Kryon nieuwsbrief april 2021

Kryon nieuwsbrief

16 april 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groeten Henk,

Velen hebben gevraagd: “Hoe is het? Wat ziet de andere kant van de sluier als zij naar de mensheid kijken? Wat zien zij als zij naar individuen kijken?

Hetzelfde als jullie, lieve mensen, als jullie naar een prachtig kind kijken. Wij zien het prachtige kind in jullie. Wij zien pure liefde.

Wij zien jullie als puurheid, maar wij zien jullie ook bedekt door dingen van jullie eigen makelij en donkere dingen die jullie scheppen. Dit zijn dingen die jullie hebben geschapen en die jullie langzamer laten gaan. Daarom werd deze boodschap gemaakt.

Ik wil jullie een onthulling geven, gewoon even voor ik verder ga: Er wordt veel meer door de Schepper van jullie gehouden dan jullie denken….een Schepper die niets dan liefde en compassie voor jullie ziel heeft. Jullie worden gekoesterd door een schepper die jullie nergens over oordeelt.

Ik wil graag dat jullie de armen van een liefhebbende God om je heen voelen.

En de Schepper zal in je oor fluisteren dat het tijd is om de grotere waarheid over     jezelf te leren kennen. Daarvoor zijn jullie hier.

Er is een veel grotere waarheid over jullie en je relatie met wat jullie de Schepper noemen. Deze grotere waarheid heeft het zeer moeilijk om te doorbreken wat jullie voor jezelf hebben geschapen omdat jullie overleving afhangt van bepaalde acties die jullie in het leven ondernemen.

Jullie scheppen vele valse realiteiten in het proces van gewoon op deze planeet te zijn. Ik wil jullie tonen hoe dit werkt en een visualisatie geven van een “kamer van jullie bewustzijn” en wat er met jullie en ook met het grootste deel van de mensheid gebeurt.

Jullie zijn lineair als jullie in je 3D-lichaam rondlopen, maar jullie bewustzijn is dat niet.

Jullie bewustzijn is geweldig en krachtig en NIET LINEAIR.

Dit schept dingen die velen van jullie op een lineaire manier wensen te bekijken en behandelen.

~ Kryon

Zegeningen,⠀