Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 82 – Grand Rapids

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 82

Grand Rapids

Vertaald: 21 oktober 2021 / Geplaatst2 april 2023
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve mensen. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij, zoals hij altijd doet als eerbetoon aan het geheiligde vrouwelijke. Hoeveel van jullie geloven dit? Dit is een beladen vraag, zouden jullie kunnen zeggen. Jullie voelden dat hier iets zou worden besproken dat de Lemurische Zusterschap wordt genoemd.

Ik wil het nog even hebben over de channeling van eerder op de dag. Velen van jullie waren hier niet bij en dus zal ik het voor jullie kort samenvatten. Wij spraken over een onderwerp dat de Liefdesmachine wordt genoemd, en dat is een metafoor voor de creatieve energie van wat jullie God of Spirit noemen en de machine is de bemiddeling, tussenkomst. De machine is wat jullie laat weten dat jullie als mens deel uitmaken van de puzzel over hoe jullie hier zijn gekomen en natuurlijk over wat er daarna is gebeurd….in Lemurie. Ik ga het daar zo over hebben. Het is tijd om hierover te praten. De Lemurische Zusterschap groeit op.

Maak je geen zorgen, Melihah, ik zal jou geen andere instructies geven. (Kryon lacht) Ik wil deze dingen gewoon vertellen. Melihah, jij bent op schema. Jij bent in het verwachte tijdraam zodat jij de berichten door kan geven in deze moeilijke tijd. Ik heb al eerder gezegd dat de vrouwen in deze tijd de last dragen. De Zusterschap behoort jou toe, lieverd. Jij bent degene die ervoor zorgdraagt en dit was ook de bedoeling….daarvoor ben jij hier gekomen…om de lessen te brengen, de processen te brengen, de informatie die jij intuïtief ontvangt tijdens het lesgeven van het Sjamaanse Wiel, voor de vrouwen….de sjamaanvrouwen die hiervan voordeel zullen hebben voor de komende tien jaren of meer….de Zusterschap, en wij hebben deze informatie al eerder gebracht zodat er geen twijfel zou zijn dat ieder aanwezige en alle latere luisteraars en lezers zouden weten dat dit werk aan haar is toevertrouwd in deze tijd in haar leven.

Je zou kunnen zeggen dat de doelmatige interacties met de delen van de puzzel dit kunnen bereiken. Dit is de machine, zou je kunnen zeggen, van een doelmatig geleide-systeem dat Melihah op de planeet plaatste op de juiste plaats en op de juiste tijd….een machine die zorgt voor vrede en vrije keuze. Het is soms moeilijk te beschrijven hoe deze dingen gepast kunnen zijn, maar zij zijn er voor de planeet, en zij weet dit.

Jullie moeten dus tot deze (h)erkenning komen, dames. Maken jullie deel uit van deze machine? Er was tussenkomst bij de schepping van deze planeet in de tijd waarin hier leven werd geplaatst, en met name bij het moment van de aankomst van de sterrenmoeders. De tussenkomst waarover wij spreken gaf jullie een ander gezicht en een andere naam….maar met dezelfde ziel, op een plaats van herinnering.

Lemurie bestond lange tijd. Velen van jullie hebben elkaar nooit gekend, maar dat wat jullie je herinneren brengt jullie naar deze bijeenkomst omdat jullie de vraag stellen: “Is dit voor mij?” Dat is interventie. Mijn partner gaf dit een naam en die naam die ik jullie gaat geven geeft jullie een beter kijk. Wat hij vertelde liet hem in een bepaalde richting gaan omdat dit het intuïtieve was dat hij voelt als de begeleiding door Spirit. Wij hebben dit eerder gezegd: Vrouwen, jullie hebben dit vanaf het moment waarop jullie werden geboren. Dit is wat jullie begeleidt, en niet alleen maar met jullie kinderen, maar spiritueel gezien een samenwerking om te herkennen!

Ik zal het zeggen….jullie hebben vrije keuze, maar er zijn vele dingen om jullie heen. Zie je, wij zijn vrij om bij dingen tussenbeide te komen op gebieden van evolutie en om jullie op de juiste tijd op de juiste plaats te brengen bij een bewustzijn dat het met de interventie eens begint te zijn….dat is het punt. Er is met andere woorden een energie van Spirit…een richting, dat voor deze tijd – niet alleen maar na 2012 – maar zelfs voor deze covidtijd – jullie op een plaats worden gebracht waar jullie de vragen gaan stellen: Was ik in Lemurie? Herinner ik mij daar iets van? Laten wij dit duidelijk maken: Wij vragen jullie je niet om te herinneren op dezelfde manier als jullie je herinneren wat jullie gisteren gegeten hebben. Wij zeggen dat de herinnering via de Akasha gaat, en dat is een gehele lichaamsherinnering. Het is iets dat jullie kippenvel geeft als ik erover spreek. Jullie waren daar! Jullie waren daar om naar de sterrenmoeders te luisteren, hun stem te horen….iets wat jullie nooit zullen vergeten, wij hebben het jullie verteld….net zoals jullie de stem van je moeder nooit zullen vergeten. Jullie zullen die stem missen maar jullie vergeten hem nooit. Jullie vergeten in je Akasha deze stem nooit. De vrouwen hoorden die stem en de mannen niet, en ook dit hebben wij jullie eerder verteld. Er is daar voor jullie een samenwerking om dingen te herinneren.

Dit is ook interventie. Zij kwamen hiervoor om jullie dingen te leren, goede dingen, waardoor jullie konden ontwaken in vele levens later, met de informatie die jullie toen hebben gehoord.

Is het werkelijk mogelijk dat informatie die jullie in vorige levens kregen herinnerd kan worden tot op zo’n niveau dat dit jullie nu kan doordringen? Doordringen betekent dat het in elke cel aanwezig is..…en jullie herinneren je dingen. Jullie herinneren je het op een manier die jullie laat zeggen: “Ik weet het. Ik was daar!” En dan die grote: “Ik hoor bij deze energie!” (Kryon lacht!) “IK HOOR BIJ DEZE ENERGIE! Scheid jezelf hier niet van af, want wat jullie voelen, zijn jullie!

Dit is niet zomaar een organisatie. Jullie ervaren hetgeen jullie leerden. Ik wil dat jullie daar op een andere manier over nadenken. Dit is energie van Thuis. DIT IS ENERGIE VAN THUIS! Dit was de eerste plaats waar jullie als mens waren om te leren te luisteren en te reageren op de sterrenmoeders. Als jullie dit gaan herkennen en met de lagen van leringen die hier zijn in de Zusterschap, in het sjamaanse Wiel van Lering, zullen de sjamaanvrouwen zich realiseren dat zij thuis komen en het is ook de bedoeling dat dit zo aanvoelt. Wees niet verrast als jullie dit gaan voelen. Een verbondenheid die verder gaat dan kameraadschap met de andere dames. Het is een kameraadschap met je ziel, een kameraadschap met de informatie, en jullie gaan herkennen wat Melihah naar voren brengt vanuit de informatie van de sterrenmoeders.

Dit is wat de Zusterschap is….allemaal vrouwen die naar Huis willen gaan. Het is niet fysiek. Het is geen verlangen om de planeet te verlaten. Het is een verlangen om er deel van uit te maken op een manier waarop dit zo hoort. Dit geeft vrede….echt waar.

Luisteren jullie, dames? Ik weet wie hier zijn. Ik weet wie er later naar deze channeling luisteren en wie dit zullen lezen. Het brengt vrede voor jullie ziel, door te begrijpen waar jullie deel van uitmaken….door je hand op je hart te leggen en te zeggen: “Dank u, dank u, dank u! Ik weet dat de dingen beter zullen worden en dat alles goed zal komen omdat er tussenkomst is die mij naar een plaats zoals deze brengt.”

Ga door met deze bijeenkomst, misschien met nieuw elan van begrip, waarheid over wat hier aan de hand is. Niet zomaar een ontmoeting, niet zomaar een vereniging, maar een groep met een verbinding met dat wat de originele leringen waren in jullie Thuis.

En zo is het.

 

Kryon