Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 91 – Zonnewende. Full Moon

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 91

Zonnewende. Full Moon

Vertaald: 3 juni 2023
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij. Zoals alle eerdere keren stapt mijn partner opzij. Deze channelings zijn nu maandelijks geworden terwijl zij eerst wekelijks werden gehouden. Ik wil dat jullie weten dat het in tijd niet uitmaakt wanneer ik voor jullie kom. Het feit is dat ik mij ervan bewust ben dat ik tegen een selecte groep zielen spreek. Deze selecte groep heeft een Lemurische Akasha die vrouwelijk is. Misschien hebben velen van jullie begrepen dat jullie vele levens hebben gehad van beide  seksen die in jullie Akasha zijn opgeslagen. Maar het leven dat het meest naar voren komt…of het nu een echte persoon was of een Akasha-ervaring van de levens die er eerder waren, is vrouwelijk. Dat zijn jullie nu natuurlijk ook terwijl jullie hiernaar luisteren.

De vrouwelijke gereedschappen hiervoor zijn allereerst een scherpere intuitie. Wij hebben al vaak gesproken over degenen van jullie die Sjamaanvrouwen zijn…..ten dienste staan, zouden jullie kunnen denken. Maar laten wij het even hebben over wat dit zou kunnen betekenen. Misschien zijn jullie vandaag ontwaakt voor een grotere waarheid. Misschien zijn jullie je nu bewust van dingen waar jullie je vorig jaar nog niet van bewust waren, of zelfs vorige maand. Als jullie onlangs zijn ontwaakt zijn er hier attributen voor jullie. Je kunt niet zomaar stappen in de schoenen van wat jullie je herinneren van je Akasha. Je kunt niet zomaar een herinnering nemen en die gebruiken als een volle applicatie voor wat jullie daarna willen doen.

Lieve dames. Het omhoog halen van dingen voor de samenleving waarin jullie je vandaag bevinden ontmoet nu veel duisternis want jullie leven in een paradigma dat bijna dat van een andere planeet is….en jullie je als Sjamaanvrouwen zouden kunnen herinneren. Wat jullie zouden kunnen voelen is jullie doel op de planeet en de reden waarom jullie deel uitmaken van deze organisatie die de Zusterschap wordt genoemd…..om de training weer terug te halen. Niet alleen de herinneringen. Niet alleen de liederen of zelfs de ceremonies. Die voelen allemaal goed, nietwaar? Maar geen van hen kan jullie naar die plaats brengen waar jullie kunnen bereiken wat jullie echt weten. Dit is het doel van de Zusterschap, van Melihah. Jullie wakker worden kan er alleen maar voor gediend hebben om hier te bloeien. Dat is het thema.

Wij gaan het straks hebben over bloeien en dit is een metafoor dat er geen bloei kan zijn zonder zaadjes die zijn geplant. Het hele idee van de metafoor over de bloei van de natuur en alle kleuren van de natuur die jullie nu om je heen zien, zouden er niet zijn zonder de zaadjes en het water dat die hebben gekregen. De zaadjes, lieve dames, zijn jullie die je ervan bewust zijn dat er in het verleden iets is geplant in jezelf. Deze zaadjes zijn een metafoor voor jullie die zijn gestopt en zijn gaan luisteren en je afvragen: “Kan ik deze dingen doen met wat ik vandaag gewoon weet? Of zou ik terug moeten gaan naar mijn Akasha? Teruggaan naar wat ik wist door een proces van ontwaken?”

Dit proces gaat als volgt: Terwijl jullie teruggaan naar deze dingen gaan zij bloeien. Bijna alsof jullie heel lang geleden zaden hebben geplant….voor vandaag! Sommigen van jullie kennen de attributen van de natuur waarbij bloemen in de woestijn maar eens in de tien jaar bloeien. Zij zijn daar zonder water….zelfs zonder licht soms…slapend. Sommige mensen hebben hen opgepakt en zeiden dat zij waardeloos waren terwijl zij niet begrepen dat zij ergens op wachtten. Zij wachten op het juiste moment, lieve dames, en dat geldt ook voor jullie. Jullie hebben hierop gewacht. Dit is het bloeien waar jullie op hebben gewacht, want zie, je, de zaadjes waren er al klaar voor en alles wat jullie hoeven te doen is….water geven. Een onderdeel van de sjamaanse leringen is hoe jullie dit moeten doen.

Er zijn er onder jullie die de Sjamaanse attributen niet terug willen halen en misschien genoegen nemen met de wetenschap waar jullie vandaan komen of met de wetenschap wie jullie waren en kennis hadden. Jullie kwamen van een prachtige plaats, Lemurie, die Tuin van Eden, als jullie het zo willen noemen. Maar ook al zijn jullie daar niet zelf geweest zit het toch in jullie Akasha omdat degenen die daar voor jullie wel waren die in jullie hebben geplant. Dit zijn de zaden die jullie met je meedragen.

Voor degenen van jullie die geen Sjamaan willen zijn of het nu nog niet willen zijn, zeg ik dat dit ook nog steeds genoeg is omdat het gaat om de compassie, de liefde en het begrip en het leren dat in ieder van jullie als eerste ontwaakt. Het is goed genoeg en het hangt van jullie af. Het is genoeg om te zorgen voor genezing, voor begrip en voor vreugde in je leven.

Maar er zijn ook mensen onder jullie die zeggen: “Laat mij meer zien” en weten dat de zaden daar zijn om bewaterd te worden als zij maar zouden weten hoe dit precies gedaan dient te worden. Zij weten dat dit wat de anderen leerden met een reden in hun Akasha werd gestopt….voor vandaag!

De precessie van de equinox is voorbij en de energie is hiervoor nu rijp en klaar. De pieken en dalen hebben zich geopend en voor de eerste keer heeft deze energie zijn hand naar jullie uitgestoken en vraagt: “Hebben jullie je gieter bij je…of niet?” Jullie kunnen net zo ver gaan als jullie willen, lieve mensen, bij jullie ontwaken, om te zeggen: “Het i goed zo” of te zeggen: “Nee, ik wil meer!”

De schoonheid van deze Zusterschap is dat dit een groep is die dingen terughaal door de Akasha of door de realiteit van ervaringen in Lemurie en dit was sterk genoeg om jullie hier te laten zijn. Dat is alles. Dat is de zusterschap. Velen van jullie zullen de anderen die van hieruit verder gaan, steunen, maar samen, lieve dames, vertegenwoordigen jullie iets dat al heel lange tijd niet op deze planeet is geweest….een groep van Lemurische vrouwen die zich de kernwaarheid gaan herinneren van alles. Dit zou jullie kippenvel moeten bezorgen. Dit is wie jullie zijn! Dit is wie jullie altijd zijn geweest, maar de herinneringen komen snel naar boven. Daardoor weten jullie nu een beetje meer over wat er gaat komen.

De bloesem….is wat jullie al zijn. Jullie zijn de zaden en groeien in bewustzijn en bewaren de schoonheid, de bevalligheid, de vriendelijkheid van de kerninformatie van de Sterrenmoeder.

Ga hiermee door. Ik weet dat jullie dit zullen doen.

En zo is het.

Kryon