Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 68 – Stamford

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 68

Stamford

Vertaald: 12 augustus 2021/ Geplaatst 25 december 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames, lieve sterrenzusters. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt deze keer opzij. Deze woorden betekenen eenvoudigweg dat ik weet wie jullie zijn en dat de man in de stoel niet zoals altijd op de hoogte is van wat er wordt gezegd. Wij hebben eerder gezegd dat in deze channelings voor de Zusterschap, deze boodschappen, voor vrouwen zijn. Zij zijn niet geheim, maar het eerbetoon is dit: dat hij er later naar zal moeten luisteren! De reden voor al deze dingen, inclusief de Zusterschap en alles wat hier is, dat het ook een eerbetoon is. Het is een eerbetoon aan het vrouwelijk sjamaanschap dat verloren is gegaan….het idee, het concept dat vrouwen beter in staat zijn om spirituele dingen te onderwijzen dan mannen. Dit komt omdat zij daar veel beter voor toegerust zijn. Het heeft niets met gelijkheid te maken; het heeft te maken met de gereedschappen die jullie hebben, en dat, vanaf het begin, de zusters die jullie sterrenmoeders noemen degenen waren waarvan jullie leerden. Jullie leerden deze dingen door de manier waarop zij die jullie gaven en die jullie hebben vastgehouden en opgeslagen en die jullie je herinnerden als jullie overleden. Veel van de middelen die jullie hebben om kinderen te onderwijzen, op een geduldige manier en de manieren die jullie als moeders hebben brengen hen ertoe om meer te willen weten, er opgewonden door te worden. Al deze dingen zijn nodig voor een sjamaan. Het maakt niet uit met welke sekse jullie worden geconfronteerd als zij in de problemen zitten. Zij zien de moeder in jullie, en dat is waar het om gaat.

Ik wil het idee van de channeling van eerder op de dag uitbreiden, hoewel jullie daar niet allemaal bij waren. Wij hebben aangegeven dat er een nieuw paradigma is, een nieuw paradigma dat letterlijk voor jullie ligt en dat eraan komt en dat nooit eerder op de planeet is ervaren. Een paradigma van het ontvangen van dingen van Spirit, of jullie engelen, hoe jullie het ook willen noemen….van God, maar een intuïtieve overdracht naar jullie die jullie in deze mate nooit eerder hebben gehad. Wij hebben jullie aangemoedigd om stil te zitten en van je gehouden te laten worden en alles rustig te laten worden en te luisteren naar dingen die jullie niet eerder hebben gehoord. Wat ik niet in de channeling heb gezegd, maar nu wel tegen jullie zeg, is dat allen waartegen ik spreek omdat vrouwen daar het beste in zijn, omdat vrouwen het best naar intuïtie kunnen luisteren en dat is innerlijk aangeboren. Dit komt mee met de geboorte als vrouw. Het is een deel van hetgeen waar jullie op zijn afgestemd en waar jullie naar luisteren….naar het huilen van het kind in de andere kamer. Jullie zijn bezig en hebben tegelijkertijd conversaties. Er is een deeltje van jullie dat is verbonden met de wieg. Zoals wij al vaak hebben gezegd worden jullie wakker en voelen intuïtief dat het kind jullie nodig heeft.

Jullie hebben deze uitwisseling beter dan wie dan ook. Maar wisten jullie dat jullie dit al beoefenden in Lemurie? In de Zusterschap met name. Laat mij jullie een scenario geven dat ik niet eerder gaf: de interactie die jullie als vrouwen in Lemurie hadden met je leraren! De laatste keer dat ik voor jullie zat gaf ik jullie een scenario over hoe het voor jonge meisjes was om voor een sterrenmoeder te zitten. Soms was het hun eerste ontmoeting en soms was dit al iets vaker gebeurd want de sterrenmoeders onderwezen niet op regelmatige basis, wel voor de kinderen. Maar er was steeds tijd voor de ceremonies als zij voor alle kinderen zaten, en er was niets dat daarop leek. Wij vertelden jullie dat zij geen gewoon wezen was. Jullie zaten voor een geascendeerde meester.

Hoe zouden jullie je voelen als jullie favoriete geascendeerde meester nu voor jullie zou zitten? Vraag: denken jullie dat jullie dit zouden voelen? Het antwoord is: O Ja! En degenen die dit het eerst zouden voelen zijn de vrouwen want bij hen staat het in de Akasha geschreven en het staat daar voor altijd. Het is interessant dat het in Lemurie niet anders was want ook daar waren problemen zoals die overal waren, en vaak kwamen jullie verder doordat jullie de dingen die een ander van jullie stam ervoer ook werden verteld en waren jullie in elk van jullie levens voorbereid op deze dingen. Zaken als familieproblemen, dingen als belachelijk gemaakt worden….en die zijn niet erg sjamaans.

De Lemurische samenleving was net als alle andere. Er was vrije keuze en er waren mensen die hun werk minder goed uitvoerden dan anderen. Van de vrouwen die het sjamaanschap werd geleerd waren er die het zeer serieus namen en anderen die alleen maar luisterden….dat is vrije keuze! Er waren er ook die weg zouden gaan en de planeet zouden gaan veranderen. Inderdaad, zoals in alle samenlevingen, waren er in Lemurie ook doorsnee mensen en problemen. In die tijden werd het de mannen niet toegestaan om voor een sterrenmoeder te verschijnen want een sterrenmoeder zou tegen hen niets te zeggen hebben wat hun leven zou verrijken, naast hetgeen hen in de stam werd geleerd over het Wiel van Lering.

Maar de jonge sjamaan-meisjes in training wel! De meisjes die deze dingen leerden hadden de kans om alleen met een sterrenmoeder te zijn, met name als zij met dingen te maken kregen die in hun leven ingrepen of met wat dan ook wat hen op regelmatige basis werd geleerd. Wat het ook was….iets dat in hun eigen hoofd ontstond of problemen met anderen of waar jonge meisjes ook doorheen kunnen gaan….misschien dat zij bang waren. Dat was het moment waarop zij naar de leraren gingen en vroegen om een onderhoud met een sterrenmoeder. De leraar bekeek dan of dit nodig was of misschien ter plaatse opgelost kon worden of dat het nodig was dat zij een sterrenmoeder zou spreken. Bij sommigen van hen was dit nodig vanwege de toekomst die eraan kwam.

Laat mij jullie vertellen hoe dit eruit zag. Een een-op-een ontmoeting. De vrouw, een jongedame, kwam de kamer in en de sterrenmoeder was daar al. Dit is niet anders dan hetgeen wij jullie eerder hebben verteld. De sterrenmoeder wil niet intimiderend zijn ten opzichte van een volwassene of een kind. De sterrenmoeder heeft energie die de kamer zoveel kan veranderen dat het voor het kind alleen al prachtig is om in deze energie te zijn. Als een mens binnenkomt en in een stoel gaat zitten is er tijd nodig om aan die energie te wennen. Er is daar geen intimidatie. Zij kwam dus binnen en was daar met een glimlach van vreugde. Er waren altijd een paar momenten van: Ahhh….om die vrouw met die kleuren te zien en te weten dat zij zo anders was en tegelijkertijd ook zoveel hetzelfde omdat haar hart op dezelfde manier klopte als dat van jullie. Jullie realiseerden je dat dit een ontwikkeld wezen was….de zaad-biologie van jullie allemaal, en zij leerden jullie allen hoe jullie haar zouden kunnen worden.

Nu breng in jullie in het paradigma dat ik jullie eerder vandaag gaf, want de leerlinge zit daar en zij heeft instructies gehad om niets te zeggen. De leerlinge voelt de intense verstrengeling van de beide bewustzijns….de vrouw van de sterren en de leerlinge op Aarde. Het is niet intimiderend, het is prachtig! De sterrenmoeder zegt de hele tijd niets. In plaats daarvan vertel ik jullie wat er plaatsvond. Wat er aan de hand is, is het paradigma op de planeet dat aan het veranderen is en dat jullie, sommigen van jullie, al die jaren geleden al hebben ervaren. Een verstrengeling van bewustzijn stelt de leerlinge in staat om gevuld te worden met intuïtieve wijsheid. Dit is voor mij moeilijk uit te leggen, maar vrouwen weten dit. Op de een of andere manier weten zij dit. Net alsof jullie iets willen zeggen en een ander precies hetzelfde zegt zodat jullie erom moeten lachen. Onder vrouwen is dit algemeen om naar elkaar te glimlachen en van elkaar te weten wat zij denken en zich daar goed bij voelen….iets wat mannen nooit zouden kunnen begrijpen of ervan kunnen genieten. Het is een speciale soort communicatie….een verhoogde intuïtie!

Die leerlinge zit voor de sterrenmoeder en wordt gevoed met prachtige ideeën over hetgeen zij in haar verdere leven kan gaan doen met het intuïtieve kanaal wat de pijnappelklier is met de 23 paar chromosomen en als de sterrenmoeder klaar is gaat zij achterover zitten en glimlacht. De leerlinge veegt haar tranen weg, staat op en verlaat de kamer als een ander mens. En zij had gereedschappen om met haarzelf, met anderen, met moeilijke situaties, om te gaan….terwijl er geen woord werd gesproken!!!

Dit is voor jullie! Het is eerst voor jullie als de oude zielen van deze planeet bijeen komen en deze soort gereedschappen gaan gebruiken. De vrouwen zullen de eersten zijn die begrijpen hoe het is om te zitten en geliefd te zijn door Spirit en niets te zeggen. In plaats van een stroom van vragen: “Wat moet ik doen?” is er alleen maar een glimlach en ontvangen jullie!

Ik vertel deze verhalen omdat zij waar zijn. Laat zij herinneringen van jullie eigen ervaringen in je triggeren en over hoe echt dit allemaal is geweest.

Tijd is niet wat jullie denken. Voor jullie Akasha gebeurde dit gisteren. Denk aan deze dingen en ga hiermee door….een heerlijke tijd samen, met herinneringen over wie jullie zijn.

En zo is het.

Kryon