Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 66 Mount Shasta

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 66

Mount Shasta

Vertaald: 5 juli 2021 / Geplaatst 11 december 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames, lieve sterrenzusters. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij en dit betekent dat de man in de stoel dit niet hoort. Het is een van de weinige keren bij het channelen wat hij doet waarbij hij niet wordt toegelaten in de cirkel van hetgeen hij zegt en dit gebeurt bewust. De hele reden hiervoor is – en ik zeg dit nogmaals – is dat het een eerbetoon is aan de sekse die hier aanwezig is. Er zijn geen geheimen, maar er is eerbetoon….eer voor het vrouwelijke, en dit maakt een werkelijk deel uit van de discussie die er altijd is want voor mij zitten de Zusters, en ik gebruik dit woord bijna letterlijk voor de Zusters van de Berg. Niet lang geleden brachten wij deze boodschap of een die gelijkluidend was, aan anderen….de Zusters die een paar dagen geleden bijeenkwamen in wat wij de schaduw van de Berg noemen.

Jullie zitten in de schaduw van de Berg in het stadje dat McCloud wordt genoemd…..diepgaand….omdat dit genoemde stadje een lange geschiedenis heeft als een plaats waar de andere zusters en dames zich bevonden, en dit is belangrijk omdat er hier niet veel is veranderd en dit betekent dat de Inheemsen die hier waren waarschijnlijk veel van dezelfde dingen zagen die jullie nu zien, de plaatsen waar zij zich bevinden….niet perse de gebouwen en misschien zelfs de wegen.

Wat ik jullie nu wil vertellen is wat ik ook tegen de anderen vertelde. Dames, jullie hebben iets wat ik jullie kan vertellen en wat jullie bij je dragen en wat ik normaal gesproken niet kan doen als de seksen gemengd zijn. Hier is de reden hiervan: Jullie zijn ergens geweest en hebben bepaalde dingen ervaren die alleen jullie je kunnen herinneren en er is in deze zaal een samenhang waardoor iedereen dingen kan bespeuren en herinneren….misschien zelfs ruiken en voelen….bepaalde dingen die niet in een gemengd publiek zouden kunnen.

Wat zijn de kansen dat jullie feitelijk van Lemurie komen? Ik zal dit nogmaals zeggen en ik vraag jullie om je aandacht: Het is geen toeval dat jullie nu vrouwen zijn en in een omgeving komen waarin jullie de hier aanwezig potentiëlen kunnen voelen….feitelijk kunnen zien en voelen….een Zusterschap waarin jullie samenkomen om iets te eren dat zeer esoterisch lijkt te zijn. Maar in dit speciale geval bevinden jullie je in de schaduw van de Berg en dit plaatst jullie in een heel andere categorie. Die categorie is deze: dat jullie en de andere Zusters nu dichterbij zijn dan jullie in welke andere tijd ooit zullen zijn….misschien de meest diepgaande herinneringen aan de kern die jullie ooit zullen hebben.

Wat is de kern? De kern heeft vele lagen en nummer een daarvan is de liefde van een moeder van de sterren en dit is behoorlijk diepgaand. De tweede kern is de informatie die jullie werd verteld en die jullie ontvingen zodat wanneer de tijd ervoor was aangebroken jullie die konden bereiken met je vrije wil en je enkele kostbare waarheden zouden herinneren die uniek zijn voor hetgeen jullie wordt geleerd. Een van de dingen die ik de anderen vertelde is dit, en jullie zouden moeten proberen om jezelf in die positie te plaatsen: Jullie zijn waarschijnlijk een van de weinigen op de planeet die een vluchtige herinnering hebben aan het zitten voor een sterrenmoeder. Dit was een schepsel, als je het zo wilt zeggen, een entiteit, als je het zo wilt uitdrukken….een intelligentie, een bewustzijn, als jullie willen, die ergens anders vandaan kwam en de mensheid zaaide en hen de 23 chromosomen gaf in plaats van de 24 en hen veranderde.

Jullie waren daarbij! Alweer zullen er mensen zijn die zeggen: “Dat weet ik niet zeker!” Jullie zijn hier niet bij toeval, weet je!” “Was ik echt op Lemurie?”

Als jullie terugkijken naar je pad, wat bracht jullie dan naar deze plaats in de schaduw van de Berg? Ieder van jullie kan een ander scenario hebben over wat jullie hier bracht, maar ik zeg jullie dat bij ieder van jullie een engel was die jullie geleidde naar deze plek waardoor jullie de keuze maakten om in deze stoelen te zitten en dit mee te maken. Er is een verantwoordelijkheid die jullie hebben en ik gebruik dit woord niet op een manier zoals jullie moeder die waarschijnlijk zou gebruiken. De verantwoordelijkheid om je te herinneren wat ECHT is! Herinneren wat echt is. De liefde vanuit de Berg doordringt jullie op dit moment want jullie kleine groep heeft de mantel aangetrokken die zegt: “Ik geloof dat ik iets voel. Ik voel hier een verbinding. Ik weet het niet zeker!” Sommigen van jullie zijn bovennatuurlijk geboren en dat wil zeggen dat jullie dit vanaf het begin hebben geweten. Sommigen hebben dit gevoel van weten nog niet zo lang en dit weten is dat jullie op de een of andere manier zijn verbonden met een groter doel, en dit grotere doel in deze tijd, dames, is jullie verbondenheid met de Berg….verbondenheid met degenen die letterlijk van de sterren kwamen en die jullie trainden en onderwezen. Maar meer dan dat: zij werden niet toevallig sterrenmoeders genoemd.

Ik zal dit nogmaals zeggen om jullie een diepgaand idee te geven van het belang van wat er hier is. Wat ik wil zeggen is dit: Velen van jullie zijn moeders en als jullie ooit eens worden gescheiden van je kinderen en als jullie in dit speciale scenario hen een heel lange tijd niet zouden kennen, en als zij in dit scenario terug zouden komen en jullie zouden zoeken….hier is de vraag: Wat zouden jullie tegen hen zeggen? WAT ZOUDEN JULLIE ZEGGEN?

Ik wil dat jullie even rustig zitten want de Berg spreekt nu tegen jullie want de sterrenmoeders willen tegen jullie spreken en het eerste wat zij zullen zeggen is: “Welkom terug, dochters!” “WELKOM TERUG, DOCHTERS” “Welkom terug, dochters, wij houden van jullie. Wij nemen je hand en vragen jullie om ons in de ogen te kijken en je alles te herinneren wat wij jullie vertelden over de kerninformatie en over vreugde en waarheid. Van alle informatie die wij jullie gaven, lieve dochters, willen wij dat jullie met dit beginnen: Wij weten wie jullie zijn en dat jullie hier precies op schema zijn. Wij willen jullie in je levens volgen en jullie de vrede brengen zodat jullie vrede kunnen uitdrukken in je gelaatsuitdrukking en daardoor anderen kunnen leren hoe dit is.

Vergeet alle dingen over een donkere tijd want jullie zijn hier nu in de wijsheid van een sjamaan….om een hoger bewustzijn te hebben en dit te verspreiden onder degene die om jullie heen zijn. Jullie ouders zijn nog steeds hier; jullie kinderen, om met jullie over je verdriet te spreken dat zelfs binnenin jullie aanwezig is….te spreken over het verraad dat zelfs in jullie aanwezig is. Dit zijn de moeders die jullie in de ogen kijken en zeggen: “Als jullie nu mij hand pakken zullen jullie anders vertrekken….vredig….op je gemak….en wetend!”

Dit is wat een sjamaan heeft….de mogelijkheid om verder te gaan dan de dingen van de planeet die jullie kunnen onderdrukken en die jullie vermoeid maken. Er zijn hier zeer vermoeide dames. Er zijn dochters die zich nu afvragen wat zij zullen gaan doen, en de moeders zullen jullie in de ogen kijken en zeggen: “Kijk niet naar die dingen want zij zullen opgelost worden en zij kunnen voorbij gaan als jullie eraan denken dat er een energie is die jullie hiervandaan kan halen, van deze plaats van illusie.

Dochters van de Berg, het is geen toeval dat jullie hier zitten. Wat zouden jullie zeggen als jullie de verantwoordelijkheid zouden hebben om in de Berg te zijn en naar beneden te kijken naar de kinderen die jullie eerder hadden en opgeleid hebben? Dat is wat zij tegen jullie willen zeggen, en daarin is er een immense liefde; er is een schoonheid die zij jullie graag willen geven over herinnering, over vrede. “Ontspan je en laat van je gehouden worden” zeggen zij. En dan zullen zij zeggen: “Laten wij weer met de leringen beginnen, want jullie herinneren en herinneren je….” In de schaduw van de Berg is er geen betere plaats hiervoor. Dit is de meest krachtige plaats die een Lemurische Zusterschap kan worden gegeven over de zienswijzen van Lemurie.

Ik wil dat jullie deze dingen weten en je hen herinneren. Al deze ceremonies en de herinneringen aan de sterren moeders zelf…ik wil dat jullie de realiteit voelen van de bijeenkomst die inderdaad een reünie is.

En zo is het.

 

Kryon