De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 81. Een Cursus in Liefde – Boek 2.

Spiritualiteit:
De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 81.

Een Cursus in Liefde – Boek 2.

16 december 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Vertrouwen in de Goddelijke Weg – Seksualiteit, een Goddelijke Lichaamservaring

Toen de Aarde een scholingsplaneet werd begonnen de hoge schepper-wezens een mogelijkheid te ontwikkelen waarmee de mensen zich op een aangemeten manier konden vermeerderen.

Zoals in de geest een deling kan plaatsvinden, bijvoorbeeld jullie deling in zielsfragmenten, moest er, toen de Aarde dieper in de derde dimensie viel, een materiële mogelijkheid geschapen worden waardoor de mensheid zich kon vermeerderen: de geslachtsdaad. Dit is de uitkomst van een fantastisch Goddelijk Plan.

Door de paring van twee mensen die met hoogste Goddelijke extase zijn verbonden kan een zielenfragment in het lichaam van een vrouw komen. Geniaal bedacht, nietwaar? Het ging er toen werkelijk om de mensheid te vermenigvuldigen waardoor er een ervaringsplatform kon ontstaan.

In het hoofdstuk: Een reis naar Lemurie in het eerste boek, is beschreven hoe de geboorte zelfs vol lust plaatsvond. De vibraties van de Aarde en de mensen waren destijds echter hoger. De geslachtsdaad en de geboorte van een kind waren prachtige scheppers-ervaringen voor moeder, vader en kind.

Hoe leven de mensen tegenwoordig met deze scheppersvoortgang? Kijken wij eens naar de westerse wereld en hoe de zeden en gebruiken door andere volken worden geaccepteerd en hoe die hen als na te volgen voorkomen.

Daarbij herkennen wij dat het beeld van de seksualiteit steeds meer naar een daad is verschoven die juist gescheiden en afgezonderd is van de Goddelijke Ervaring.
Met de devaluatie van de vrouw die al meerdere eeuwen niet gelijkgesteld is aan de man, veranderde ook het beeld van de seksualiteit, net zoals het moederschap. De heilige vereniging tussen man en vrouw gleed af naar een simpele seksuele daad die door uitwendige prikkels wordt gestimuleerd en vaak alleen op een kort hoogtepunt van Goddelijke extase is gericht.

Daarna voelen de partners zich meestal als bij een flinke lichamelijk inspanning. Het eindigt meestal met een gevoel van leegte of soms met treurigheid en vraagt men zich af: “Was dit nu alles? Het heeft even heerlijk aangevoeld, maar ik weet dat het ook heel anders had kunnen zijn.” Natuurlijk zijn er in de huidige wereld ook mensen die dieper in de mysteries van de scheppersdaad duiken, die zich moedig naar voren wagen of misschien zelfs nog zwakke herinneringen uit oude tijden in zich dragen.

Zij vermoeden hoe vervullend een geslachtelijke liefdesdaad kan zijn. Zij bespeuren de rijkdom die achter een vaak profane handeling zit en kunnen het misschien in partnerschap naar een liefdevolle, toegewijde en vreugdevolle liefdesrelatie brengen die beiden naar de rand van een prachtige, Goddelijke ervaring brengt. Het is een Goddelijke ceremonie, een hemelse vereniging, voor de mens die zich daarvoor opent.

Jullie,

Barbara Bessen