Kryon nieuwsbrief – 21 januari 2022

Kryon nieuwsbrief

21 januari 2022
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Deze tijd, van 2012 tot nu, is gevormd door de veranderingen in het magnetisch raster, vanaf het moment waarop ik hier ben gekomen in 1989 – en het bewoog zich zodanig dat het bewustzijn ook kon gaan bewegen en omhoog kon gaan.

De relatie tussen bewustzijn en magnetisme is door de wetenschap gezien en bewezen. Daardoor is bewustzijn energie en jullie weten nu dat bewustzijn een belangrijke rol kan spelen in de natuurkunde. Dit zal allemaal ontdekt worden.

Zij beginnen al te werken met samenhang, en dat is wat de ene mens kan doen met een ander, of met groepen kan doen. Al deze dingen gaan nu herschreven worden over hetgeen jullie denken te kunnen doen.

Nu zullen enkelen van degenen die als gasten naar dit programma komen, de woorden die ik al die jaren al gebruik, ook gaan gebruiken. Kijk naar het woord “Prachtig” want dat is wat jullie zijn!

Het is moeilijk om een verhaal te herschrijven dat jullie vanaf je geboorte hebben gehad over dat jullie onwaardig zijn en niet in staat zijn om bepaalde dingen te doen. Hooggeplaatste mensen, misschien zelfs degenen waarvan jullie houden, zullen jullie aankijken en zeggen: “Jullie weten toch dat jullie onwaardig zijn!”

En jullie geloven hen. Het is geen samenzwering om jullie onwaardig te maken. Het is het beste wat zij hadden, lieve mensen Het is hun geloof, lieve mensen!

Maar wat als dit is veranderd? Nu kan de onthulling van de grotere Waarheid van jullie zijn!

Wat als de zon spiritueel gezien, is gaan schijnen en jullie zelf de mogelijkheid geeft om je heen te kijken en te zeggen: “Wel, Misschien hebben zij het mis maar het is niet hun schuld. Het is niet hun schuld omdat dit hun verhaal is en wat hen is verteld en wat zij geloven. Maar wat als…..?

Het is zoveel groter dan dat en jullie zullen daarbij misschien niet eens een systeem nodig hebben. Misschien is het al voldoende om liefde en compassie te hebben, de Hand van God te nemen en te zeggen: “Ja, ik begrijp nu dat ik deel uitmaak van het plan!” Dat is God.

Ik ben hier voor een reden die veel, veel grootser is dan wat wie dan ook mij ooit heeft verteld. En die reden is het helpen van de planeet met compassie en liefde.

Ik kan dit doen, net als de meesters, en ik kan mensen aantrekken die hierover willen weten omdat ik zoveel van hen hou dat zij het zullen zien – dat zij aan mijn voeten zullen zitten en ik hen over liefde kan vertellen. Sommigen van jullie zullen dit ook doen!

Daarom zijn sommigen van jullie hier, om de Meesters aan deze planeet door te geven, die hier maar om een reden kwamen….om jullie te vertellen over de liefde van God en jullie te laten zien wat jullie kunnen doen!

Vlak voor je ogen verborgen is een gegeven dat jullie niet hebben verwacht….meesterschap, ascensie-bewustzijn, en het begin van de rest van de energie van de planeet.

Daarvoor zijn jullie hier!

Ik Ben  Kryon en ik ben verliefd op de mensheid voor wat jullie voor je hebben liggen en voor hetgeen jullie zullen gaan doen!

— Kryon van de Magnetische Dienst