Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 60 Santa Fe

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 60

Santa Fe

Vertaald: 11 juni 2021 / Geplaatst 30 oktober 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames, lieve sterrenzusters. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Er is hier zoveel schoonheid want ik weet dat jullie er nooit echt over nagedacht hebben wie jullie zijn….de majesteit van jullie sekse, levensbrengers van de planeet, maar er is zoveel meer. Jullie vertegenwoordigen zachtheid en compassie van de mensheid. Dit is waarom wij weer zeggen dat de dingen die spiritueel zijn en die jullie binnenin je, intuïtief weten, prachtig en welwillend zijn, de dingen die jullie aan je kinderen doorgeven die verder gaan dan alleen gezond verstand zijn de dingen waarvoor jullie zijn ontworpen om hen op dezelfde manier door te geven aan de planeet.

Er zal een tijd komen waarin deze bijeenkomsten die de Zusterschap worden genoemd, afgezaagd zullen lijken omdat het dan algemeen gezond verstand zal zijn geworden op de planeet dat de zachtheid van vrouwen geschikter is voor spirituele boodschappen….voor iedereen. Vraag aan een man als hij als kind in moeilijkheden was, waar hij naartoe ging voor hulp. (Kryon lacht) Hij ging naar zijn moeder. Het is intuïtief dat jonge mensen de vriendelijkheid en zachtheid van een vrouw zoeken, met name als die vrouw sjamaanse kennis heeft en daarmee bedoelen wij: kosmische kennis over de manier waarop God werkt in het leven van alledag op dezelfde manier als waarop jullie een kind geruststellen door je stem en het kind weer gaat slapen. Dit is wat jullie hebben met jullie sekse en het is geweldig.

Niet iedereen die naar een Zusterschap-channeling luistert heeft voorgaande channelings van voorgaande bijeenkomsten beluisterd. Ik wil nog even doorgaan met het onderwerp van zojuist….over het verschil in balans tussen licht en donker op deze planeet en die betekent: Licht en donker in het menselijk bewustzijn. Daarmee bedoelen wij: ontwikkeld of niet ontwikkeld menselijk bewustzijn….wat mensen denken, wat zij doen en hoe zij handelen en hoe dit omhoog begint te gaan op de planeet. Als jullie het nog niet in de gaten hadden: een deel daarvan is een eerbetoon aan het vrouwelijke. Sommige dingen die er al zeer lange tijd zijn, waren geen eerbetoon aan jullie, zij waren zelfs misbruik ten opzichte van jullie en die gaan nu op een dramatische manier omhoog, niet alleen hier, niet alleen in dit land, maar op heel veel plaatsen. Er werden kinderen misbruikt door de kerk. Zijn jullie je ervan bewust dat dit noot, nooit meer een punt zal zijn als de vrouwen priesters zijn? Ik zeg dit tegen deze groep en tegen een andere zou ik dit niet zeggen omdat jullie een overeenkomst hebben, er is begrip over wat jullie wel en niet doen met kinderen. Een moeder weet dit!

Er is zo een opwaardering aan de gang met deze balans, deze polariteit van licht en donker op de planeet. In de vorige channeling vertelde ik dat er dingen zijn die in jullie leven gaan gebeuren die zo donker zijn dat zij jullie beperken, zij zijn verantwoordelijk voor jullie houdingen en voor jullie dagen in duisternis en hoeveel dagen vol vreugde en hoeveel dagen in duisternis jullie hebben gehad vanwege dingen die er zijn gebeurd. Zij vormen wie jullie denken dat jullie zijn en ik ben hier om jullie te vertellen dat dit op zichzelf, dit proces, niet alleen verandert, maar jullie kunnen het zo ontwerpen dat het anders wordt omdat jullie de intuïtie al hebben om te weten hoe jullie dit kunnen laten werken….dat jullie terug kunnen gaan naar enkele van de donkerste herinneringen en de dingen nieuw leven kunnen inblazen die zo afschuwelijk voor jullie waren…of het verraad, of het misbruik. In plaats daarvan zien jullie het omringd door een groep engelen.

Is het niet interessant dat de mensheid altijd engelen ziet, in groepen, als vrouwen? Als jullie denken dat dit toeval is….dat is niet zo omdat vrouwen het verschil kunnen maken en zij  kunnen rond die onderwerpen zijn, zelfs vandaag, zelfs als jullie denken aan de dingen waardoor jullie vandaag bepaald zijn, kunnen jullie terugkijken en hen zien in een licht dat er nooit eerder was. Alles wat jullie je herinneren is vol van duisternis….deze sterke en zwakke krachten, en alles wat jullie oppikken zijn de zwakke krachten, de krachten die jullie naar beneden halen.

Dit, lieve mensen, is aan het veranderen! Als jullie inderdaad de leidende figuren van de sjamaanse energie op de planeet zijn, als jullie degenen met de intuïtie zijn, met de zachtheid en het begrip en de compassie zijn jullie degenen die de dingen kunnen veranderen en jullie kunnen weer teruggaan om het licht om de duistere dingen heen te zien en daardoor de balans te vinden die jullie houding zal veranderen en jullie daardoor uit een diepe duisternis zal halen. Steeds als jullie daar naartoe gaan en het niet zien als iets dat slecht is zijn er doelen en mogelijkheden voor jullie en gaat er een balans voor jullie komen, zelfs als jullie zijn verraden. Jullie gaan daar naartoe en zien zelfs daar het licht in en niet alleen maar het duister. Dit is voor velen heel mysterieus, maar niet voor een vrouw. Jullie hebben de absolute kracht van intuïtie. Intuïtie is geheiligd….het is een doorgang naar een andere dimensie. Hoeveel van jullie hadden kinderen en kregen opeens het gevoeld dat zij jullie nodig hadden? Jullie gingen naar hun kamer, en dit was ook zo. Sommigen zeggen dat dit een moeder-kind-verbinding is. Nee, lieve mensen, dit is niet zo….het is vrouwelijke intuïtie en die is magisch! Het behoort jullie toe. Het is niet allen voor jullie en je kind; het is voor jullie en je innerlijk kind. Het is voor jullie en jezelf en dat is wat sjamanen doen. Zij zorgen voor balans. Als jullie dit voor jezelf kunnen doen kunnen jullie andere mensen worden dan jullie denken te zijn. Al degenen om jullie heen zullen het merken en zeggen dat jullie blijer zijn dan voorheen en jullie zullen zeggen dat dit zo is. Jullie hoeven het niet uit te leggen; jullie kunnen gewoon zitten en glimlachen. Dit is wat sjamanen doen (Kryon lacht). Zij hoeven zichzelf niet uit te leggen omdat zij innerlijke kennis hebben die verder gaat dan die uitleg.

Wat als jullie altijd in staat zijn om de hand van Spirit vast te houden waardoor jullie je beschermd voelen? Wie jullie ook zijn, waar jullie ook zijn en wat jullie ook doen en wat er in je leven ook aan de hand is, jullie zijn beschermd. Zou dit een verschil maken als dit voor jullie zo diepgaand zou zijn dat het bijna fysiek is? Zou dit een verschil maken? Ik zal het jullie vertellen: jullie sekse kan dit door de intuïtie die jullie hebben die vrouwelijke intuïtie wordt genoemd en die een verbinding is met Spirit. Het vertelt jullie wat er gaat gebeuren, het vertelt jullie wat er is gebeurd, het vertelt jullie dat er iemand in moeilijkheden verkeert en het vertelt jullie over jezelf. Jullie kunnen dit de hele dag door hebben. Daar gaat deze bijeenkomst over….een viering van het Licht dat zich in jullie ontwikkelt en dat anders is dan in welke tijd van de menselijke geschiedenis ook.

Klinkt het overdreven als ik zeg dat deze planeet jullie nodig heeft om te ontwaken? Als jullie je spirituele kracht gaan oppakken is dat prachtig en acceptabel voor beide seksen want jullie zijn geen bedreiging voor welke man dan ook….niet meer dan jullie schoonheid of zachtheid of compassie dit is.

Toen de meester van liefde op deze planeet rondliep keken beide geslachten naar hem en zij hielden van wat zij zagen. Zij vonden zijn vriendelijkheid niet bedreigend…of zijn schoonheid….of zijn compassie. Zij wilden meer daarvan, en ik zeg jullie dat degenen om jullie heen hetzelfde willen.

Laat de bijeenkomst beginnen!

En zo is het.

 

Kryon