Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 97 – De Sjamanenvrouw in de Vortexenergie

 

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 97

De Sjamanenvrouw in de Vortexenergie
Sedona, Arizona.

3o oktober 2021/ Geplaatst 23 juli 2023
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames, lieve Sjamaanvrouwen. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Vele jaren hebben wij al dit soort bijeenkomsten. Het zijn altijd ceremonies en in al die jaren zijn zij er geweest voor alle Zusters, overal! Want deze channelings worden overal gehoord en gelezen.

Vanavond ga ik het hebben tegen degenen die later lezen maar wat ik nu zeg is met name voor degenen die hier aanwezig zijn. De omgeving hier staat bekend om een speciale energie. Er zijn ook mensen die helemaal niets van deze energie begrijpen. Anderen voelen het wel, maar weten niet wat het is, maar wel DAT het er is. Je kunt de energie als in cirkels zien. Soms zijn zij klein, en dan weer groot. Vaak bleef die energie, maar ging soms ook naar elders. Maar niet deze energie. Vraag het aan de Inheemsen hier. Maar deze energie die hier is heeft een speciale invloed op mensen. Sommigen werden verward, anderen boos. Maar dat geldt niet voor jullie, want jullie hebben het allemaal uitgezocht, lichtwerkers, sjamaanvrouwen.

Jullie komen hier en kunnen je aansluiten bij de energie, waar jullie ook zijn, en worden verlicht, verhoogd, als jullie in een vortex komen. Jullie kunnen het zelfs zien bij mensen die op bepaalde stenen zitten. Jullie zullen dan denken of zeggen dat zij aan het mediteren zijn, maar dit is niet zo. Dit gebied is als een reusachtige antenne en die is voor jullie beschikbaar!

Waarom vertel ik jullie dit? Er zijn hier mensen aanwezig die hierom hebben gevraagd. Die zich misschien de vraag stellen waarom zij hier zijn. Misschien is dit de eerste keer. Was ik in Lemurie? Als dit niet zo was, heb ik dan het DNA van deze voorouders? Als dit mijn stamlijn is dan zal dit tot op een bepaald niveau waar zijn. Maar elk van jullie die hier aanwezig is, is aangestoken door de wetenschap dat hier iets voor jullie is.

Dat is wie hier zijn, anders zouden jullie hier niet hebben gezeten. De uitnodiging voor jullie allemaal is die van een verhoogd bewustzijn, als jullie dit willen, voor sommige dingen waarvoor jullie vandaag zijn gekomen. Het is hier in dit gebied. Waarom zouden jullie dit niet in je voordeel gebruiken? Misschien vragen jullie: “Wat moet ik doen?” Volg je intuïtie en ga naar een plek waar jij je goed voelt, sjamaanvrouw. Laat niemand jou vertellen waar de vortexen zijn, sjamaanvrouw. Tussen twee haakjes, Melihah, er zijn vandaag geen geheimen. Ik wilde jou vandaag gaan vragen naar alle acrobatiek die jij gewend bent te doen…maar niet vandaag! Misschien ook wel, als jij vandaag zelf de vortex wil zoeken voor je eigen beslissingen. Dit is een aanwijzing voor jou!

Lieve mensen, ik wil een aantal van jullie “lezen.” Ik wil jullie vertellen wie hier zijn, en dit is zo typisch als het wordt vergeleken met degenen die hier eerder dan jullie zaten. Wat denken jullie wat de overeenkomsten zijn met degenen die hier al eerder in de stoelen zaten? Ik bedoel dan niet het algemene gevoel dat jullie misschien in Lemurie waren. Wat brengt jullie hier, vanuit duizenden jaren in je Akasha, man en vrouw, om je hier af te vragen of je een vrouw in Lemurie was? Toch zitten jullie in deze stoelen.

Hebben jullie je ooit afgevraagd hoeveel nonnen hier zaten? Wat is het dat vergelijkbaar is met het zijn van een sjamaanvrouw? Het antwoord moet duidelijk zijn omdat het zijn van een non, in deze cultuur, het dichtst in de buurt komt van het zijn van een sjamaanvrouw. Toch is het interessant want jullie Akasha herinnert zich vele emoties, zienswijzen en andere zaken als jullie inderdaad deze gevoelens hebben over het zijn van een sjamaanvrouw. Jullie kunnen naar een helderziende gaan en die kan jullie vertellen wat jullie misschien hebben gedacht, gevoeld, en wat jullie om handen hadden, welke problemen er waren. Als jullie al deze zaken hadden omdat jullie nonnen waren, nemen jullie deze dingen naar je andere levens mee, nietwaar?

Jullie hebben geloften afgelegd.

En die zitten jullie, vandaag in deze groep, in de weg. Wisten jullie dit? Dit komt omdat de geloften die jullie in je onderbewuste met je meedragen, geheim zijn. Degenen van jullie die ervan hielden om non te zijn, en dat deden jullie, dragen dit vandaag, binnenin je, met je mee, en sommige dingen die jullie vandaag zo graag willen, worden op dit moment geblokkeerd door deze geloften voor wat jullie vandaag leren over de liefde van God.

Het zou prachtig zijn om straks weg te gaan en tegen de vortex te zeggen: “Ik wil nu een verhoogd bewustzijn hebben. Doe het…en haal alle geloften die ik in vorige levens als non heb afgelegd, weg, zodat ik met vertrouwen en vrede verder kan gaan.”

Sommigen van jullie vragen je af waarom bepaalde dingen in je leven zijn zoals zij zijn. Het is om dezelfde reden!

Interessant nietwaar, om te weten dat iets dat zo toegewijd en heilig is, een programmering en een blokkade voor vandaag kan zijn. Maar de energie is omhoog gegaan.

Ik zal jullie nog een voorbeeld geven, en het is het meest ongebruikelijk waaraan jullie kunnen denken. Zoals jullie hier voor mij zitten en al je vorige levens hebben, zouden jullie niet geloven hoeveel zeekapiteins hier aanwezig zijn. Dat is vreemd, nietwaar? (Kryon lacht) Een zeekapitein is verliefd op de Aarde. Hij gaat naar de zee! Dat is zijn grote liefde, en jullie hebben dit eerder gehoord. Verliefd op de zee, op de oceaan. Dat is wat jullie kunnen zien als jullie een verbinding met Gaia hebben. In jullie vorige levens! De zeekapitein is degene die volkomen de leiding heeft op zijn schip. Denken jullie dat dit een programmering is? Jullie komen van steeds weer de leiding hebben en kunnen niet naar een volgend leven gaan en alles vergeten. Bijna alle zeekapiteins komen hier weer terug, en gaan weer naar de zee omdat dit in hun Akasha aanwezig is. Jullie weten dit.

Bij sommigen van jullie zit dit in je Akasha. Dit is gewoon aanwezig bij iedereen die in vorige levens als kapitein heeft geleefd. En overal de leiding! Zou het niet een goed moment zijn om die soort controle te laten vallen? Het is een onderbewust programma waar jullie je niet eens van bewust zijn. Ik maak jullie je ervan bewust. Zou het niet kunnen dat jullie onbewust vele eigenschappen hebben die nu in je leven doorwerken terwijl jullie zouden denken dat zij compleet nieuw zijn voor dit leven en er een nieuw programma begint?

De nieuwe leringen, die een kernlering zijn, zijn nodig voor de vrouw die naar een volgend niveau wil gaan. Die lering komt regelrecht van het sjamaanse Wiel in Lemurie. Niet van een gewoon wiel, maar van het sjamaanse Wiel. Er waren vele wielen, lieve dames, maar dit wiel is verbonden met Melihah. Ik zal jullie zeggen wat jullie met haar verbindt, want degenen die zich hiertoe aangetrokken voelen zijn voormalige sjamanen!

Wat denken jullie hoe die programma’s eruit zien? Als jullie duizend jaar geleden sjamanen waren, denken jullie dan dat de energie toen anders was? Jullie denken nu misschien dat jullie nu dezelfde lessen weer leren, maar wat jullie leren is de Lemurische kernwaarheid, want alle andere dingen werden opgepakt en veranderd en werden lineair gemaakt en daardoor veranderd. Zo kwam het vaak dat sjamanen een deeltje van de waarheid hadden en de rest traditie en mythologie was. Jullie dragen vaak programma’s van traditie en mythologie met je mee. Hoe zou het zijn om hier weg te gaan en die dingen los te laten en kwijt te zijn?

Jullie kunnen dit. Ik maak jullie bewust van iets dat een last in velen van jullie is….anders zouden jullie hier vandaag niet zijn. Dit moet vrijgelaten worden zodat jullie een nieuwe, maar frisse, kernwaarheid kunnen horen van Melihah….een waar jullie het misschien niet mee eens zijn, een die jullie misschien willen veranderen, waar jullie misschien van denken dat jullie het daar niet mee eens zijn omdat jullie deze oude programma’s in je Akasha hebben zitten.

Ik wil dat jullie je ontspannen en begrijpen dat deze dingen daar allemaal aanwezig zijn. Jullie zijn nu in een omgeving waar jullie je hiervan bewust kunnen worden en deze dingen los kunnen laten en wel veel sneller!

Dit is de boodschap voor de hier aanwezige zusters die serieus naar het volgende niveau willen gaan.

En zo is het.

 

Kryon.