Kryon Spreekt over De Lemurische Zusterschap. 1

Kryon Spreekt over De Lemurische Zusterschap. 1

Madison, Wisconsin
Vertaald: 1 januari 2021 / Geplaatst: 6 september 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve dames, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het proces van channeling kan van tijd tot tijd verschillen. Het kan zoet zijn, doelmatig, energetisch, informatief en specifiek. Deze soort channelings die ik doe is specifiek. In dit geval blijft mijn partner bij mij omdat hier niets is dat alleen maar voor vrouwen is bestemd. Jullie zouden deze moeten horen/lezen.

Ik zou jullie graag een voorbeeld willen geven in de lering van deze boodschap over wie jullie zijn. Er is de vraag opgekomen “Wat waren de kansen dat jullie in dit leven vrouw zijn en in Lemurie vrouwen waren omdat jullie in het proces van incarnatie beide geslachten hebben gehad?” Wij hebben jullie al eerder aangegeven dat het systeem jullie als vrouw naar de precessie van de equinox brengt om de energie van Lemurie met opzet te laten weerklinken. Jullie waren vrouwen in Lemurie. Dit is een eerbetoon aan de sekse. Het is een eerbetoon aan de doelmatige oude ziel, samen met alle andere dingen die jullie over jezelf kunnen zien.

Ik wil dat jullie weten dat hetgeen jullie voelen en specifiek is voor jullie geslacht en de energie die jullie met je meedragen al weerklonk in Lemurie toen jullie daar vrouwen waren. Dit alles om te vertellen dat er geen kans is dat jullie deze keer ontwaken als vrouwen. Er is een doel in dit ritueel. Alles is metaforisch….alles betekent iets anders en er is sowieso een reden dat jullie door rituelen en ceremonies gaan. Dit is gewoon om iets vanuit het verleden te laten weerklinken en dit nu naar de toekomst te brengen. Ik wil nu nog verder gaan dan ik eerder heb gedaan om jullie wat redenen te geven die achter het zusterschap zitten.

Wij hebben jullie al wat informatie gegeven over wat jullie in Lemurie deden en over het feit dat de samenleving toen anders was dan vandaag. Dit zal ik niet herhalen want ik wil jullie nu meenemen naar de Oude Tijden….naar de oorspronkelijke zaaiingen. Ik wil het hebben over Pleiadiers. Dit onderwerp kan zover weg lijken van de realiteit van vandaag maar het is niet verder weg dan als wij over Lemurie spreken. Jullie dragen de zaden van de Pleiadiers in je en ik heb jullie eerder verteld dat het gekkenwerk zou zijn om te denken dat jullie expressies op Aarde de enige zouden zijn die jullie in het melkwegstelsel hebben gehad want velen van jullie zijn op andere planeten geweest. Jullie allen minstens zijn minstens eenmaal een Pleiadier geweest.

Nu wil ik vanavond dus samen met jullie je Akasha prikkelen en kijken of jullie iets kunnen relateren aan wat ik vertel. De Ouden vertelden over de landingen van degenen van de Zeven Zusters en zoals zo vaak in de geschiedenis is er een samenstromen van verhalen die zich vermengen met elkaar tot een verhaal dat niet helemaal klopt ten opzichte van de andere verhalen. Dit gebeurt herhaaldelijk in de geschiedenis. Het vertelt de essentie van wat er is gebeurd maar het verhaal wordt mooier gemaakt, verhoogd.

In het geval van de landingen van degenen van de Zeven Zusters is het niet precies zoals het was maar het deel wat wel helemaal correct en waar is, is dat al deze reizigers vrouwen waren! Ik zal jullie een beetje vertellen over het Pleiadische bewustzijn. Met hun DNA dat werkte op meer dan tachtig procent waren zij – wat ik noem – meester geworden over het bewustzijn van natuurkunde. Door hun bewustzijn waren zij in staat om zichzelf dingen te verschaffen….de energie die zij nodig hadden, en een gemeenschap te hebben die vredig was. Zij waren ontdekkers. Zij hadden ook een bewustzijn van tachtig procent wat hun in staat stelde om dingen te doen die jullie niet kennen in jullie realiteit….zelfs dingen die zij vandaag doen…..de mogelijkheid om een schaduw-zelf te hebben en op twee plaatsen tegelijk te zijn. Zie je, Pleiadiers zijn lichamelijk gezien net zoals jullie. Dit is biologie en het veranderde nooit en door de hele spirituele evolutie die zij doormaakten werd het lichaam steeds beter. Dit is ervoor verantwoordelijk dat degenen die in het verleden Pleiadiers hebben gezien merkten dat zij altijd groter zijn dan jullie. De grootte komt door perfecte voeding. Er zijn ook geen Pleiadiers met overgewicht. (Kryon lacht) Dit zit in jullie Akasha, lieve vrouwelijke werkers, en misschien willen jullie hier weleens over nadenken…..het komt met bewustzijn en niet door een dieet.

Is het mogelijk dat zelfs vandaag op deze planeet in jullie Akasha de geheimen van een goede gezondheid zitten? Jullie hebben niet wat zij hebben, maar jullie hebben op deze planeet het bewustzijn om te kunnen doen wat zij deden. Pleiadiers hebben over het algemeen een lichte huid en de reden hiervan is dat zij niet de attributen hebben die jullie hebben van jullie zon! Op hun planeten – er waren er drie – staat de zon op een grotere afstand dan die van jullie. Zij zijn meestal ook een beetje kouder dan die van jullie. Jullie zullen merken dat jullie Aboriginals die ervaringen hadden met hen van de Zeven Zusters op een andere manier over die ontmoetingen rapporteerden en dit was hoofdzakelijk omdat het daar zeer ongerieflijk was voor de vrouwen van de sterren omdat het daar gewoon te heet was. Maar zij waren vrouwen! Wat jullie hier met je meedragen zijn de tradities van de Zeven Zusters. Op de hele planeet waren er vrouwen die kwamen….lichamelijk en niet hun schaduw-zelven. Hun reizen was niet moeilijk want zij hadden wat wij noemen “verstrengelde objecten” en zij hadden zeker ook voertuigen en vakkennis.

Maar zij waren vrouwen!

De maatschappij van de Pleiadiers had een zeer hoog bewustzijn en er was de (h)erkenning en het begrip van de rol die vrouwen spelen in dit hoger bewustzijn. Zelfs jullie vrouwen hebben nog steeds het bewustzijn dat jullie je zonen nooit een oorlog in zouden sturen. Dit is niet helemaal waar omdat er vele koninginnen en leiders zijn geweest die vrouwelijk waren die hun land in oorlog brachten, maar de implicatie hiervan is nog steeds waar. Dit is een overblijfsel van een echte waarheid en de Pleiadiers wisten dit.

Jullie zouden kunnen vragen hoe zij zaadbiologie konden dragen als de mannen hier niet waren omdat het proces van vermenigvuldigen zeer sterk leek op dat van jullie. Het antwoord is dat de oorspronkelijken, degenen die kwamen, vrouwen moesten zijn door hetgeen zij met zich meedroegen. Ik zal het jullie straks vertellen. De mannen kwamen later.

In hun samenleving in een hoog bewustzijn herkenden zij de rol die het bewustzijn van mannen en vrouwen speelde. Het hogere, zachte bewustzijn was altijd vrouwelijk. Vandaag de dag zijn in jullie lichaam de hersenen van de vrouwen anders verbonden met het bewustzijn, net zoals dit voor hen gold. Jullie hebben een verbinding met de hersen-lobben die mannen niet hebben. Deze verbinding geeft jullie betere inzichten om kinderen op te voeden en het opvoeden van kinderen is waar het hier om gaat. De vrouwen dienden hier eerst te landen als een eerbetoon aan het zaaien van de Aarde.

De moeders kwamen eerst! Er zijn hier vrouwen in de zaal die geen kinderen hebben en wat ik jullie jullie nu ga vertellen zal niet op jullie allen van toepassing zijn. Er is een energie van geboorte die uniek is voor vrouwen en die geen enkele man kan begrijpen of waarderen, zelfs als hij vlak naast het kraambed staat. Het heeft niets te maken met de vreugde. Het heeft niets te maken met de pijn. Het heeft te maken met het geven van de geboorte….vanuit jullie eigen lichaam en jullie weten wat ik bedoel, dames. Er is niets dat vergelijkbaar is, en dit is de ceremonie, de reden dat de Zeven Zusters de Zeven Zusters werden genoemd. Er is de energie van wedergeboorte….compleet van de zaai-ceremonie en de Lemuriers tot op vandaag.

Wat jullie vanavond gaan doen als jullie samenkomen en metaforisch gezien gaat het helemaal om de energie wedergeboorte….misschien teruggaan naar de oorspronkelijke intentie van vrije keuze waarbij de vrouwen eerst kwamen en de ceremonies en de intenties hadden op het land van een nieuwe planeet die de zachtheid en het begrip zou dragen van de geboorte van een kind.

Er is iets interessants dat jullie zouden moeten weten. Vrouwen stellen de vraag: Als de Pleiadiers vooruit gingen, kwamen zij dan ook op een plaats waarop zij een pijnloze geboorte hadden? (Kryon lacht) Het antwoord was verrassend: JA! En zij verwierpen het en gingen weer terug naar de natuurlijke gang van zaken. Zij realiseerden zich dat alle techniek die de pijn tijdens de geboorte onderbrak, ook de ervaring teniet deed. Een hoger bewustzijn was in staat om bepaalde chemische problemen te elimineren en dit veranderde de ervaring.

De pijn is noodzakelijk. Het maakt de intentie om dit te doen sterker en de ervaring – hoewel pijnlijk – is diepgaand! De planeet gaat door pijn heen terwijl er nu de geboorte van een nieuwe energie is en de ceremonies de alleen jullie als vrouwen doen zijn gepast en correct voor deze tijd want jullie voegen de energie toe die alleen vrouwen kennen over hoe het is om het leven te geven….niet de pijn maar de verbinding!

Het lichaam is van jullie en het gaat door met van jullie te zijn. De Nieuwe Mens en de Nieuwe Energie en het Nieuwe Bewustzijn komen van de lijnen van de oude zielen en ik denk dat jullie weten wat ik bedoel.

Laat de ceremonie beginnen!

En zo is het.

Kryon