De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 79. Een Cursus in Liefde – Boek 2.

Spiritualiteit:
De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 79.

Een Cursus in Liefde – Boek 2.

17 juli 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Vertrouwen in de Goddelijke Weg ontwikkelen.

Het ontspannen na de dagelijkse hectiek.

Ontspanning als werktuig.

Ontspanning, een belangrijk werktuig.

Ontspanning – vrijer zijn in het eigen handelen.

Het stoppen van de eigen gedachten of van de gedachten van anderen is voor elke ontwaakte in het dagelijks leven een grote uitdaging. Het is een proces dat men niet van vandaag op morgen onder de knie krijgt. Ik kan het hier niet vaak genoeg over hebben omdat jullie steeds weer ondersteboven zijn en het gevoel hebben dat jullie daarmee niet verder komen. Heb geduld en vertrouwen!

Ook deze vaardigheid verbetert door de vier-ademing. Op een bepaald moment zullen jullie merken dat jullie in je eigen handelen vrijer zijn. Jullie merken het als er weer eens een ongewenste gedacht binnensluipt. Jullie krijgen het dan voor elkaar om die gedachten dan als een buitenstaander te bekijken.

„Aha, de gedachte komt weer eens in het spel. Nee, ga maar ergens anders heen” Zo reinigen jullie steeds vaker. Hier zijn nog een paar punten waarmee het jullie kan lukken om je uit de kaken van de om je heen cirkelende gedachten te verlossen:

De vier-ademing centreert jullie steeds weer. Dit dient een tijdje bewust uitgevoerd te worden. Ga naar je hart en blijf een tijdje in deze stilte. Zie je dan in de geest op een wolk, sluit je ogen en laat je een tijdje voortdrijven.

Of visualiseer een kleur waar je van houdt en duik daar voor je innerlijk oog een tijdje in. Tegelijkertijd kunnen jullie ook de Gouden Golf als een echte golf voorstellen en je gedachten daar naartoe leiden.

Jullie kunnen je ook de Gouden Band voorstellen die jullie met je Gouden Engel verbindt en je heel nauw met hem verbonden voelen. Of roepen jullie heel snel in de geest de Gouden Engel op en wentelen je in zijn armen of versmelten met hem. Dat kan ook op je werkplek gebeuren. Doe wat jullie het liefste doen. Om je in je eigen hart te bewegen kan beter gedaan worden als jullie wat meer tijd ter beschikking hebben. Bijvoorbeeld ’s avonds aan het einde van een vermoeiende dag.

Ik bied jullie hier en kleine oefening aan:

Sluit je ogen, adem de vier-ademing en visualiseer je hart. Niet anatomisch correct, maar in de bij de mensen gebruikelijke “hartvorm” met bepaalde rondingen. In het midden is er een deur die zich voor jullie opent. Jullie gaan nu je hart binnen.

Kijk daar binnen eens om je heen. Misschien willen jullie daar een beetje opruimen? Misschien zijn er een paar dingen die jullie storen en je hart er eerder laat uitzien als een rommelzolder of een volgestouwde kelder.

Hoe het er hier uitziet toont ook jullie bereidheid aan om in het gebied van het hart aan de barricaden of onduidelijkheden te werken die daar nog zijn. Vorm je hart in je innerlijk zoals jullie dit zelf graag zien.

Misschien scheppen jullie een gezellige woonkamer, of een ruimte die als een kapelletje werkt. Of stellen jullie je een ruimte voor die helemaal leeg is, op een zitkussen, een stoel en misschien een kaars of een bos bloemen, na?

Stel je naar eigen inzicht een oord voor waarin jullie je kunnen terugtrekken. In deze hartruimte kunnen jullie je na de dagelijkse hectiek daar een korte vier-ademing doen. Daar komen jullie al snel tot rust en tanken jullie goddelijke kracht voor de verdere dag.

Eigenlijk is deze oefening heel eenvoudig, nietwaar? Jullie dienen je hem alleen te herinneren en ook uit te voeren.

Jullie,

Barbara Bessen