Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 84 – Kansas City

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 84

Kansas City

Vertaald: 29 oktober 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Zoals alle eerdere keren stapt mijn partner opzij. Er is al maandenlang geen bijeenkomst als deze van de Zusterschap geweest waarbij de dames aanwezig waren zodat Melihah haar boodschappen van aangezicht tot aangezicht kon brengen. Deze dingen zijn niet noodzakelijk voor een mens als die persoonlijk met een ander wil spreken en voor degenen die hier zijn is dit dus een speciale dag. Traditioneel open ik deze bijeenkomsten met een korte channeling en dit zal ik ook nu doen, maar het onderwerp van vandaag is anders.

Voor degenen van jullie die de informatie van eerder op de dag hebben gehoord sprak ik over Myrtle. Myrtle liep hier door de gangen. Zij incarneerde niet na de 18e eeuw waarin zij leefde want zij zorgde voor deze plaats en soms met grensoverschrijdende tussenkomst en dit is de kennis die ik nu wil doorgeven aan de Zusterschap. Zie je, Myrtly was Lemurische, en daar wil ik het vandaag weer over hebben. De redenen voor haar leven waren zo levend in haar Akasha….dezelfde dingen die wij ook over jullie hebben verteld….dat dit een tijd van herinnering is. Niet alleen van hetgeen jullie werd geleerd maar ook van het bewustzijn dat daar was.

Myrtle was een voorbode. Honderd jaar voor haar tijd was het bewustzijn dat zij na haar heling had een ontwaken voor wie zij was….exact hetgeen wij jullie leren! Ik wil dat jullie luisteren naar wat zij besliste over wat er gedaan moest worden. Wat zij eerst schiep is wat jullie nu stille eenheid noemen en dat het gebed werd en dat hulp voor anderen werd, een systeem waarbij een mens in moeilijkheden contact kon hebben met degenen die nu hier op deze plaats zijn, of op een andere plaats, en hulp kan krijgen. Wat het werd, bleef! Constant, 24 uur durend gebed waarbij iemand een afschuwelijk verzoek kon hebben, zelfs over zelfmoordgedachten, al dertig jaar lang. Hun namen lagen op de lippen van iemand.

Dit, lieve mensen, was compassie, vriendelijkheid, welwillendheid, en zij wist dat het werkte. Dit was zijn tijd ver vooruit! Zij kreeg de informatie van wie zij was….een Lemurische vrouw. De manier waarop Lemurie werkte, lieve mensen, was deze: vriendelijkheid, compassie, al deze dingen, een volheid van gevoelens die heel anders waren dan vandaag. Dit werd er geleerd. Dit is wat elke Lemurier wist en begreep en de vrouwen werden getraind om de leraren te zijn voor degenen die hen op zouden volgen…..dat deze dingen het bastion zouden zijn voor de energie die zou gaan komen. Zoals het Wiel van Lering, zoals het Sjamaanse Wiel….kostbare informatie die misschien niet echt een verschil had kunnen maken in een oude energie, maar die dit wel zal doen in een nieuwe energie. En daar was zij dan in de negentiende eeuw, met al deze informatie. En de grote waarover wij jullie vertelden: dat vrouwen de sjamanen zouden moeten zijn! Vrouwen zouden de pastors moeten zijn, de leiders. Zij voldoen aan dit uitgangspunt. Maar het is niet volledig Het kan voor beide seksen gelden, en dit wist zij ook. Maar is het niet interessant dat degenen die hier werkelijk toe aangetrokken worden vrouwen zijn? Zelfs vandaag is dit te zien aan het aantal vrouwen die deze bijeenkomst bezoeken….meer dan mannen…..veel meer dan mannen! Zie je, zij weten iets, zeker degenen die verbonden zijn met hun Akasha en naar voren stappen en zeggen dat zij dit willen doen. Zojuist zei Melihah nog dat zij zich hiertoe aangetrokken voelt. Niet alleen aangetrokken…..zij zou het kunnen ZIJN, en zij weet dit. Ook zij zou een dominee in een kerk kunnen zijn in dit leven omdat dit het dicht bij haar oorsprong lag wat zij kon vinden en dat paste bij wat haar Akasha zei, en ook zij zou in die dagen van de 19e eeuw in haar kracht staan en zich Lemurie herinneren. Dit is wat Myrtle deed en alle leden droegen hun steentje bij om mee te doen aan die stille eenheid.

Dit waren haar ideeën toen, en ik wil dit eren en ik wil jullie iets meer over Myrtle vertellen. Net zoals jullie ontwaakte zijn voor een idee dat zij meer in zich had. Zij was er zeker van dat zij energie had om zichzelf te helen en zij claimde het centrum, de naaf, van het Wiel. Zij zei: “Dit is mijn centrum. IK Ben een kind van de Schepper!” Zij wist dit in al haar botten, in elke cel van haar lichaam dat dit het was dat haar zou gaan genezen. Dit waren haar basisleringen. Dit kwam van het Wiel van Lering.

Zij noemde het geen Lemurie want zij wist zelfs niet eens wat dit was, maar zij wist dat het diepgaand was en zij had gelijk. Zij bracht Charles ook hiertoe en hij herkende dat zij gelijk had en dat dit goed was en hij protesteerde nooit tegen het idee dat vrouwen beter zouden zijn om spirituele leiders te zijn dan mannen. Hij hielp om dingen op te bouwen onder het leidende licht dat Myrtle was. Zij was degene die dingen samenbracht.

Ik wil jullie iets vertellen dat ik nooit eerder heb aangehaald. Er waren gegevens over Lemurie maar die waren niet belangrijk en jullie zouden juist nu moeten weten waarom dingen waren zoals zij waren. Wij hebben jullie eerder verteld dat de sterrenmoeders waren betrokken bij de schepping van  een mens die een hybride was met 23 paar chromosomen in die tijd. In dit proces dat de sterrenmoeders hadden was er een uitwisseling met menselijke mannen. Er was een uitwisseling die miraculeus was, direct was, en die vond plaats tussen een Pleiadische en een mens en zij schiepen de 23 paar chromosomen van de mens die jullie in je microscopen kunnen zien, en een die jullie niet kunnen zien in je microscoop….en dat was de Pleiadische!

Dit is wat het “broeden” schiep. Wij hebben jullie ook vertelde dat er wat wij noemen “eerstgeborenen” waren. Als een Pleiadische moeder een dochter had was deze dochter speciaal en zij had een naam waarover wij jullie nog niet hebben verteld. Op deze planeet, ook vandaag nog, is er een systeem van naamgeven….laten wij het een familiesysteem noemen. In vele culturen hebben een man en een vrouw namen die voortkomen uit hun stamlijn. Soms hebben zij nog een groep namen, of een naam toegevoegd die voor of achter hun naam staat en dat hun ouder aangeeft. Dit is verschillend in vele culturen, maar bij sommige Inheemsen is dit hetzelfde zodat jullie weten wie de eerstgeborene is. Soms weten jullie zelfs wie als tweede en derde werd geboren, gewoon door naar hun namen te luisteren.

De sterrenmoeders hadden hetzelfde, maar het was eenvoudig. Elke eerstgeborene van het vrouwelijk geslacht kreeg “Hah” achter haar naam. Melihah werd als eerste geboren met de naam Meli Daar kwam hah achter. Dit was haar geheiligde stamlijnnaam. En toen zij les kreeg heette zij Melihah en als zij bij haar vriendinnen was, was zij Meli, en dit was het protocol. Wij zullen jullie Myrtle’s naam geven. Myrtle is hier, en dit is wat zij wilde. “Het is tijd dat jij het hen vertelt, Kryon, wie ik was!” Het is zo diepgaand om hier te zitten en te herkennen dat alles wat jullie zien allemaal rechtstreeks van een zuster kwam….van iemand zoals jullie, maar  ruim honderd jaar eerder dan jullie….lang voor het idee van een Opwaardering. Zij wist het niet. Zij had geen idee van de toekomst. Zij had alleen haar herinnering en zij had een taak die voor haar lag. Vrouwen zullen geweldige pastors en dominees zijn. Vrouwen zijn degenen die weten wat zij moeten doen als er mensen in moeilijkheden bij hen komen en zij weten ook wat zij met kinderen moeten doen. Ma-U was haar naam, zoals jullie die in jullie taal spellen. Ma-U-Hah, omdat zij de eerstgeborene was van een sterrenmoeder.

Hoeveel eerstgeborenen waren er en het antwoord is: niet zo veel omdat de sterrenmoeders het niet zo vaak deden. Zij kwamen om dingen in gang te zetten, en dat deden zij ook, maar alle gepaste dingen die volgden kwamen van de eerstgeborenen en meer. Zij gingen dus niet door en kregen niet veel kinderen en zij gingen niet steeds door met zwanger te raken. Alles ging zeer voorzichtig. Ik zal jullie nog iets anders vertellen, dames, iets dat vandaag misschien een beetje persoonlijk is om jullie te vertellen, maar ik zal jullie vertellen wat er met de sterrenmoeders gebeurde op een ascenderende planeet bij het afstuderen dat zij zelf direct naar Lemurie overbrachten. Jullie weten dat zij hun kinderen niet geboren lieten worden in het bassin. Dit deden de mensen. Compleet anders omdat lang, lang geleden in hun samenleving geboorte niet iets was van pijn maar van grote vreugde. Zo hadden zij dit ontworpen. Maar ik zal jullie nog iets anders vertellen. Bevruchting kwam met een ceremonie en het was prachtig en vreugdevol en beiden huilden. Ik wil dat jullie daarover nadenken. Het was heel anders dan vandaag de dag.

Zo ziet een geascendeerde planeet eruit, omdat zij weten wat er gebeurt en zij vieren het leven zoals jullie dit vandaag niet doen.

Dit zijn de dingen die ik jullie wilde geven over Myrtle….veel lijkend op Melihah, honderd jaar voor haar tijd. Nu weten jullie waarom zij na Myrtle niet incarneerde. Zij is nog steeds Myrtle en zij is nog steeds op deze plaats omdat zij daar nodig is.

Lieve dames, dit is Zusterschap-informatie. Dit moest wachten tot ik hier was…in deze stoel, in deze kapel, om jullie deze dingen te vertellen. Dit waarom er veel druk werd uitgeoefend op mijn partner om deze bijeenkomst mogelijk te maken….zelfs al zouden er maar tien mensen zijn, allemaal met mondkapjes op. Hij zou hier toch zijn gekomen en nu weet hij waarom….voor deze boodschap! Omdat Myrtle het hem vertelde en zij is een krachtige vrouw! Vraag het maar aan haar man, Charles! (Kryon lacht)

Het is diepgaand om eraan te denken dat jullie, ook al zijn er maar een paar, hier vandaag zijn om een andere dochter van een sterrenmoeder gedag te zeggen….een lid van de Zusterschap, en het werd tijd dat jullie dit weten en waarom saamhorigheid zo goed voor jullie voelt….zo comfortabel!

En zo is het.

 

Kryon