Bewustzijn: Verander-proces

Bewustzijn: Verander-proces

Door Barbara Bessen

11 juli 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur


Lieve Kryon-vrienden!

Nu komt de zomer met grote kracht, maar hij begon bij ons ook met onweer, hagelstenen en windstoten. Een demonstratie voor de grote verandering die wij ook op privé-terrein goed kunnen zien. Het gaat heen en weer, soms omhoog en soms naar beneden, zon en regen wisselen elkaar af. Het is als schoonwassen, verbonden met de zon die ons weer opricht en ons de zo belangrijke zonnekracht (Goddelijke Liefde) stuurt.

Door de voorjaarsseminars ervoer ik dat velen van ons in sterke processen zitten. Ik voel het, het zijn de wortelthema’s die nu behandeld worden. En ik word mij er steeds meer van bewust dat er niets anders te doen is dan ons met onszelf bezig te houden.

Denk er nog eens aan dat gedachten realiteit scheppen en dat wij allemaal datgene aantrekken waarmee wij ons mentaal en emotioneel identificeren. Ik hoor van vele deelnemers dat verbindingen oplossen (partner- en vriendschappen), arbeidscontracten worden verbroken, er grote veranderingen zijn en nog veel meer. Wij zijn daadwerkelijk op weg naar nieuwe doelen. De geestelijke vrienden zeggen steeds weer dat, nu, dit jaar en natuurlijk ook de volgende jaren de doelstelling wordt gevormd. Wat willen wij leven? Wie of wat herinnert ons daaraan? Wat kunnen wij doen om de juiste weg in te slaan? Waar moeten wij loslaten?

De kracht van de aardse zon, gepaard met de grote Centrale Zon, stuurt ons nu deze nieuwe energie waarover sinds twintig jaar al vaak werd gesproken. Zij loutert ons, zij voedt ons en bouwt ons op – helemaal zoals wij het willen en/of het nodig hebben. De vraag is werkelijk: Waar richten wij onze aandacht op?

Laten wij ons ervan bewust zijn dat de sluier tussen ons en de hogere gebieden steeds meer oplost. Eergisteren, toen ik in het bos ging wandelen en helemaal in mijzelf gekeerd was, hief ik mijn ogen op en zag een boom die voor mij stond waar ik glad doorheen kon kijken. Ik zag daar een zacht, wonderbaarlijk wezen dat naar mij glimlachte. Maar – zoals het zo vaak bij helderziende ervaringen gaat – wilde ik mij daar helemaal op concentreren – ik verscherpte mijn blik en wat gebeurde er? Ik zag weer de aardse boom. Hoe vaker wij ons van het aardse verstand ontdoenen “ons laten vallen” en open staan voor nieuwe ontmoetingen, zal dit ook gebeuren. Ik zal vaker naar het bos gaan…..

Ik wens jullie allen een heerlijke zomer. Ik ben er in augustus weer voor een channeling.

Hartelijke groet van de Oostzeekust,
Barbara Bessen