Kryon nieuwsbrief: Er wordt innig van jullie gehouden

Kryon nieuwsbrief

26 maart 2022
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Er wordt innig van jullie gehouden

Groeten Henk,

Wat weet jij over liefde en compassie wat jou op esoterisch gebied al vele jaren is verteld?

Liefde en compassie leven in het Veld en zij kunnen op grote afstanden rond de wereld overgebracht worden. Jullie kunnen innig van iemand houden en je voorstellen dat zij dit ontvangen, en het zal dan zo zijn! Dit is esoterie op zijn best.

Wij hebben jullie in het verleden verteld over dingen die vlak voor jullie ogen zijn verborgen. Wij hebben jullie enkele attributen van je ziel gegeven. Maar geen van hen, niets wat ik jullie ooit heb verteld, is zo krachtig als deze.

Laten wij het even over DNA hebben. Het DNA dat jullie hebben is enorm. Jullie hebben er geen idee van, tenzij jullie het gaan bestuderen. Het zijn miljarden stukjes en het is meer dan alleen maar de blauwdruk van het lichaam. Dit DNA van jullie draagt in zijn enormiteit, attributen van jullie voorbije levens.

Deze dingen zitten niet allemaal, bijvoorbeeld, in jullie hersenen, zoals jullie misschien denken. Als jullie DNA attributen van voorbije levens heeft, wat zou het dan nog meer kunnen bevatten? Het draagt jullie afstamming, jullie stamlijn. Het draagt de knop die vertelt hoeveel levens jullie op Aarde hebben gehad.

Het DNA dat jullie hebben, het multidimensionale deel, is het grootste deel. Er zijn dingen in jullie lichaam waarvan jullie zeggen dat zij trapsgewijze effecten hebben…dat als er iets gebeurt, dit weer effect heeft op een tweede ding, een derde ding, enzovoorts. Het lichaam is in balans en wil dat ook blijven.

Nu, deze domino-effecten zijn vaak negatieve dingen die jullie horen, en zij hebben ook te maken met slechte gezondheid. Ik ga jullie nu vertellen over een domino-effect dat het meest positieve effect is waar jullie ooit over hebben gehoord en dit begint….juist….in het DNA!

Je zou kunnen zeggen dat jullie in je DNA ontvangers hebben voor liefde….om het te ontvangen en om het uit te zenden. De mens is een geweldige overbrenger van compassie en liefde vanwege de multidimensionale antenne die jullie hebben. Lieve mensen, die is geweldig!

Als jullie je hierop afstemmen en weten dat het werkt en weten hoe dit ontvangt en uitzendt, gebeurt er iets. Ik zal het jullie vertellen.

Als jullie die liefde van Spirit gaan ontvangen, ontspannen jullie en begrijpen dat jullie een deel van alle Schepping zijn. Jullie ontspannen je door de ongelooflijke liefde die in je stroomt en jullie nemen je zelf-bewustzijn en schuiven dit opzij (wat jullie ook is verteld) en dan gaat het doordringen in de grootste bron die er ooit was; het stelt jullie in staat om dit verder te brengen, het uit te zenden.

Als deze twee dingen plaatsvinden, het ontvangen en het uitzenden van deze kracht die liefde wordt genoemd….niet de emotie, maar de essentie van de Schepper….als dit gaat gebeuren, door jullie heen, is er een domino-effect dat wordt veroorzaakt in je DNA. Laat mij jullie vertellen wat dit doet.

Het gaat jullie helen. Alles waar jullie om hebben gevraagd; de problemen, de angst, de nieuwsgierigheid, de lichamelijke zaken, het gaat allemaal op zijn plaats vallen.

Wat als ik jullie vertel dat dit domino-effect gezondheid en balans wordt genoemd? Als jullie nu gezondheid en balans op de planeet willen hebben, ga dan liefde uitzenden en ontvang liefde. Gezondheid en balans zijn wat er gebeurt. Dit is de katalysator voor alles waarom jullie hebben gevraagd!

En zo is het,

— Kryon van de Magnetische Dienst