Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 85 – New Moon

 

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 85

New Moon

Vertaald: 19 februari 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Zoals alle eerdere keren stapt mijn partner opzij. Hij stapt opzij zodat degenen die denken dat zij misschien….misschien, in Lemurie zijn geweest, de ruimte krijgen. Iets dat buiten het driedimensionale idee gaat dat jullie over tijd hebben. Jullie kijken naar een multidimensionaal deel van jezelf dat jullie misschien in Lemurie waren…of dat jullie er vanaf wisten, of voelden en/of er leringen van hadden.

Ik wil het over de sterren hebben. Melihah begon erover en laat mij hiermee doorgaan. Lieve mensen, morgen is het een speciale dag want ik ga spreken met een onthulling over het bewustzijn. De onthulling van een nieuwe laag van bewustzijn die driedimensionaal is en die de hele mensheid toebehoort maar wat zij niet op regelmatige basis hebben ervaren en dus weten zij er niets van.

Een niveau dat controversieel zal zijn omdat jullie nooit is verteld dat dit mogelijk is. Er is ook aan jullie verteld en geleerd dat wel daar naartoe gaan blasfemie is omdat jullie dan opeens in het land van Spirit zijn…op die plaats waar wonderen gebeuren die door meesters worden geschapen. Wij gaan jullie laten zien dat niet alleen meesters dit kunnen maar dat mensen dit ook kunnen. In al deze dingen is er iets dat ik jullie wil geven, en het is waarschijnlijk het meest ogenrollende ding dat ik jullie kan geven. Ik kan jullie dit soort boodschappen brengen maar wij zouden het over de sterren hebben, nietwaar?

Laten wij beginnen. Waar kwamen jullie vandaan? Melihah channelt met de sterrenmoeders en wij gaan het hebben over hetgeen er vele, vele jaren geleden gebeurde en dat het menselijk DNA veranderde van het 24 paar naar de 23 + 1 chromosomen. Als jullie dit niet hebben gehoord, zijn die 23 + 1 de 23 die in 3D zijn en de ene die tot de sterren behoort.

Dit is wie jullie zijn. Je zou dus kunnen zeggen dat jullie voorouders hebben van de sterren, en jullie zouden gelijk hebben. Feitelijk komen jullie dus niet van hier…jullie zijn niet gemaakt van iets dat hier vandaan komt, behalve dat jullie lichaam hier groeide, maar dat jullie bewustzijn kwam nadat het werd veranderd door degenen die van de sterren kwamen. Wij hebben ook al vaak aangegeven dat de Zusterschap er is omdat de vrouwen en hun sekse degenen die van de Zeven Zusters kwamen….oorspronkelijk, en het verschil maakten op deze planeet en dat de sekse belangrijk is. Wij hebben vaker aangegeven dat die sekse er speciaal is voor compassie, voor onderwijzen en hulp. Wij hebben al heel vaak verteld dat als iemand in moeilijkheden zit – welke sekse het ook is – liefde wil. De Zusterschap is dus ontworpen voor sjamanenschap….om de dingen te leren die de sterrenmoeders onderwezen. Maar misschien leerden zij jullie niet alles. Misschien hielden zijn een paar dingen achter.

Laten wij het dus hebben over hetgeen zij achterhielden. JULLIE HEBBEN FAMILIE IN DE STERREN!

Als zij van de sterren kwamen en hun bewustzijn in jullie op deze planeet is ingebouwd, betekent het dat hun voorouders van de sterren kwamen. Als jullie inderdaad een bewustzijn hebben dat van de sterren komt, waar de sterrenmoeders inderdaad vandaan kwamen, weten jullie ook dat zij controle hadden over leven en dood, en dat kunnen zij ook. Zij zijn interdimensionaal en zij zijn niet lichamelijk. Dit is even moeilijk voor velen van jullie! Maar dit is de manier waarop ascensie eruit ziet en dat is altijd zo geweest. Het is dus logisch om te zeggen dat jullie geascendeerde voorouders hebben. Jullie zijn ook multidimensionaal en dat zal het onderwerp zijn in de healing van morgen.

Wat betekent dit? Wat hebben jullie gemist? Wat zou er kunnen zijn waar jullie nog niets vanaf weten? Laten wij het daar even over hebben. Wat als, lieve mensen, die ziel van jullie, die multidimensionaal is, op de een of andere manier – zij zijn ook van andere dimensies en zij zijn ook geascendeerde wezens – hun zielen kennen en die van jullie waarschijnlijk ook. Waar wil ik hiermee naartoe? Hier is het: wat jullie nu vandaag doen, met jullie intentie….het onderzoeken van jullie levens en dieper kijken in het sjamaanschap dat jullie hebben, dieper kijken in de kernkennis van de planeet….wat als al jullie voorouders exact weten wat jullie nu doen? Wat een concept! Het is een waar concept! Hier is de waarheid: er zijn wezens door het hele melkwegstelsel die hun ogen op jullie hebben gericht!

In deze tijd, de covid-tijd, die herinnerd zal worden als een opnieuw opstarten van dingen die omhoog gaan en veranderen…..liggen jullie precies op schema. In deze tijd, acht jaar na 2012, is het een tijd van overvloed voor het bewustzijn….een opwaardering die vijftig jaar geleden niemand had verwacht, en die nu aan de gang is, en deze opwaardering is het begin van iets dat heel speciaal is op deze planeet….een herinnering die gedragen wordt door de vrouwen over wie jullie werkelijk zijn. Dit ontwaken wordt gevierd, want het wordt gekend en gezien in het hele mekwegstelsel, door allen die zijn geascendeerd, door degenen die wisten wat de Zusterschap voor hen en voor jullie betekent.

Hebben jullie er ooit aan gedacht dat dit groter is dan jullie ooit is verteld? Hebben jullie er ooit aan gedacht dat de sterrenmoeders meer waren dan alleen maar een herinnering uit het verleden door degenen die het jullie leerden? Er is zoiets als een Akasha waarbij het moeilijk was om ernaar toe te gaan en te onderzoeken omdat die zover weg was. Wat als jullie in plaats daarvan familie hebben bij degenen die naar jullie kijken en zeggen: “Goed gedaan! Jullie liggen precies op schema. Jullie zijn op de juiste plaats op de juiste tijd.” En de Zusterschap….is op de juiste tijd op de juiste plaats.

Welkom op een nieuwe planeet!

En zo is het.

Kryon