Kryon nieuwsbrief – 23 oktober 2021 – Kryon beantwoordt jullie vragen…..

Kryon nieuwsbrief

23 oktober 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groeten Henk,

Kryon beantwoordt jullie vragen…..

VRAAG:  Lieve Kryon: Hoewel ik niet veel metafysisch materiaal heb gelezen heb ik nog niets gelezen over het gebruik van drugs in onze samenleving. Wat is de rol van drugs en waarom spelen zij zo’n grote rol in onze maatschappij? Hoe kan ik aan studenten uitleggen hoe zij in onze maatschappij passen (of niet)?

ANTWOORD:

Zoals alles op de planeet dat levens-veranderend is, is drugsgebruik, in welke samenleving dan ook, een energiedeel dat ongepast is. Sommigen noemen dit een verleider.

In elk goed scenario is er vaak een keuze om je kracht weg te geven aan aardse verlangens of aan de integriteit van wat als goed of slecht wordt gezien. Dit is een klassiek verhaal.

Wat wij zeggen is dat jullie tests nooit goed zouden kunnen zijn als deze dingen niet zouden bestaan. Zij spelen dus een gepaste rol en een correct deel in de aardse cycli van keuzen!

De keuze tussen licht en donker wordt vaak besmeurd door verlangen. Dit is de manier waarop het werkt en van de complexiteit van keuzen maken.

Het goede nieuws is dat er voor elke keuze die een leven van verslaving en zorgen schept, er ook kracht is op dit op te lossen. Er is geen enkele verleiding aan de mens gegeven waarbij er niet ook een oplossing of een gelijke kracht aanwezig is vanuit dezelfde goddelijke selectiemogelijkheden.

De mens die zichzelf optilt uit het duister is degene die een licht zal schijnen dat helderder is dan dat van anderen. Dan zullen jullie ook begrijpen waarom de test is zoals hij is.

Gezegend zijn de mensen die heling mede-scheppen voor de substanties die hen in slavernij houden en hun gezondheid bederven.

Deze mens zal vaak een vuurtoren zijn die anderen naar de veilige haven van oplossingen en verzoening met de harmonie van het leven leidt.

— Kryon van de Magnetische Dienst