Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 70 – Austin.

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 70

Austin

Vertaald: 15 augustus 2021 / Geplaatst 8 januari 2023
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames, lieve sterrenzusters. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Dit is een channeling die anders is dan die van vanmorgen en van vanmiddag, in dezelfde zaal. De energie van deze channeling is met name gericht op de dames die hier voor mij zitten. Als jullie het niet eerder hebben gehoord; er is geen sekse aan de andere kant van de sluier. Wees niet verward door de mannelijke stem. Ik verwijder tijdelijk het bewustzijn van mijn partner in deze channelings als een eerbetoon en om het puur te maken zodat het helemaal vrouwelijk is.

Sommigen hebben gevraagd: “Wie is Kryon?” Dit is een goede vraag, nietwaar? De beste manier om te omschrijven wat jullie horen is dat dit van de andere kant komt….een “engelachtige aanwezigheid” als jullie willen, die jullie kent.

De vrouwen die hier vanavond aanwezig zijn wil ik een naam noemen die ik nooit heb genoemd. Dit is een specifieke groep, ik weet het….ik weet het echt. Jullie zijn overlevers….hm. Jullie hebben in dit leven tot nu toe overleefd. Jullie overleefden de oude energie en jullie keken naar dingen die er niet zouden moeten zijn. Jullie hebben dingen ervaren die niet zo zouden moeten zijn….ik weet wie hier zijn! Het is vreemd dat de groep vanavond zo specifiek is en zo vele dingen heeft overleefd. Meestal is het een meer gevarieerde groep. Maar vanavond spreek ik tegen een groep met een sjamaanse energie….jullie!

Ik wil dat jullie nu dat innerlijk deel van jezelf gaan zoeken dat ik ken en dat zo mooi is en jullie denken misschien niet aan mooi, maar ik heb het over compassie die alleen een vrouw kan hebben. Compassie voor een kind, compassie voor anderen en geduld dat jullie in dit leven tot nu toe door heel veel dingen heen heeft geholpen. Maar ik wil dat jullie op zoek gaan naar iets anders….het potentieel, de mogelijkheid dat jullie hebben meegedaan aan iets wat wij Lemurie noemen. Jullie kunnen het je herinneren of niet, maar Lemurie was een lange tijd geleden en jullie waren die niet gewoon maar eventjes. Jullie kunnen elkaar helemaal niet gekend hebben, maar ik zeg jullie dat velen die hier aanwezig zijn daar doorheen gingen. Jullie gingen door een prachtige tijd van lesgeven en dit is ingeëtst in jullie Akasha. Dit is waar sommigen van jullie naar uitkijken.

Overlevers overleven om verschillende redenen, maar vanavond kijk ik naar een prachtige vrouwelijke energie die overleeft door de compassie die jullie allemaal hebben. Jullie weten dingen die anderen niet weten, lieve dames, echt waar! Ik heb onlangs iets verteld en ik heb dit al te vaak verteld zodat degenen die aandacht schenken aan de channelings zullen vermoeden dat er iets is dat anders is, en dat klopt. Ik heb een paar tijdcapsules genoemd die zich op het juiste moment beginnen te openen. 2012 was een meetpunt voor de mensheid, maar ook voor iets anders. Het was een langzame opening voor iets dat extreem esoterisch is en dat het bewustzijn op de planeet zal veranderen en dit zal nu meer gaan gebeuren dan ooit tevoren. Deze tijdcapsules zijn de oorspronkelijke Pieken door de landing van de Pleiadiers die daar – laten wij zeggen: mechanismen plaatsten. Na 2012 zou er dus iets gaan gebeuren. Deze mechanismen begonnen energie te ontladen naar de rasters, en deze rasters staan weer in verbinding met het bewustzijn van de mensen.

Maar dit is speciaal gerichte energie, en wat ik daarmee bedoel is dat degenen die daarop zijn afgestemd dit zullen voelen en degenen die daar niet op zijn afgestemd zullen het niet voelen. Onder degenen die erop zijn afgestemd zijn er verschillende categorieën, en een daarvan is de oude ziel. Oude zielen beginnen iets te voelen dat jullie roept, als jullie dit willen. Een oproep die jullie naar een bijeenkomst als deze kan brengen. Maar er zijn verschillende lagen in deze energie, maar ik zal jullie de grootste vertellen. Jullie kunnen het al raden. Het is voor vrouwen. Het is aan de vrouwen om op te staan en je te herinneren dat jullie wijsheid meedragen. Jullie voelen je misschien niet als sjamanen, maar jullie dragen wijsheid met je mee. Jullie zijn hier geweest en hebben daar dit en dat gedaan, en jullie weten dit….jullie zijn overlevers!

Het maakt ook niet uit hoe oud jullie zijn want wat er nu gebeurt in deze jaren van herinnering en ontwaken is een weerspiegeling die in jullie Akasha blijft en jullie komen weer hier en raken de grond aan. Ik zeg jullie dat jullie heel andere kinderen zullen krijgen, meisjes, als jullie weer komen, want het sjamaanse ontwaken dat jullie zullen hebben, een moeilijke energie, overlevers, zal jullie op een speciale plaats brengen, als kind. Het is een andere generatie dan nu maar jullie zullen het in de gaten hebben.

Voor het eerst zullen er psychologen zijn die zeggen: “Waarom zijn de meisjes zo anders dan de jongens?” Ik heb dit eerder gezegd; allereerst omdat zij daartoe in staat zijn. Dit lijkt discriminerend, maar het is zo duidelijk! In die generatie zullen er zijn die channelen. Er zal informatie zijn. Het hele idee van Lemurie zal veel verbreider zijn dan vandaag en jullie zullen je in het midden daarvan bevinden.

Jullie ontwaken in een nieuwe energie. Wat er nu in deze jaren gebeurt is een trainingsgrond voor als jullie weer terugkomen….zijn jullie je hiervan bewust? Dit is meer dan alleen maar een Lemurische zusterschap. Dit zijn zaad-trainingen voor de toekomst van de mensheid met de vrouwelijk roep naar sjamaanschap en training, welwillendheid en schoonheid….een opwaardering van de mensheid waarbij jullie gaan begrijpen dat het de vrouwen zijn die de last dragen. Het zijn de vrouwen die doorgaan met het dragen daarvan want de toekomst is er een van trainen, en onderwijzen en begeleiden van zoveel meer mensen dan vandaag. Begrijpen jullie dit deel van het waarom het bewustzijn van een nieuwe planeet in toekomstige generaties zoveel potentieel heeft? Omdat de vrouwen de priesteressen, de pastors zijn en de sjamanen. Dit is werkelijkheid en jullie zullen het zien. In je eigen leven zullen jullie dit zien.

Ik kan jullie niet genoeg eren. Er zijn hier zoveel mensen die vragen: “Ben ik dit werkelijk? Heeft hij het echt over mij?” Jullie zijn het je nog niet echt bewust. “Jawel, ik wel!” Jullie zijn nog niet echt aan boord met wat ik allemaal al weet. Het zit in het Veld. Kunnen jullie het niet voelen? Jullie waren erbij. (Kryon lacht) Kunnen jullie dit niet voelen?

Realiseren jullie je dat sommigen van jullie onder water werden geboren en het eerste wat jullie hoorden gezang was, met de Zusters om jullie heen die elkaars handen vasthielden? Herinneren jullie je hoe jullie de Aarde verlieten? Jullie gingen weg op dezelfde manier. Als het mogelijk was – en dit was vaak zo – werd de oudere die stervende was naar het bad gebracht en werd die naar de andere kant gezongen! Dat is prachtig en dat is wat vrouwen met vrouwen doen. Dat is prachtig! Dat is wie jullie zijn.

Deze capsules openen zich nu voor jullie en zij brengen jullie heel veel herinnering. Ik wil dat jullie je daarop afstemmen en als jullie je afvragen hoe je dit moet doen zeggen wij hetzelfde als altijd: Gebruik je innerlijk aangeborene! “Lieve Spirit, als het werkelijk zo is laat bij mij dan een belletje rinkelen, een sensatie. Wel, sommigen van jullie waren mij al voor, nietwaar?

(Kryon lacht) Laat je niet in verwarring brengen door de stem omdat er een man tegen jullie spreekt.

Dit is Spirit die jullie feliciteert met alles wat jullie zijn in dit leven en waar jullie doorheen zijn gegaan en met hetgeen jullie nog gaan doen. Dat is prachtig!

Laat de bijeenkomst beginnen.

En zo is het.


Kryon