De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 82. Een Cursus in Liefde – Boek 2.

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 82.

Een Cursus in Liefde – Boek 2.

30 december 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Vertrouwen in de Goddelijke Weg – Seksualiteit, een Goddelijke Lichaamservaring. 2

Wij zullen nu eens nader kijken naar deze prachtige mogelijkheid die de menselijke lichamen en de Hogere Sferen een mens bieden. Zoals wij weten was de mens in oude tijden dichter en bewuster met zijn hogere delen verbonden. Ieder kon in zichzelf elk goddelijk gevoel bereiken dat zich uitdrukt door goede zin en kleine geluksgevoelens die het leven als een heerlijke goddelijke ervaring laten zijn.

Dit behoorde tot het leven van alledag. Het gaf altijd de mogelijkheid om in stilte met de Goddelijke Eenheid te zijn verbonden. Meditatie was een handeling van vreugde en diepe verbondenheid met het goddelijke. Seksualiteit was een hoogtepunt. Dit betekende: gezamenlijk met een geliefd persoon in innige verbinding met God te zijn. Zich bij het seksuele innige contact geheel open te stellen voor de Goddelijke Energieën, zich hierin te laten verzinken en daardoor het hele lichaam voor langere tijd te vervullen en te laten stralen was de bekroning voor een mens op de jonge Aarde.

Stel je alsjeblieft voor dat deze gevoelens op andere niveaus al bij een intensieve aanraking kunnen ontstaan. Als de chemie klopt, zo zouden jullie zeggen, dan kunnen twee mensen op het astrale niveau door een licht contact, een streling is daarvoor genoeg, geheel in een extatische, goddelijke ervaring duiken.

Vaak is ook de kracht van het denken en het in de nabijheid zijn, voldoende. Op het astrale niveau in de vierde dimensie, is de extase nog niet zo diep ervaarbaar als op de hogere niveaus. Hoe hoger het niveau, des te dieper is een seksuele ervaring die men daar natuurlijk niet meer als zoiets kan beschrijven.

Het woord seksualiteit op zich is al een scheiding van het Goddelijke. Wij gebruiken liever het woord Goddelijke Lichaamservaring. De verbinding tussen twee mensen die een liefdespaar vormen, begint ermee dat zij elkaar sympathiek vinden en zich tot elkaar aangetrokken voelen.

De lichaamschemie gaat zich veranderen, beiden gaan zij geheel in resonantie met elkaar. Ook op een hoger niveau stellen zij vast dat zij elkaar nu eindelijk hebben ontmoet. Want ook hier geldt: Er bestaat geen toevallige liefdesgemeenschap, die is afgesproken.

Wie deze heerlijke liefdeservaring verder beleeft, wordt, is, meestal gedomineerd door de instellingen en ervaringen die zij beiden in dit en in andere levens hebben verworven.

Omdat zielsfragmenten elkaar steeds weer vergezellen hebben deze beide mensen waarschijnlijk al vaker het genoegen gehad om samen te zijn, maar niet persé als liefdespaar.

Nu kunnen jullie begrijpen wat er meestal gebeurt: Ieder heeft zijn verwachtingen die doorleefd willen worden.

Jullie,
Barbara Bessen