Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 81 – San Antonio

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 81

San Antonio

Vertaald: 14 oktober 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve mensen. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij. Het begint een gewoonte te worden dat de boodschap voor de Zusterschap in een andere zaal wordt gehouden en het een toevoeging is aan de eerdere boodschap van de dag. Normaal gesproken wordt de Zusterschap verbonden met de activiteiten en de channeling van eerder op de dag. De boodschappen die ik de hele dag al heb gebracht zullen nu doorgaan, maar specifiek voor de Zusters. Een kleine terugblik: het ging over het invloedrijk Veld dat om de mensheid heen is. Ieder mens heeft een Veld om zich heen dat invloed heeft en waardoor wij zeggen dat hetgeen in dit Veld is, anderen kan beïnvloeden. In de basis is het een overlevingsveld.

Wij hebben erover gesproken dat zelfs de dieren dit hebben. Het is een bewustzijnsenergieraster zou je kunnen zeggen rondom een mens of een dier, maar in het geval van een mens is dit kwantum en daardoor breidt het zich uit over een heel groot gebied. Soms is er geen grens aan dit gebied. Het is een veld van invloed en dit betekent dat het invloed heeft op de dingen om zich heen. Het zal makkelijk mensen beïnvloeden….overlevingsdingen. Wij hebben eenvoudig gesproken over dingen uit het leven van de meeste mensen. Jullie hebben het misschien gezellig met iemand, of zitten misschien alleen, en opeens heb je het idee dat er iemand achter je is, dat jullie worden bekeken. Jullie draaien je om en jullie worden bekeken….iemand staart jullie aan.

Dames, jullie hebben bijna allemaal dit soort ervaringen meegemaakt. Het is dit Veld, het invloedveld, dat jullie in staat stelt om op een overlevingsmanier dingen te voelen en je ervan bewust te maken. Als de mensheid groeit, als de volwassenheid groeit, als de Zusterschap meer gaat leren, zal dit speciale invloedveld een grotere rol gaan spelen. Ik vertelde dit niet aan de toehoorders van vanmiddag en ook niet aan die van morgen, want dit is een serie van vier channelings, maar ik ga dit tegen jullie zeggen: Ik wil dat jullie even gaan zitten en hierover nadenken: Een bewustzijnsveld om je heen waardoor jullie worden beïnvloed en waar jullie dingen in kunnen stoppen die anderen weer beïnvloeden. Wij spraken over de invloed van angst en hoe interessant het is dat er een flink aantal mensen kan zijn die ergens bang voor zijn en er dan iemand bij kan komen die dan ook bang wordt, zonder dat hij/zij weet waarvoor zij bang zijn geworden omdat dit bijna besmettelijk is, zou je kunnen zeggen. Zij worden bang zonder dat zij de bron daarvan kennen. Dit is samenhang, dit is waar wij al lange tijd over spreken. Kunnen jullie zien hoe dit ook bij jullie kan gaan, want als jullie je leringen uitdragen is dit ook een manier om jullie Veld te beïnvloeden.

Maar dit is niet waarvoor ik hier ben. Ik zal jullie iets vertellen. Degenen van jullie die moeders zijn: ik wil jullie even meenemen naar een situatie die jullie allemaal wel kennen. Het is laat in de nacht en jullie liggen in bed. Jullie hebben een kind dat in een andere kamer ligt. Jullie en je partner liggen samen en het kind slaapt. Een tijdlang is alle in orde maar opeens worden jullie wakker en voelen dat jullie naar het kind in de andere kamer moeten gaan. Jullie doen dit en merken dat er iets aan de hand is en dan realiseren jullie je ook dat jullie wakker werden omdat het kind in moeilijkheden was….dat er een verbinding was tussen jullie en je kind en jullie zijn blij dat jullie wakker zijn geworden. Ik wil hier iets meer over vertellen. Het is meer dan dat…veel meer dan dat. De reden waarom jullie wakker zijn geworden. Laten wij even terugkijken. Was jullie partner wakker? Het antwoord is NEE….alleen jullie waren wakker. Jullie hadden dus gelijk….omdat jullie moeder zijn en omdat jullie hetzelfde DNA hebben zijn jullie verbonden met het bewustzijn van het kind, maar dit is alleen maar een deel ervan. Wat ik wil vertellen is dat de vrouw een verhoogd veld heeft. Dit is het overlevingsveld en het is niet alleen maar voor de moeders. Jullie ontvingen dit van het kind vanwege de moeilijkheden in die kamer en niet noodzakelijk omdat het jullie kind was. Dit is voor jullie moeilijk te begrijpen, maar het is de waarheid. Met andere woorden: de vrouw heeft de intense mogelijkheid door dit invloedveld.

Jullie zouden kunnen vragen waarom dit op deze manier is geschapen. Meestal voor leringen! Hebben jullie dit gehoord? Zodat jullie een samenhang zullen hebben met je kinderen als zij opgroeien en jullie invloed op hen kunnen hebben. Elk kind wordt beïnvloed door de moeder. Als Melihah onderwijst zegt zij dat het interessant is dat als zij naar de supermarkt gaat, hetzelfde zegt als haar moeder haar vertelde….op dezelfde manier, omdat de invloed in die jaren zo sterk was tussen het vrouwelijke en het kind. Dit is dus ingebouwd in alle mensen, maar bij de vrouwen is dit sterker, en het doel hiervan is de overleving van de soort en dat de vrouwen een grotere band, samenhang, kunnen hebben met hun kinderen terwijl die opgroeien, zodat de invloed die zij hebben naar het invloedveld van het kind kan gaan en het kind dit kan ontvangen. De mannen, de vrouwen, de kinderen…het maakt niet uit, maar de vrouw heeft de mogelijkheid om dit te verstrengelen met het Veld van het kind, zodat zij dit nooit zullen vergeten….en zij vergeten het ook niet!

Ieder van jullie herinnert zich je moeder. Dit geldt ook voor de mannen. Ik heb dit eerder gezegd: als de mannen in moeilijkheden zitten willen zij hun moeder! Niet hun vader! Dit is de invloed van vrouwen, vooral als zij mensen dingen leren. Zien jullie waar dit naartoe gaat? Wat doen jullie nu? Wat leren jullie nu? Wat gaan jullie doen? Wat gaat de Zusterschap onderwijzen? En als het dit doet en jullie dit in je opnemen wordt de sjamaanvrouw krachtig in haar energie. Zien jullie waar dit naartoe gaat, omdat dit de invloed is die jullie hebben die zoveel sterker is dan bij de man, net zoals het was bij het leren van je kinderen worden jullie de spirituele leiders van de planeet. Dit is de versneller…dit is jullie gereedschap dat anderen niet hebben. Dit is de reden waarom de priesters van de planeet vrouwen zouden moeten zijn….door de invloed van hetgeen jullie hebben te vertellen aan degenen die het willen weten….als priesters waardoor hetgeen jullie hebben te vertellen zoveel beter wordt ontvangen. Als vrouwen hebben jullie veel meer invloed.

Jullie hebben geschenken en gereedschappen die jullie werden gegeven voor overleving, voor jullie kinderen, en die jullie nu als sjamaanvrouw kunnen gaan gebruiken voor jullie kinderen en anderen.

Wees voorzichtig, want deze invloed zal er zijn, wat er ook gebeurt. Wees voorzichtig. Wat ik daarmee bedoel is: wees bedacht op wat je denkt en wat je anderen leert…dat er eer is zit…welwillendheid en integriteit, want dit zijn de dingen die door degenen om je heen opgenomen zullen worden.

Er komen nieuwe zielen naar deze planeet die geen idee hebben van dit soort dingen. Maar als zij bij jullie zijn en naar jullie luisteren, jullie zien, is jullie invloed net zoals die van een moeder en zal die zoveel makkelijker naar hen toe gaan dan anderen dit kunnen, en degenen die op de Lemuriaanse manier zijn getraind nemen het voortouw omdat zij zijn getraind voor dit niveau….recht door het duister heen. Zij zullen het zien en zij zullen jullie zien en begrijpen wie jullie zijn!

Dit is een nieuw normaal, dames, met de voordelen die jullie eerder werden gegeven en die zelfs nog verder uitgebreid zullen worden. Voor het onderwijzen waarvoor jullie hier zijn.

Ik zeg het nogmaals: vergis je niet…jullie zijn hier niet bij toeval….het zit in jullie stamlijn!

En zo is het.

Kryon