Kryon nieuwsbrief Het vasthouden van negatieve emoties kan ziekte binnenin veroorzaken

Kryon nieuwsbrief

11 juni 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het vasthouden van negatieve emoties kan ziekte binnenin veroorzaken

Hallo Henk,

Wij vinden het heerlijk om te weten wat jullie bezighoudt, met name de vragen die jullie ons toesturen naar aanleiding van Healing Wednesday.

Onlangs vroeg Lisa uit Missouri ons: “Is het goed om onze negatieve gevoelens soms te uiten zolang een ander daar niet door wordt beschadigd, of zouden wij hen binnenin moeten bewaren?”

Psychologen zullen jullie altijd vertellen dat het niet goed is om hen binnen te houden; het zorgt voor dit en dat. In feite zullen velen van hen zeggen: “Het is goed om naar de badkamer te gaan en eens een paar keer flink te schreeuwen.”

Wat wij jaren geleden van veel leraren en helers leerden is dat het door laten etteren van angst of van wat voor soort negatieve gevoelens ook, kan leiden tot ziekte. Het is dus niet alleen goed om hen los te laten….het kan zelfs je leven verkorten als je dit niet doet.

Vele begeleiders die wij kennen spreken over meer geavanceerde manieren om angst los te laten, zonder naar de badkamer te gaan en een aantal schreeuwen los te laten. Hun gereedschappen bestaan uit ceremonie. Biologische decodering is een voorbeeld dat symboliek gebruikt.

Symbolische handelingen zijn zeer belangrijk voor de menselijke psyche om deze negatieve gevoelens te verwerken, los te laten en hen te transmuteren. Het mag duidelijk zijn dat jullie niet een ander aanvallen (of jezelf) om je beter te gaan voelen. Dat gebeurt bij een laag vibrerend bewustzijn.

Als jullie negatieve gevoelens hebben, dingen vertellen, of tegen jezelf praten, is het tijd om compassie op te wekken. Het is goed om negatieve gevoelens die je hebt samen te brengen met compassie voor jezelf….en weet dat jullie de capaciteit hebben om deze negativiteit te transmuteren en naar een hogere vibratie te gaan.

Jullie hebben hiervan voorbeelden op YouTube gezien waarbij iemand zeer vernietigende, negatieve en boze commentaren heeft gezet. Als jullie dit nu zien zullen jullie weten wat er is gebeurd. Zij hebben enkele schreeuwen losgelaten in de badkamer en dit kunnen onaardige hartekreten zijn.

Als wij dit zien zeggen wij tegen onszelf: “Wel, wij hopen dat jij je nu beter voelt.” Er zijn veel manieren die eleganter zijn dan dit soort aanvallen op een ander.

Niet dat mensen zoals jullie die luisteren naar de boodschappen van Kryon zoiets zouden doen. Jullie begrijpen de betere manieren die wij jullie leren om negativiteit en boosheid kwijt te raken.

Wij hopen dat dit jou helpt, Lisa. En jouw vraag laat zien wat een prachtige, compassievolle, liefhebbende ziel jij bent.

Zegeningen,