De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 76. Een Cursus in Liefde – Boek 2.

Spiritualiteit:
De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 76.

Een Cursus in Liefde – Boek 2.

4 juni 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Vertrouwen in de Goddelijke Weg ontwikkelen.

Ontspanning als belangrijk werktuig.

Het Speelplan van de Aarde, ik heb dit al verteld, wordt onderhouden door Sanat Kumara. Dit betekent dat aan alles in het bewustzijnsveld van de Aarde een bepaalde omvang wordt toegekend. Dit geldt ook als dit veld, zoals nu, is gegroeid. Het veld wordt dusdanig onderhouden dat een bepaalde bewustzijnsontwikkeling de ervaringsparameter voor de mensheid uitbeeldt.

Het nieuwe in deze tijd met zijn nieuwe energie, de Gouden Golf, is dat ontwaakte mensen dit veld kunnen veranderen. Zij kunnen zich hun eigen veld vormen binnen dit grote veld en kunnen dit doordringen. Dat konden vroeger alleen ingewijde mensen. De poorten naar de Vrijheid, naar de verten van het Universum, zijn geopend.

Om je eigen veld te weven hebben jullie alleen een zuiver doel en de wil om dit te doen nodig. Door ons en door deze informatie krijgen jullie nu goede ondersteuning. Dit is de taak van dit boek. Op de keper beschouwd scheppen jullie dit allemaal – ook als jullie dit alles gewoon laten gebeuren.

Maar de mens heeft het zoals bekend, altijd druk en dus is het voor hen zeer moeilijk om echt goed te rusten.

Hij geeft er de voorkeur aan om het spel der Aarde ook werkelijk te spelen en daarvoor zijn de aangeboden oefeningen een springplank naar groei.

Voor westelijke, ongeschoolde mensen is het bijzonder moeilijk om tot rust te komen. In rust en ontspanning te zijn is het sterkste werktuig van de Nieuwe Energie. Daarmee scheppen jullie de mogelijkheid om de dingen die jullie nastreven, makkelijker te bereiken.

Dit geldt ook voor geestelijke reizen en de opheldering van patronen door messcherp te analyseren, maar ook door je bezig te houden met het Hoger Zelf, of door een goed en verhelderend gesprek met je chef of met andere mensen die jullie zorgen bereiden.

Met een niet helder hoofd, kloppend hart, bibberend lichaam en opgewonden spreken komen er weinig goede beslissingen en daardoor ook weinig goede resultaten. Hoe men zich kan ontspannen leren ons de Mysteriescholen uit het Oosten tot ons genoegen al heel lang.

Ook hier geldt: Er is nu een makkelijker manier van leren. De tijd voor langzaam leren, stap voor stap, in langdradige lesuren, is niet meer voorhanden. Ik wil daarmee de oude wijsheden niet in diskrediet brengen of ter discussie stellen. Zij hebben hun bestaansrecht.

Op deze manier hebben velen van jullie de laatste jaren of zelfs de laatste tientallen jaren veel van de Oostelijke Meesters geleerd. Desondanks zijn jullie hier niet zonder reden geïncarneerd.

De mensen hier en daar onderscheiden zich door een volledig andere mentaliteit en levenswijze. Jullie hebben voor jullie laatste ervaringen heel bewust voor een land in Europa gekozen, waarschijnlijk ook om anderen ook een deel van jullie weg te openbaren en hen op hun weg behulpzaam te zijn.

Jullie,

Barbara Bessen