Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 63 Columbus

 Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 63

Columbus

Vertaald: 23 juni 2021/ Geplaatst 20 november 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames, lieve sterrenzusters. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Ik kan zeker de groep die voor mij zit sterrenzusters noemen met als belangrijkste reden dat jullie intuïtie jullie in staat stelde om hier te komen en te denken dat jullie voor een dag kunnen deelnemen omdat jullie denken dat jullie je iets kunnen herinneren of willen herinneren….iets dat jullie diepgaand verbindt. Ik spreek dus tegen mensen die hier niet toevallig zijn. Als jullie van een van deze dingen de rillingen krijgen is het nu de tijd en zijn jullie zeker op de juiste tijd op de juiste plaats. Deze dag is belangrijk voor jullie. Jullie bijna allemaal herinneren je vreugdevolle dingen uit het verleden waarbij jullie afstemmen op iets dat zo verbazingwekkend diepgaand is…dat jullie misschien deel uitmaakten van een beschaving die het begin was van het zaaien van een planeet waarop spirituele vrije keuze werd toegestaan. Jullie namen daar niet alleen deel aan, jullie hielpen ook bij het leerproces en dit zit allemaal op een subtiele manier in jullie Akasha, maar het is wel zo dat dit jullie een beetje oppookt, nietwaar? Daarom zitten jullie hier in de stoel. Het laat jullie denken: “Was ik dat? Was ik echt daar? Kan dit waar zijn?” En ik zeg weer dat dit geen toeval is. Het is geen vraag, het is een feit!

Laten wij nu even verder gaan. Vergis je niet over de Lemurische Zusterschap. Het is geen terugkeer naar het verleden. Dit is geen tijd waarin jullie samenkomen en vieren. Dit is een tijd van introspectie, zelfreflectie, om naar boven te halen wat jullie zijn en het verleden te gebruiken en te manipuleren zodat die informatie nauwkeurige waarheid wordt en langzaam in jullie komt en zegt: “Het werd tijd dat jullie het je herinneren!” Misschien herinneren jullie je dat ik de afgelopen twee dagen sprak over de Muur van Geloof. Voor de mensheid is deze Muur van Geloof iets waar alle spirituele beoefenaars, mediteerders, doorheen willen. Het is een doorbraak en om dit te doen hebben wij gezegd dat er meditaties zijn en oefeningen en ceremonies die jullie naar de muur brengen en voor een groot deel van de mensheid blijft het hierbij en weten zij niet wat zij moeten doen. Zij voelen wel iets van een verbinding maar dan is er die muur die hen letterlijk tegenhoudt om er doorheen te gaan en die muur is de Muur van Geloof omdat jullie buiten je comfortzone, jullie realiteit gaan, of jullie eigen paradigma.

Ik zal jullie iets vertellen dat ik niet eerder heb verteld. Jullie kijken rond op deze planeet en zien grote aantallen mensen die bidden en mediteren en de meesten daarvan zijn mannen. Dit zal gaan veranderen en de reden hiervan is dit: als er begrip en realisatie zal zijn dat vrouwen dit beter kunnen, komen zij beter bij de muur, mediteren beter en gaan veel makkelijker door die Muur van Geloof dan een man en de reden hiervan is deze: Vrouwen zijn toegerust om zorg te verlenen. Jullie komen in deze wereld en of jullie nu wel of niet kinderen hebben: jullie zijn ervoor toegerust en ik bedoel niet biologisch…ik bedoel het brein….alles wat bij jullie hoort is het bewustzijn van het vrouwelijke en dit is aanwezig voor de kinderen. En als jullie naar kinderen kijken, naar wat zij echt hard nodig hebben is zijn dit liefde en compassie en begrip, plus een verbinding die sterker is dan welke man ook voor elkaar kan krijgen.

De moeders onder jullie weten wat ik bedoel. Jullie liggen in bed en voelen iets en jullie hebben een intuïtieve vonk die zegt dat jullie beter maar even kunnen opstaan om naar het kind te kijken en jullie gaan naar de babykamer en….jullie hebben gelijk! Het kind heeft jullie om welke reden ook nodig en jullie pakken het kind op en houden het vast en als jullie daarop terugkijken vinden jullie dit heel bijzonder omdat jullie in een diepe slaap waren en wakker werden en het kind jullie nodig had.

Hoe noemen jullie dit? Dit is verbinding! Verbinding met een bewustzijn dat misschien wel het bewustzijn van jullie eigen DNA is. Het is het bewustzijn van een verzorgende en dan is de volgende stap dat jullie weten wat jullie moeten doen. Jullie weten hoe je het kind gerust moet stellen en van het moet houden. Jullie hebben de compassie om te weten wat de volgende stap is, en dan hebben jullie nog het geduld.

Dit is de uitrusting waarover wij spreken. Ik wil dat jullie dit op een logische manier laten bezinken en bezien in spiritueel licht, want al deze specifieke dingen zijn ook nodig om een spiritueel leider op deze planeet te zijn…..de compassie, het geduld, het weten wat er gezegd dient te worden. Wat zeggen jullie tegen het kind als het jullie nodig heeft als het gefrustreerd is? Terwijl het opgroeit….als die keren….Mam kende de juiste woorden.  Jullie hebben de toerusting hiervoor. Jullie wimpelen het niet af….het zit ingebouwd in jullie.

Ik zal jullie iets vertellen over jullie hersenen, lieve mensen, lieve vrouwen, dat het vrouwelijk bewustzijn anders is bedraad….wij hebben dit eerder gezegd. De synaps van jullie hersenen is niet verantwoordelijk voor intuïtie. Logica is geen intuïtie. Er is een sterke verbinding tussen beide hersenhelften die in balans is, en met de pijnappelklier. Ook in het deel van jullie hersenen zijn er veel verschillende dingen aan de gang die met jullie geboorte zijn meegekomen en als jullie daarmee die muur benaderen hebben jullie iets dat is verhoogd, intuïtie om in staat te zijn daar doorheen te gaan en te zien wat er aan de andere kant is omdat jullie het begrijpen. Jullie begrijpen de liefde, jullie begrijpen compassie want jullie zijn hiervoor gebouwd.

Jullie gaan dus veel sneller dan een man door die Muur van Geloof en zij moeten dit eerst beoefenen en uitzoeken en dat is ook goed, maar jullie doen dit automatisch. Kunnen jullie nu begrijpen dat jullie zijn toegerust om te onderwijzen? Jullie zijn in staat om anderen te tonen hoe iets gedaan moet worden en om geduld te hebben met degenen die aan jullie voeten zitten en zeggen dat zij spiritueel gezien of mentaal gefrustreerd zijn, al dit soort dingen, en jullie hebben antwoorden, net zoals jullie die bij het kind zouden hebben. De Zusterschap gaat over het herinneren en ontwaken van de intuïtie die jullie in staat stelt om te onderwijzen. De informatie die jullie vandaag uitdragen en die kerninformatie was in de tijd van Lemurie, is nog steeds intuïtief….jullie hoeven die niet te bestuderen en te onthouden.

Als ik de feitelijke werkende delen onthul van het Lemurische Wiel van Lering zullen jullie het geheel zien. Jullie hoeven het niet te bestuderen….jullie herinneren je het….het is daar nog steeds. De reden is dat het kernwijsheid is en die is altijd bij jullie. Daarom zitten jullie nu in deze stoelen.

Dit is een goede dag, een goed moment, om je te herinneren wie jullie zijn. Sommigen van jullie zeggen dat jullie je niet echt in staat voelen om dit te doen, maar, lieve mensen, het is daar altijd en jullie houden je ermee bezig en stralen het uit, maar ik wil dat jullie je ook bezighouden met moederschap. Ook al hebben jullie geen kinderen is het er ook! Het is er klaar voor, en moederschap is het antwoord en er is precies dezelfde synaps en intuïtie die jullie meenemen naar het sjamanenschap en die weet wat er gezegd en gedaan dient te worden.

Dit is de boodschap van Kryon voor de zusters en de vrouwen van de hele Aarde. Jullie zijn hiervoor uitgerust en dingen zullen gaan veranderen op een manier waardoor zelfs de mannen dit zullen gaan zien en verwelkomen. Zij kijken naar het verleden en zeggen: “Het werd tijd!”

Laat deze dag beginnen met de woorden van de sterrenmoeders.

En zo is het.

 

Kryon