Kryon nieuwsbrief – Er wordt innig van jullie gehouden

Kryon nieuwsbrief

25 september 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Er wordt innig van jullie gehouden

Groeten Henk,

Kryon beantwoordt jullie vragen.

Vraag: De mystieke leringen hebben ons ertoe gebracht om af te zien van de hunkering naar materiële en spirituele dingen omdat dit de geest nooit tot rust zal brengen en het echte zelf daardoor niet naar voren laat komen.

Nu leer jij ons mede te scheppen wat wij maar willen. Zal dit de altijd dorstige geest niet aanzetten en ons verder wegbrengen van het centrum binnenin? Als iemand uit hebzucht een prachtige auto schept heeft hij alleen voldaan aan die hebzucht. Hoe kan hij spiritueel profiteren van deze daad? En tussen twee haakjes: hoe staat overvloed in relatie tot vreugde? In mijn opinie is het hoe graag wij onze dag vreugdevol of niet vreugdevol willen maken.

ANTWOORD:
Dit zijn jouw gedachten over wat jij denkt dat “medescheppen wat je wilt” is, inclusief een grote auto of het verlangen naar materiële8 dingen. Dit waren nooit de leringen van Kryon.

De geascendeerde bewustzijns van de opgestegen meesters (waarvan wij leren dat dit de lichtwerkers zijn) medescheppen spirituele balans!
Zij medescheppen constant de liefde van God in hun leven. 

De doelen van het medescheppen zijn al vaak genoemd en daar waren nooit materiële dingen bij. Het ging om vrede, gezondheid, wijsheid, geluk, een lang leven en voedsel voor de voor de benodigde dingen binnen een bepaalde cultuur om op een prettige manier te leven.
De kracht van medescheppen is iets dat is geschonken aan degenen die zich op een spiritueel pad bevinden, die de wijsheid hebben om te weten waarom zij vragen. Het is geen uitnodiging om auto’s te verzamelen.

Als jullie moeten werken om je kinderen te eten te geven valt een baan binnen de spirituele puurheid van medescheppen. Dit is geen hunkering naar dingen.

Als jullie onenigheid hebben in de familie of in een relatie, is het geen hebzucht dat daar vrede en harmonie mede-schept.

Het is tijd om gezond verstand te gebruiken. God wil niet dat jullie arm zijn of problemen hebben omdat dit niet past bij jullie grootsheid als schepselen van God op de planeet, en het past ook niet bij het werk waarvoor jullie hier zijn gekomen.

Om altijd honger te hebben en in de “overlevingstand” te verkeren helpt niemand. Dit is niet wat de meesters ooit voor jullie wilden. Met de definitie van overvloed werd “voeding” bedoeld.

Jullie kunnen dit zelfs lezen in het verhaal van de Israëlieten in de woestijn. Zij werden jarenlang elke dag door God gevoed. Als je kijkt naar het pakhuis waar dit vandaan kwam, zou je kunnen concluderen dat elk van hen grote overvloed had!

Dit geldt voor jullie allen omdat wij jullie in het “nu” zien. Overvloed is het pakhuis van God, die jullie familie is! Het was nooit bedoeld om naar te hunkeren en materiële dingen te mede-scheppen.

Ga beginnen met het lezen van de boodschappen van Kryon….met onderscheidingsvermogen en wijsheid. Het zal jullie beter passen….en ook degenen om jullie heen.

— Kryon van de Magnetische Dienst