Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 88 – Zonsopgang.

 

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 88

Zonsopgang

Geplaatst: 14 mei 2023
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij. Jullie kennen allemaal het thema van vandaag. Het heeft werkelijk multi-lagen. Het is voor iedereen, niet alleen voor sjamanen. Maar wel met name voor jullie. Wij doen een aanname dat de dames die hiernaar kijken, luisteren of lezen, allemaal iets hebben dat zij missen en hier zijn om dit te vinden. Dit geldt niet alleen voor jullie want de mensheid in zijn algemeen mist iets. Zij missen de zienswijze over hun eigen pracht die bij niemand intuïtief is. Maar degenen die hiernaar kijken of luisteren hebben misschien iets anders. Er is een bewustzijn dat er iets is. Het brengt jullie naar de plaats waar onderricht is. Jullie willen meer kern-kennis hebben. Misschien iets van de oorspronkelijke energie die jullie hebben.

En deze originele energie gaat nog veel verder dan zelfs Lemurie. Een deel van waar ik het vandaag over heb gehad ging over de Grot van Informatie…een energie die verder gaat dan zelfs het bestaan van jullie Aarde zoals jullie die kennen.

De Grot van Creatie was een van de eerste dingen die hier werd geplaatst, om het zo uit te leggen, en het was niet iets dat hier samen met jullie sterrenmoeders kwam. Het kwam in de basis van de Creatieve Bron….een deel van het systeem van jullie komen en gaan.

Als jullie even met mij meegaan naar de Grot van Creatie wil ik jullie een paar dingen laten zien die jullie misschien niet begrijpen of weten. Wij hebben jullie over de Grot van Creatie nooit verteld dat daar een systeem is. Wij hebben jullie alleen verteld dat daar een kristallijn deel van jullie is van jullie ziel, en zelfs dat is niet correct.

De Grot van Creatie is een multidimensionale plek die echt in deze planeet is. Je zou het de spirituele stomerij kunnen noemen van de zielen die komen en gaan. Wij hebben jullie verteld dat elke ziel, miljarden van jullie, die hier komen, die hier zijn en weer vertrekken allemaal worden vertegenwoordigd door een kristal in de Grot van Creatie….dit is in elk geval de lineaire zienswijze. Laten wij dit even zo houden. Het is allemaal een metafoor, lieve mensen, want het kristal is een metafoor voor iets dat geheugen en energie kan vasthouden. Het verklaart hoe de Akasha dingen vasthoudt, zelfs als jullie de planeet verlaten en weer terugkomen en je kristal weer oppikken en weer doorgaan. Je zou dus kunnen zeggen dat je ziel de planeet verlaat en weer terugkomt en alle herinneringen weer opneemt omdat dit JIJ is in de vorige levens in Lemurie. Allemaal dingen die jullie weer oppakken en doorgaan.

Hebben jullie je ooit afgevraagd of er nog iets anders gebeurt in de Grot van Creatie? Denken jullie dat al die metaforische kristallen en alle energie die daarin zit en de miljarden daar in het duister zitten en niets doen?

Dit is nieuwe informatie. Jullie hebben het nodig om dit te horen: er is een systeem in de Grot van Creatie, want al die multidimensionale kristallijnen zielen, om het zo te noemen, of jullie nu actief zijn op de planeet of niet, zijn verbonden met elkaar. Dit is waar….jullie kunnen niet op deze planeet zijn, ergens anders zijn, en jullie kristal in de Grot van Creatie is nog steeds geactiveerd en werkt nog steeds samen met de andere kristallen. Jullie zijn daar! Hebben jullie misschien interesse om te weten of daar een planningssessie is? Dat is zo! Het is niet allemaal aan de andere kant van de sluier want een deeltje daarvan is daar. Dit moet zo zijn….dit MOET zo zijn. Hoe denken jullie dat op dit moment jullie vrouw zijn en dat dit ook zo gepland is? Jullie waren vrouw in Lemurie en ook vandaag en ik vertelde jullie vaak in deze sessies dat het geen toeval is dat jullie hier deze sekse hebben, sjamaanvrouwen! Als dit geen toeval is dan moet het wel de bedoeling zijn….het moet een plan zijn en dit is helemaal uitgevoerd in de Grot van Creatie waar jullie op een bepaald niveau uitsorteren wie wat en wanneer is. Er is ook een sekse-selectie en het ijkpunt van 2012…als jullie je gewone leven leefden, zou er een tijd komen waarin jullie in deze energie terugkomen als vrouw, ongeacht jullie vorige sekse. Dit alles om jullie je de kerninformatie te laten herinneren van het sjamanenschap. Met andere woorden: daar was heel wat aan de hand. Jullie kunnen altijd dingen uit de Akasha halen, dat is altijd zo geweest.

Maar er is meer. Als jullie met mij mee zouden gaan zouden jullie merken dat het daar zoemt van de energie van zijn. Ik wil jullie vertellen dat als jullie de vibratie van zouden kunnen voelen, zouden jullie merken dat die sinds 2012 pas werkelijk zoemt, want er zijn mensen die plannen om naar deze planeet te komen die hier nog nooit zijn geweest  en er zijn er ook die weer terugkomen maar hier lange tijd niet zijn geweest en die informatie, meesterschap en wijsheid in zich dragen en uitvindingen die nooit in de planning zaten om naar deze planeet te komen als jullie dat ijkpunt niet voorbij zouden zijn gegaan. Sommigen van jullie die hiernaar luisteren of die dit lezen zijn een deel van die groep.

Ik denk dat jullie dit weten. Maar jullie komen naar deze bepaalde cultuur in deze bepaalde tijd, in deze bepaalde energie, in deze vibratie. Jullie dienen naar die plaats terug te gaan om te proberen uit te zoeken….niet alleen wie jullie zijn, maar ook wat daar is verstopt. Wat daar is verstopt, lieve dames, is de meesterschap en de majesteit van wat jullie weten.

Dit is de uitnodiging om te gaan naar die Grot van Creatie en dan niet alleen voor jullie eigen kristal, jullie eigen Akasha, maar ook voor al diegenen om je heen die ook hiernaar luisteren in deze Zusterschap en die weten dat jullie zusters zijn.

Dit zijn interessante tijden voor jullie allemaal!

En zo is het.

 

Kryon