Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 93

 

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 93

Helen met de Violette Vlam

Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij. Vier jaren nu, zien wij de dames als een specifieke groep en toen de groep begon was het niet echt begrepen en gekend waar deze organisatie zichzelf naartoe zou gaan brengen. Er is een evolutie aan de gang en die gaat werkelijk over de rol van de vrouw in deze nieuwe energie. Dankzij Melihah was er een bewustzijn in het begin over waar dit zou gaan starten. Zij had ook een bewustzijn van wat wij Akasha-implementatie noemen…..een nieuw woord maar wel een waar de Zusterschap alles vanaf weet.

In een notendop: de nieuwe energie op de planeet is wat het bewustzijn van de mens omhoog brengt en terwijl het menselijk bewustzijn zich gaat ontwikkelen zijn er ook vele bewustzijns die worden herinnerd van de kernleringen van Lemurie.

Hoe zou dit anders moeten, lieve mensen? Als jullie beginnen aan een evolutie van het bewustzijn is dit anders dan een evolutie van het lichaam dat daarvoor vele incarnaties nodig heeft om een ding van het een in het ander te veranderen, zelfs als er druk op staat door de omgeving. Maar bewustzijn moet iets als tekst of herinnering hebben, handleidingen of zoiets…..het moet ergens vandaan komen. Het kan niet intuïtief gebeuren en ik wil dat jullie daarover nadenken.

Hoger bewustzijn is niet iets dat zomaar verschijnt. Ontwikkelend menselijk bewustzijn moet dus terugvallen op iets wat het al heeft gezien….lieve mensen…..Lemurie! Lemurie is het lichtend pad van kernwaarheid die de Pleiadiers voor jullie verzorgden en die werd met name verbonden met de vrouwelijke Akasha en de reden hiervoor is, wij hebben het eerder gezegd, omdat de vrouw de gereedschappen voor sjamaanse leringen in zich heeft. Punt uit! Dit is wat haar rol op de planeet is geweest.

Dit komt op een natuurlijke manier, zelfs als jullie je eigen kinderen dingen leren met geduld, met alle dingen waarom jullie bekend staan, intuïtie…al deze dingen worden met name gebruikt bij het onderwijzen van spirituele dingen. De moeder is het voorbeeld van liefde, compassie en vriendelijkheid. Niet de vader.

De vader heeft een andere set vol attributen die ook prachtig zijn voor het kind, maar wij hebben het vaker gezegd: als een kind in moeilijkheden zit, gaat het naar de moeder! Zo zijn er vele dingen die wij jullie hier vertellen die een klein beetje anders zijn dan voorheen. Een daarvan is een metafoor voor de mogelijk, het vermogen, om jezelf te helen. Dit valt natuurlijk helemaal binnen het werk van sjamanen. Binnen elke Inheemse stam gaat men naar de heler….de sjamaan van de stam, en heel vaak gaat men bij ziekte naar de sjamaan….voor allerlei dingen en niet alleen maar voor voorspellingen voor de leider van de stam die behoorlijk vaak de nacht doorbrengt met degenen die ziek zijn. Zij mediteren en/of roepen Spirit aan voor genezing voor degene waarbij zij zijn.

Dit is wat zij deden en doen. Je zou dus kunnen zeggen dat sjamanisme meer is dan alleen maar kernwaarheden. Het zijn ook de gereedschappen van weten wat te doen als anderen in moeilijkheden verkeren….met name voor genezing!

Er zijn mensen die juist naar deze channeling zijn gekomen omdat het onderwerp: De Violette Vlam is. Je zou de Violette Vlam kunnen verbinden aan een heilige. St Germain. En toch lijken geen van deze dingen waarheid. Als je kijkt naar de metaforen die hier zijn merk je dat de Violette Vlam samengaat met deze meester.  Wat is er voor nodig om een meester te zijn in die organisatie? Na een bewezen wonder! Wij hebben nu dus een woord dat verbonden is met een entiteit die wonderen verricht. Er is dus een miraculeus attribuut, nietwaar? Het lijkt er in elk geval op.

Wat is spontane genezing heden ten dage? Een wonder! Zijn jullie al in staat om de puntjes te verbinden?

Violette Vlam. Laten wij eens kijken naar “Vlam!” Vlam is een ander woord voor Licht. Als ergens een vlam is, is er ook licht. Er is niets tegen te doen. Zelfs al bedekken jullie de vlam, schept die nog steeds licht.

Wat is Licht voor jullie, lieve mensen? Het is bewustzijn, schoonheid, liefde. Het is een metafoor voor uit het duister komen. Violet is een kleur die heel exclusief wordt gebruikt op de planeet door….Royalty! Je krijgt dus een idee van Koninklijk Licht. Wat is “Koninklijk?” Dit spreekt van een stamlijn, nietwaar? Een bloedlijn. Wij hebben dus koninklijke stamlijn om Licht-wonderen te scheppen.

Kunnen jullie mij volgen? Wie kan dat, wie kan dat doen….Zusterschap? Een Sjamaan! De Sjamanen begrepen al lang voor de heiligen dat de stamlijn van koningschap licht en heling kan scheppen….dat zijn jullie! DAT ZIJN JULLIE!

Degenen in deze Zusterschap die in zichzelf willen investeren begrijpen dat zij een stamlijn hebben vanuit Lemurie. Jullie noemen het een bloedlijn maar dat is het niet….het is een Akasha-stamlijn! Wat is er krachtiger dan dat? Een bloedlijn gaat alleen maar tot een bepaalde tijd terug. Een Akasha-stamlijn gaat helemaal terug vanaf de allereerste sterrenmoeder tot nu.

Velen van jullie die nu luisteren vragen je af waarom jullie hier zijn en waarom jullie zijn geboren. Ik zeg jullie: Jullie hebben een Koninklijke stamlijn die teruggaat tot Lemurie, ook al waren jullie er niet bij in de eerste, tweede of derde tijd van Lemurie. Ook al was Lemurie opgehouden te bestaan hebben jullie dezelfde bloedlijn als degenen die jullie onderwezen hebben en die daar vandaan kwamen. Jullie hoeven dus niet van de oorspronkelijke beschaving te zijn om die Akasha en die kerninformatie, het koninklijke, om het Licht te hebben dat wonderen verricht.

Ik nodig jullie uit om na te denken over deze dingen en dit wat ik jullie heb gegeven te vieren en ook om je alle dingen uit de geschiedenis te herinneren want die betekenen vaak iets anders. Er is een grotere boodschap en die is niet lineair. Hij is zoveel groter dan jullie waarschijnlijk denken.

Zusterschap….luisteren jullie? Zoveel groter dan jullie denken!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid en op jullie!

En zo is het.

 

Kryon