Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 7

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 7

Regina, Californië
Vertaald: 26 januari 2021 / Geplaatst: 17 oktober 021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

 

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik weet waar ik ben en ik weet wie hier zijn. Het is belangrijk om een beetje terug te kijken voor mensen die dit soort dingen nooit eerder hebben gehoord. Er zijn ongelooflijke liefde en welwillendheid in deze zaal. Ik zeg het alweer….jullie horen een mannelijke stem, die van mijn partner.

Spirit, de Creatieve Bron, is geslachtsloos.

Wij spreken nu over de vrouwelijke wijsheid die een overblijfsel is van Lemurie. Lemurie was zo anders. Gisteravond zeiden wij dat dit het lanceerplatform naar de Akasha is, en dit betekent: als de lendenen het platform zijn voor de geboorte. Jullie, als vrouwen, wisten dat jullie zielen geboren lieten worden die niet terug zouden gaan naar Lemurie maar jullie gaven hen wel een imprint van wat zij zich als eerste zouden herinneren toen zij weer op de planeet incarneerden op andere plaatsen.

Wij hebben jullie enkele dingen verteld over hoe het was op die plaats die Lemurie werd genoemd. Wij hebben jullie ook verteld dat het niet noodzakelijk in een groep of in een familie was, zoals die wij nu voor ons zien, dat de zusterschap werd beoefend tijdens vele generaties en wij concentreren ons op de laatste vierhonderd jaar. Jullie herinneren je vele zusterschappen….de Akasha van samenzijn op die manier. Er valt veel over te praten en er is veel om over te discussiëren. Er is veel dat jullie interessant kunnen vinden en je willen herinneren. Wij gaan nu iets doen dat interessant is en in sommige gevallen herhaald zal worden. Wat wij nu gaan doen is door Melihah heen gaan zoals dit gebruikelijk is bij de zusterschap….dat alle vragen door haar heen worden gesteld. Dit is een deel van haar rol in de zusterschap. Dit is dan een dialoog met Melihah. Ik ga haar dus vragen waarover zij wil spreken in de korte tijd die wij hebben en laten wij ons leiden bij deze speciale boodschap van vanavond:

“Ik voel de vragen van degenen die voor ons zitten. Was ik er toen? Was ik er niet bij? Wat deed ik daar? Hoe was het? Wie waren wij als zusters? Wat onderwezen wij. Hoe kwamen wij daar? Waar waren onze kinderen? Wat was de vooruitgang in onze levens….in een leven, misschien een lang leven in Lemurie?”

Dit is een goede richting om op te gaan en misschien kunnen wij een deel van hen voor jullie beantwoorden.

Lieve mensen, de zusterschap was zeer maatschappelijk. (Kryon lacht) Jullie waren vrouwen in een gemeenschap die dingen deed zoals alle gemeenschappen. Waar jullie kinderen waren? Er werd voor hen gezorgd door vrouwen die niet bij de zusterschap waren. Dit zou jullie iets moeten vertellen. De zusterschap bevatte niet alle vrouwen. Weet ook dit: met name de jonge vrouwen waren er (nog) niet voor geschikt….er diende dus een bepaalde leeftijd bereikt te worden voordat zij lid konden worden van de zusterschap. Als zij zover waren konden zij worden aangenomen in een eervolle reproductieve cirkel die zeer gerespecteerd werd en werden vertegenwoordigster. Ik heb jullie vanavond verteld dat dit bij velen van jullie het geval was. Er werd dan door de jongere vrouwen voor jullie kinderen gezorgd. Daar waren zij dus!

De dames die hier zijn, jullie allemaal, zijn hier niet toevallig. Wat bracht jullie naar deze stoelen? Dit moet voor jullie moeilijk te begrijpen zijn. In stad na stad laat Melihah de uitnodiging uitgaan om naar de zusterschap te komen. Het gaat niet tegen alle kansenberekening in omdat wij oude zielen uitnodigen om naar deze bijeenkomsten te komen. Degenen van jullie waarbij die weerklank vond beantwoordden de oproep omdat jullie hier deel van uitmaakten.

Het andere is dat er door de jaren heen duizenden van jullie waren en daarom is het zo dat over de hele wereld vele mensen zich aangetrokken voelen tot deze bijeenkomsten. Jullie waren allen op een bepaalde tijd leden van de zusterschap in Lemurie. Jullie waren allemaal leden van de zusterschap in de laatste vijfhonderd Pachicudi-jaren. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Zij waren erg statisch en dat wil zeggen dat de tradities niet veranderden. Helemaal niet. Er was geen evolutie daarin of een verlangen om dingen anders te doen en door generaties heen bleef alles hetzelfde. Dit betekent dat als jullie je dingen herinneren, deze herinnering voor jullie allen hetzelfde is.

Een van de vragen was: Wat deden jullie daar? Jullie deden wat vrouwen in een samenleving altijd hebben gedaan en toch waren er specifieke ceremonies waar jullie deel van uitmaakten die jullie kunnen verrassen. Wat deden jullie mannen? Wat denken jullie dat zij deden? Zij waren vissers. (Kryon lacht) Dit was het voedsel op Hawaii en op Lemurie. Wisten jullie dat zolang de herinnering teruggaat de zusterschap de opdracht gaf om te gaan vissen? Dit was een deel van de wijsheid die jullie hadden om de vis naar hun netten te brengen. Deze invloed hadden jullie op alle gemeenschappelijke dingen, zelfs als het de mannen betrof. Er was geen twist om de posities….de mannen brachten de vis en jullie maakten die klaar. Zo was het duizenden jaren lang. Met de maatschappelijke ceremonies die jullie hadden erbij, hadden jullie van vroeg tot laat genoeg te doen. Jullie werkten in een gemeenschap die zichzelf moest voeden en jullie moesten ook allerlei andere dingen doen, en wij zijn nog niet eens toegekomen aan het leuke deel. (Kryon lacht)

Er waren ook ceremonies waarbij ook de mannen betrokken waren maar waarmee jullie begonnen. Er werd gedanst….veel gedanst. Er was muziek….veel muziek. Maar jullie zullen het interessant vinden om te weten dat al deze ceremonies begonnen met zegeningen van de zusterschap. In deze samenleving was de vrouwelijke wijsheid heel belangrijk. Degenen die de kinderen baarden maakten het voedsel klaar en dit werd gedeeld met de mannen…helemaal! Er was een samenstroom van bewustzijn die wist wat de zusterschap was!

De mannen rekenden op jullie om de energie te hebben om te zijn wie jullie waren en de kinderen goed en veilig te baren en goed voor hen te zorgen en de wijsheid in jezelf te hebben en die wijsheid uit te dragen in de gemeenschap die letterlijk op jullie rekende voor ceremonies en plezier. Jullie hadden zelfs dingen die tot in de dood reikten.

Wij zullen daar op een dag over spreken.

Melihah, er zijn waarschijnlijk nog onbeantwoorde vragen. Wij zullen dit nogmaals doen. (Kryon acht)

 

En zo is het.

Kryon