Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 61 – Calgary

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 61

Calgary

Vertaald: 19 juni 2021 / Geplaatst: 6 november 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames, lieve sterrenzusters. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Jullie zullen denken dat de gegevens over het eiland Lemurie wel een keer uitgeput en vergeten zullen zijn. Dit zal nooit gebeuren. Zo velen van jullie dragen de herinneringen hiervan in je Akasha. Ik wil jullie vertellen over iets wat jullie je misschien wel herinneren omdat jullie vandaag met geluid te maken krijgen….vibraties in de lucht. Het draagt harmonie en schoonheid in zich.

Wij hebben jullie en anderen in channelings diverse malen verteld over geluiden die jullie nooit zullen vergeten. Ik wil dat jullie in gedachten even teruggaan naar dit tropische eiland, deze berg die Lemurie wordt genoemd. Voor sommigen van jullie is dit niet moeilijk gezien het weer buiten deze zaal. Misschien zien jullie jezelf op het strand waar de zeebries waait. Het kameraadschap van de vrouwen was niet alleen voor de vrouwen. Het is voor mij moeilijk om jullie te vertellen….je moet er geweest zijn….je moet de gemeenschap kunnen begrijpen. Een samenleving waarin de mannen en de vrouwen waarlijk de rollen die zij beiden spelen heel goed begrijpen en er was zoveel respect. De mannen zouden niet hebben wat zij hadden en de vrouwen zouden niet hebben wat zij hadden. In deze samenleving – zo eenvoudig als hij was – hebben wij jullie verteld over het indringende geluid dat de sterrenmoeders konden maken. Het was heel bijzonder om te weten dat zij op de top van de berg achterbleven tot de volgende leerbijeenkomst.

Zij waren niet afwijzend, zij waren heel liefhebbend en heel makkelijk te benaderen….het waren moeders! Maar ik zal jullie vertellen dat als zij hun mond openden om te zingen er niets mee te vergelijken was. Er is geen geluid op de planeet dat hierop lijkt. Niets!

Deze vrouwen van de sterren waren fysiek anders rond de stembanden….gespleten stembanden die hen in staat stelden om twee noten tegelijkertijd te zingen. Zij konden in zichzelf zelfs bepaalde gebieden van harmonie zingen en als zij zongen was dit betoverend. Niet ieder van jullie werd geboren uit een sterrenmoeder en als jullie begrijpen hoe dit ging weten jullie het, maar jullie allemaal hebben hen horen zingen. Sommigen van de eerste generatie, zoals Melihah, hebben dit gegrift in hun Akasha. Het was iets dat niet nagedaan kon worden, zelfs niet door jullie. Het kon niet uitgelegd worden, zelfs als zij jullie dit vertelden.

Ik zal jullie vertellen wat de vrouwen deden en ik heb het hier niet eerder over gehad: Muziek gaat door de sluier heen, zoals humor en compassie en andere mooie dingen en soms komt de melodie, de muziek die jullie zingen, direct van de andere kant van de sluier. Echt waar!

Muziek was voor de Pleiadiers heel belangrijk en als jullie hen in koor zouden kunnen horen zingen was dit echt iets bijzonders van de sterren! Maar ik zal jullie iets vertellen: zij deden dit voor jullie. Twee of drie van hen zongen soms een duet of een trio en dit was iets dat regelrecht naar jullie hart ging. Wat zij probeerden was dat sommige vrouwen de ene toon zongen en andere vrouwen de andere toon. Met twee vrouwen of meer konden jullie iets dergelijks benaderen.

Wat deden de Lemuriers voor hun plezier? (Kryon lacht) Wat zouden jullie doen? Zij hadden ceremonies en die waren mooi, maar de muziek waarover wij hebben gesproken was er alleen in de cursussen en daar hebben wij nog niet over gesproken. Ik zal jullie iets vertellen dat de mannen prachtig vonden en het is iets dat in hun Akasha staat gegrift. De vrouwen hadden ceremonies. Dit waren optredens, maar zij zongen in groepen en in koren en in bepaalde harmonie deden zij dit heel goed. Liederen van de oceaan, liederen van de zee en zij bootsten de sterrenmoeders hiermee na als zij dit deden, en de mannen waren het publiek. De mannen kwamen lang voordat het zingen begon en waren dus vroeg aanwezig om de beste plaatsen te kunnen bemachtigen.

Er is een Akasha voor de mannen. Herinner je dat in het systeem van de Akasha de geslachten wisselen. De mannen worden vrouwen en de vrouwen worden mannen en iedereen komt aan de beurt, lieve mensen, inclusief de hier aanwezige vrouwen. Dit alles om jullie te vertellen dat het niet alleen de vrouwen hier zijn die deze herinneringen hebben op de planeet, aan deze prachtige, prachtige tonen….luisteren naar de vrouwen die allemaal zingen voor de mannen. Als jullie vrouwen waren en zongen en luisterden naar wat jullie uitstraalden deden jullie hetzelfde als de sterrenmoeders….jullie brachten een euforische staat van vrede en jullie begonnen te begrijpen waarom de sterrenmoeders hun gezangen brachten op de manier waarop zij dit deden om een gevoel van zelfwaarde te scheppen. Jullie voelden je prettig zolang jullie deze liederen hoorden.

De sterrenmoeders deden dit, lieve mensen, zij kenden dit generaties lang en brachten dit over op hun kinderen en hun kleinkinderen, als Pleiadiers. Zij wisten hoe de tonen van de stemmen balsem waren voor de ziel van iedereen die hen hoorde….het bracht hen in slaap en gaf een gevoel van vrede. Ik kan jullie dit gevoel niet geven maar wat ik wel kan is jullie eraan herinneren en laten visualiseren en zelfs de herinnering nu van het horen in de ethers. Hier is de reden: jullie hebben een stukje gereedschap in deze herinnering….een gereedschap dat alles in orde maakt wat er in jullie leven nu aan de hand is, ik wil dat jullie samen met mij visualiseren, op engelenkoorniveau als jullie dit willen, engelenkoren bestaan altijd uit vrouwen. Kryon lacht. Altijd vrouwen. Het prachtigste geluid van zingen….altijd vrouwen. Altijd vrouwen! Het waren de moeders die samen zongen….koren die een prachtige harmonie voortbrachten….het timbre van de moeder….Pleiadisch! Denk er nu aan dat jullie in staat zijn om dit op te roepen want als jullie dit kunnen, ook al is het maar een beginnetje, hebben jullie een stukje gereedschap dat verder gaat dan alleen maar rustig ademhalen….een herinnering die weinig anderen hebben en die jullie meeneemt naar de heerlijkste plaats waar jullie ooit zijn geweest….waar alles goed is. Op dit moment is er niets wat daartussen kan komen…die samenhang van dat lied en dat gezang. Lieve mensen, wanneer er ook iets dat jullie hart bezwaart, als de sjamanen die jullie zijn, kunnen jullie naar die plaats gaan en kunnen jullie dit zingen weer horen op een manier die inderdaad van buiten deze wereld is en die weinig mensen ooit hebben gehoord en die vast verankerd is in jullie Akasha, en jullie kunnen zitten en zeggen: “Alles is in orde met mij!”

Dit is gereedschap, het is een praktisch stuk gereedschap dat de vrouwen hier gebruiken voor henzelf, op henzelf, in de tijden die voor jullie frustrerend zijn of waarin jullie je zorgen maken. Is het mogelijk dat jullie dit op een multidimensionale manier kunnen terughalen? Niet het zingen zelf, maar om te zitten en de tranen te laten rollen als jullie iets terughalen dat zo kostbaar is dat het feitelijk alles om jullie heen verandert.

Dit is de kracht van de Pleiadische muziek en sommigen van jullie hebben die gehoord! Laat deze dag ervoor zorgen dat jullie het potentieel hebben om dit naar voren te brengen…niet met jullie oren maar in je geest de harmonie en de sonoriteit van het horen van een geluid dat zo betekenisvol en vredig is en dat jullie van dag tot dag zal helpen.

Kunnen jullie begrijpen waarom de mannen vooraan wilden zitten. Dit gebeurde niet vaak, maar als jullie het deden bij de cycli van de zon, wisten zij wat er zou gaan komen en wilden zij allemaal vooraan zitten om te horen wat jullie gingen doen, want ook zij voelden dit.

Jullie hebben dit gereedschap, sjamanen, voor jezelf, en het straalt uit naar anderen die het zullen voelen en ervan genieten. Dan zullen zij zeggen: “Wat is er met jullie aan de hand. Wat is er met jullie gebeurd?” Dan zeggen jullie: “Wees stil en luister!” (Kryon lacht)

WEES STIL EN LUISTER!

En zo is het.

 

Kryon