Kryon nieuwsbrief – Er is meer aan het verhaal dan wat jullie zien!

Kryon nieuwsbrief

28 juli 2022
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Er is meer aan het verhaal dan wat jullie zien!

Groetjes Henk,

Deze hele tijd, van 2012 tot nu, is gevormd door de veranderingen in het magnetische raster vanaf het moment dat ik in 1989 aankwam – zo bewegend dat het bewustzijn ook kon beginnen te verschuiven en te bewegen.

De relatie tussen bewustzijn en magnetisme is aangetoond en bewezen in de wetenschap. Daarom is bewustzijn energie en nu weet je dat bewustzijn een belangrijke rol kan spelen in de natuurkunde. En dat wordt ontdekt.

Daar gaan ze nu al mee aan de slag, namelijk coherentie. En dat is wat de ene mens kan doen met de andere en met groepen. Al deze dingen beginnen te herschrijven wat je denkt te kunnen doen.

En nu zullen sommigen van degenen die als gasten naar dit programma komen dezelfde woorden gaan gebruiken die ik al die jaren heb gebruikt. Zoek naar de woorden, prachtig. Dat is wie je bent.

Het is moeilijk om een ​​verhaal te herschrijven, een verhaal dat je misschien al vanaf je geboorte hebt gehad, dat tegen je zou zeggen dat je bepaalde dingen niet kunt doen, dat je het niet waard bent. En mensen op zeer gerespecteerde plaatsen, misschien zelfs degenen van wie je houdt, zullen je aankijken en je in je ogen kijken en zeggen: “Je weet toch, dat je het niet waard bent.”

En je gelooft ze. Het is geen samenzwering om jullie onwaardig te maken, het is het beste wat ze hadden, lieverds. Het is hun geloof, lieve mensen.

Maar wat als, wat als, het is veranderd? Nu kan de openbaring van een grotere waarheid, een prachtige waarheid, de jouwe zijn.

Wat als de zon geestelijk is opgekomen en je het vermogen heeft gegeven om voor jezelf te kijken en te zeggen: “Wel, misschien hebben ze het verkeerd en het is niet hun schuld dat ze het verkeerd hebben. En ze hebben het nog steeds verkeerd. Het is niet hun schuld, want het is hun verhaal, hun verhaal, en wat hen werd verteld en wat ze geloven, maar wat als?”

Het is zoveel groter dan dat, en daarbij heb je misschien helemaal geen systeem nodig, misschien is alles wat je nodig hebt liefde en het mededogen om de hand van Spirit te pakken en te zeggen: “Ja, ik begrijp nu dat ik deel uitmaak van het plan.” Dat is God!

Ik ben hier voor een reden die veel, veel grootser is dan alles wat iemand me ooit heeft verteld. En die reden is om de planeet te helpen met mededogen en liefde.

Ik kan het net zoals de Meesters deden, en ik kan mensen bijeenbrengen die erover willen weten omdat ik zoveel van ze hou dat ze dat zullen zien – ze zullen aan mijn voeten liggen en ik kan ze over liefde vertellen. En sommigen van jullie zullen dat ook doen.

Daarom zijn sommigen van jullie hier, om de Meesters van deze planeet na te bootsen die hier om één reden kwamen, om je over de liefde van God te vertellen en je te laten zien wat je zou kunnen doen.

Zich in het volle zicht verbergen is een grootsheid die je niet had verwacht, meesterschap, ascensie-bewustzijn en het begin van de rest van de energie van deze planeet. Daarom ben je hier.

Ik ben Kryon verliefd op de mensheid. Verliefd op de mensheid voor wat je te wachten staat en wat je gaat doen.

— Kryon van de Magnetische Dienst