Family Bulletin April 2019

Family Bulletin April 2019

7 april 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk!

Ik ben van gedachten veranderd! 

Wat nu volgt is NIET politiek! Toch zullen sommigen, wat ik ook zeg, dit wel zo opvatten. Ik heb nooit commentaar op politieke zaken behalve degene waar Kryon over spreekt aangaande het bewustzijn en de manier waarop de regeringen op een dag zullen veranderen. Ik respecteer echt de meningen van lichtwerkers ongeacht hun politieke inzichten.

Afgelopen maand hadden wij tijdens de weekend conferentie in North Carolina de normale zondagse “vraag-en-antwoord sessie met Lee.” Dit is een moment waarop toeschouwers mij alles kunnen vragen met betrekking tot wat Kryon heeft gezegd en ook om mijn persoonlijke ideeën te vertellen die zijn gebaseerd op de informatie van Kryon. Een van de dames in het publiek vroeg: “Denk jij dat Marianne Williamson tot president gekozen kan worden?” Mijn onmiddellijke en directe antwoord was: “Nee. Onmogelijk!”

Mijn snelle reactie had niets te maken met politiek maar was eerder gebaseerd op hetgeen wij allen al tientallen jaren ervaren op het slagveld tussen licht en donker en de manier waarop vele kiezers gewoonweg zeggen: “Weg met haar!” omdat zij een goeroe is van de Nieuwe Tijd vanwege haar vele boeken over liefde en wonderen en haar betrokkenheid bij een geloof waarvan vele mensen denken dat het gek is. Ik zag voor mijn geest direct iets waarvan ik mij nu realiseer dat het mijn eigen vooroordeel was. Ik was bang voor haar; zelfs met de hulp van Oprah!

Ik vroeg Louise Hay of er veel weerstand was tegen haar eerste boek: JE KUNT JE LEVEN HELEN!” uit 1984. Zij keek mij aan en zei: “Bedoel jij naast de doodsbedreigingen?” Dit is de manier waarop de meeste mensen naar de helers en de vrijdenkers in het bovennatuurlijke hebben gekeken in mijn laatste dertig jaren. Nu realiseer ik mij dat Kryon ons vertelt dat er een nieuwe welwillende energie komt en dat die op een dag zelfs een volwassen respect en welwillendheid zal scheppen tussen onze politieke kandidaten. (geloof het of niet!)

Mijn antwoord op de vraag uit dit seminar is dit: Alles is in deze nieuwe energie mogelijk! Misschien zijn wij klaar voor haar, zelfs als zij al vroegtijdig wordt uitgeschakeld kan haar moed om mee te doen de zaden planten voor wat Kryon heeft verteld: Wij gaan naar een nieuw soort politiek waarbij beide zijden zullen gaan handelen volgens het gezegde: “Bedrijf politiek op die manier waardoor mensen kunnen zien Wie Zij Werkelijk Zijn!”

Zegeningen,