. Wij vergaten het niet maar mijn partner vergat het. Vorige week beschreven wij een cirkel van Lemurische zusters die samen geboorte en dood vierden. Wij vergaten jullie te vertellen – niet ik, maar mijn partner (Kryon lacht) – en de reden dat hij het vergat was dat hij het niet als belangrijk herkende. Mijn partner heeft jullie bewustzijn niet en aldus rapporteert hij over hetgeen hij ziet en dit gaat door zijn filters…deze geboortecirkel en het water. Hij zag het belang niet in van de geboorte onder water. Dit is de manier waarop het werkte en in die tijd was het water, net zoals nu in de Tropen, warm. De onderwatergeboorte symboliseert vele dingen, maar het was in die tijd ook zeer gezond voor het kind. Het zoute water is helend als het de juiste temperatuur heeft. Daarin geboren worden is bijna als de vloeistof waarin het kind zich al bevond. Het kind voelt zich prettig bij de geboorte en het blijft in het water totdat het tijd is. Dan wordt het eruit gehaald en maakt het zijn eerste geluid. Het is een veel vriendelijker ervaring en jullie maakten daar deel van uit. Hij vergat gewoon om dit jullie te vertellen; hij herkende het niet voor wat het was.

Het is voor jullie misschien ook interessant om te weten dat niet alle vrouwen op Lemurie deel uitmaakten van de zusterschap. Goed of niet, de beschaving was gestructureerd als een beginnend bewustzijn. Jullie werden door de verschillende families gekozen om hen te vertegenwoordigen bij de zusterschap en de zusterschap werd dus iets van ouderen die in training waren om Oudsten te worden. Het is een speciale groep en als jullie dachten dat jullie gewoon deel uitmaakten van alle vrouwen, was dit niet zo.

Lemurie was groter dan jullie denken en de bevolking groeide en toch gold dit niet voor de zusterschap. Jullie zien dus dat het een elitegroep was, een geselecteerde groep, een gekozen groep en de verkiezing gold degenen die het meest representatief waren voor de vrouwelijke Pleiadiers. De modellen waren er en jullie ontvingen hun engelachtigheid, hun compassie en hun welwillendheid….een zeer lang bestaande vrouwelijke bron. Laat dit door jullie niet verloren gaan.

Yawee, de hogepriester van Lemurie had alles wat hij nodig had….van een vrouw. Wij hebben nooit zijn vader genoemd. Zijn vader deed dingen als alle andere mensen, maar hij maakte nooit deel uit van dat wat zijn zoon wijsheid schonk…of de wetenschap, of de compassie. Het kwam allemaal van zijn moeder!

Dit zette de toon van iets waar ik vandaag misschien cryptisch over sprak maar jullie weten nu dat de metafoor compleet is, want hij komt nu terug bij jullie….iets wat hij in Lemurie nooit deed….het vrouwelijke en het mannelijke, voor even, te combineren in compassie, in ziel, in het vieren van wie jullie zijn!

Wij zijn hier samen met Melihah en met Yawee….nooit eerder gebeurd!

Laat de ontmoeting beginnen!

 

En zo is het.

Kryon