Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 86 – Equinox

 

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 86

Equinox

Vertaald: 5 april 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Zoals alle eerdere keren stapt mijn partner opzij. Er zijn mensen die hebben gevraagd: Is de energie in een channeling zodanig dat wij weten dat die speciaal is? Is die meer dan woorden. Is het iets dat jullie raakt op een manier waardoor jullie : “Ja” zeggen. Het ware antwoord zou zijn: Perceptie! Sommigen van jullie die luisteren zijn waarlijk in sjamaanse training. Dit heeft allemaal te maken, lieve mensen, met degenen die het Lemurische in hun Akasha hebben.

Wij hebben dus weer een elitegroep van vrouwen die ervoor hebben gekozen om dit pad te volgen en misschien ook de kernleringen van wat een sjamaan een sjamaan maakt. Hoe kunnen jullie iets leren dat uitstijgt boven hetgeen jullie al weten? Om in het gebied te komen waar Melihah altijd naartoe kan gaan….zelfs al voor de Zusterschap, als lerares, als iemand die deze dingen begrijpt.

Deze speciale channeling gaat samen met een eerdere en die ging over: Balans. Hoe komt een sjamaan in balans…en wat betekent balans in werkelijkheid? Als wij het hebben over balans, met name voor degenen die voor sjamaan studeren, is dit de balans die jullie hebben met alle dingen….niet alleen met jullie lichaam maar met name met jullie emotie en wij zeggen dit omdat jullie emoties door anderen als eersten gezien worden en de plicht van een sjamaan geldt naar anderen toe. Sjamanen zijn hun hele leven toegewijd aan de energieën om hen heen….het helpen van anderen die in de knoop zitten. Zij kijken soms naar Gaia en werken aan zichzelf, maar het gaat altijd over balans….over de vibratie van samenhang en balans.

Ik zal jullie het antwoord geven. Om balans te krijgen dienen deze sjamanen naar een sjabloon te gaan, en het is dit sjabloon dat zij makkelijk kunnen zien voordat zij hun eigen sjabloon ontwikkelen. Er zijn vele sjablonen, maar het basissjabloon waarmee jullie beginnen moet Gaia zijn. Overal om jullie heen, lieve dames, moeten jullie balans zien. Jullie dienen te zien wat er gebeurt. Niet alleen in de natuur maar ook alles wat rondom de natuur is.

Laat mij jullie een voorbeeld van iets geven over hoe veerkrachtig Gaia is en over hoe de dingen samenwerken op een manier waaraan jullie misschien nooit hebben gedacht. Er zijn heel veel voorbeelden, maar degene die ik wil noemen is degene waar jullie mee werken. Hebben jullie je ooit dingen afgevraagd over de seizoenen van de Aarde? Jullie groeien ermee op en zeggen: “Ja, zo is het gewoon. Dit is de manier waarop het op de planeet werkt. Ik zal jullie dit vertellen: dit is niet noodzakelijk zo. Als jullie kijken naar de natuur van de objecten die om de Aarde heen draaien en naar de manier waarop zij een omloopbaan ontwikkelden om hun eigen zonnen….is dit niet bij allen zo dat zij om hun as draaien. Het is zelfs algemener dat zij niet om hun as draaien want in de natuur is dit niet normaal. Jullie planeet wel omdat dit de manier is waarop het gebeurde en dit gebeurt op zo’n manier dat als jullie planeet om de zon draait het bovenste gedeelte meer in de zon staat dan het onderste deel, en dit geeft ook een onderverdeling van extreem koud naar extreem heet. Dit is de reden van deze seizoenen.

Wat denken jullie dat Gaia daarmee deed? Als jullie weten wat ik weet en jullie de eonenlange geschiedenis zouden kennen over de manier waarop de planeet reageerde op het niet hebben van steeds dezelfde temperatuur. Het is een wonder hoe Gaia steeds de temperaturen gebruikte voor de dieren en voor alle levende dingen op de planeet. De dieren gebruikten de temperaturen ook voor bepaalde creaties en voor voedsel. Vele van hen zouden in het winterseizoen dood gaan als zij geen voorraad hadden. Met andere woorden, zij gebruikten de extreme temperaturen van koud en heet, brachten die in balans, en overleefden. Jullie komen vandaag op de planeet en dat wat zomer en winter is schudt jullie de handen op een zeer gebalanceerde, prachtige manier.

Binnen Gaia hebben jullie ook de Akasha van de voorouders. Zij spreken zelfs nu tegen jullie en zeggen: “Kijk goed naar wat er allemaal is gedaan. Een sjamaanse is hetzelfde. Lieve mensen, jullie kunnen niet verwachten wat Gaia doet….jullie hebben niet de cyclussen die Gaia heeft, maar jullie moeten in plaats daarvan de kennis van het sjabloon hebben zodat jullie weten wat er gedaan moet worden als er extremen voorkomen. En wat zijn deze extremen? Jullie weten al waar dit naartoe gaat. De extremen zijn dit: hoe gaan jullie om met extreme boosheid? Extreem verdriet? Niet voor jullie zelf, lieve dames, want jullie zijn er als sjamanen om anderen te helpen. Jullie zijn  in hun aanwezigheid en zij zijn kwaad, misschien niet op jullie, maar het lijkt erop dat zij kwaad zijn op alles en iedereen. Misschien zijn zij zo boos dat zij schreeuwen of huilen en zien jullie dat er een instorting aan zit te komen. Wat doen jullie hieraan? Dit is het extreme…is het heet of is het koud? Gaia deed hetzelfde. Het zit in jullie sjabloon dat jullie weten wat te doen om hen te helpen….om hen vrede te sturen door jullie woorden en handelingen en door bij hen te zijn….of je hen aanraakt of niet. Jullie weten wat jullie moeten doen, net zoals Gaia weet wat zij moet doen als het extreem heet of koud is, al deze extremen. Als mensen niet met iemand willen praten is dit een moeilijke situatie, en dit komt juist in deze dagen veel voor omdat zij geen toekomst zien en er voor hen geen licht is…..behalve voor jullie.

Jullie gaan naar het sjabloon en daar gaat de studie helemaal over…wat jullie zeggen en doen, misschien meer dan alleen maar iets zeggen, misschien alleen maar naast hen zitten en stil zijn. Dit werkt!

Jullie hebben gehoord van dierenfluisteraars. Hoe zouden jullie het vinden om mensenfluisteraars te zijn…iemand die kan zien en voelen wat zij voelen….tussen jullie tweeën. Zij zitten naast jullie en jullie kunnen ervoor zorgen dat zij zich beter voelen. Dat is het sjabloon! Met jullie vader, moeder, kinderen, broers, zusters, en dan uiteindelijk met degenen die jullie niet kennen.

Dit is balans! Dit is wat wij jullie leren. Dit is waar het sjabloon voor is. Als jullie eenmaal die kennis hebben en die gaan gebruiken, beginnen jullie je eigen sjablonen te vormen omdat ieder van jullie een andere persoonlijkheid heeft en ieder van jullie heeft de kernwaarheid die in elk van jullie een beetje anders wordt weerspiegeld.

Dan ontwikkelen jullie je eigen sjabloon.

Dit is balans, lieve dames, en dit is een training die bijna niemand op de planeet ontvangt. Jullie zijn uitgekozen om hier op zijn minst naar te kijken om te zien of het wat voor jullie is.

Daarom ben ik hier….om jullie te feliciteren met het ontwaken voor een grotere waarheid.

ONTWAKEN VOOR EEN GROTERE WAARHEID!

En zo is het.

 

Kryon