Een cursus in Liefde  Boek 1.

Kryon:
Een cursus in Liefde  Boek 1.
Door Barbara Bessen

30 augustus 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve lezeressen en lezers!

Het boek is ontvangen. Het was een samenwerking met Kryon en mijn geliefd Hoger Zelf. Ik ben zeer dankbaar voor de dienstverlening, de boodschappen van Kryon te krijgen en verder te brengen. Ik hoop dat al het ontvangene aan de Goddelijke Waarheid ontspringt.

Goed channelen betekent je helemaal op de hogere niveaus begeven en je vrijmaken van van persoonlijke zaken en gedachten, wat mij steeds beter lukt. Ik ben nu enkele jaren onderweg om de boodschappen van Kryon te verspreiden en merk dat mijn kanaal – als ik het zo mag uitdrukken – nog helderder is geworden.

Dat heeft zeker te maken met mijn persoonlijk proces. De ontwikkeling van mijn werk, van mijn dienstverlening is nauw verbonden met mijn eigen vooruitgang. Deze dingen zijn niet te scheiden. Misschien ligt het er ook aan dat ik mij hiertoe heb verplicht en mijn focus erop richtte.

De verbinding met Kryon opent voor mij de mogelijkheid om grote stappen te maken. Mijn leven is sinds de innige verbinding met Kryon, de gezamenlijke seminars en de boeken zeer veranderd.Deze dienstverlening gaat in prioriteit voor alles. Ik ben er zogezegd met huid en haar bij.

Soms stel ik verwonderd vast dat werkelijk alles om mij heen, wat ik zie of beleef, met de geestelijke arbeid te maken heeft. Ik beleef niets meer dat nog met de oude energie van doen heeft.

Zelfs ontmoetingen in de reformwinkel of bij een kleermaakster zijn in geestelijk licht gedoopt en brengen vruchtbare belevenissen met zich mee.

De cassière uit mijn reformwinkel heeft wel eens gehoord dat ik met “engelen” communiceer en vroeg mij tussen aardbeien en milkshake: “Hoe is dat zo, met die engelen. Kan ik ook met hen spreken?” ”Natuurlijk”, heb ik gezegd “er zijn alleen reine intentie en eerlijke doelen voor nodig, dan lukt het zeker.”

Zij straalde en vroeg nog wat informatie aan mij en stormde later naar de dichtstbijzijnde boekhandel om een passend boek te kopen. Ik denk dat het meteen een Kryonboek was dat mogelijk eerder kwam. Een engelenboek om in te snuffelen lag zeker meer voor de hand. Of misschien toch niet? Haar geestelijke familie zal haar naar het passende boek geleid hebben.

Bij de kleermaakster was het een korte uitwisseling over een vermoeiende ziekte die ons in een diep gesprek bracht. Met het resultaat dat ik haar het adres van een heilwerkster mocht geven die energetisch werkt.

Met de kleermaakster gaat het intussen stukken beter, zij lacht weer en overdenkt om een reikicursus te bezoeken. Dat is zeker een goed begin om zich meer met zichzelf bezig te houden.

Het gebeuren op Aarde bekijk ik al sinds langere tijd met een andere invalshoek dan wat de media ons vertellen. Ook als het weer van slag is weet ik dat bepaalde stappen die Moeder Aarde nu zet, voor haar reiniging nodig zijn.

Ik weet echter ook dat als ik Licht en Liefde naar de Aarde en het rampgebied stuur, er een bewustzijnsverandering plaatsvindt.

Het heeft geen nut om in treurnis en dramatiek te vervallen. Ieder mens kan door bewustwording een verandering van het massabewustzijn bewerkstelligen en daarmee de werkelijkheid veranderen.

Moeder Aarde moet zich zeker reinigen maar wij kunnen door onze kracht en door Lichtwerk de uitwerkingen van de reiniging verzachten. Dit zegt Kryon steeds weer.De Gaia-oefeningen die jullie inmiddels wel kennen, kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Ik zou mij werkelijk verheugen als dit boek er een beetje bij helpt om ons van onze eigen kracht bewust te zijn.

Wij zijn de veranderaars van de wereld waarin wij leven. Niet de anderen, wij zijn het.

Laten wij samen grote stappen maken in zelfverantwoordelijkheid. Laten wij elkaar bij de hand nemen  – dat bedoel ik niet lichamelijk – en laten wij een lichtketting vormen rondom de Aarde. Laten wij haar ons Goddelijke licht en de daarmee verbonden Liefde sturen.

Wij hebben het in de hand hoe de Aarde haar overgang zal volbrengen. Wij zijn de pioniers de daarvoor worden gebruikt. Laten wij het aanpakken.

Ik bemerk intense golven van hoge energie die in perioden de Aarde en ons doorstromen. Het is als het stromen van electriciteit, zo voelt het voor mij aan. Als ik ’s avonds stil ben, ook ’s avonds in bed, neem ik deze kracht heel helder waar. Ik benut deze door mij er bewust in te bevinden en in de geest erom en vraag mij in het bijzonder te doorstromen op plekken waar ik nog stoorvelden in mijn magnetisch veld heb of waar ik mij onwel voel.

Als door toverhand geleid werkt deze kracht in en aan mij. Na een tijdje of de volgende morgen voel ik mij goed en vol kracht. De golven van hoge energie zorgen er natuurlijk ook voor dat oneffenheden, oude conditioneringen naar boven komen en gereinigd worden.

Kryon vertelde eens in een channeling: “Het is niet meer de tijd om oude dingen in een lade te stoppen zodat die bijna overstroomt. De laden laten zich niet meer sluiten en zullen stteds voor jullie aanwezig zijn. Het is de tijd om de laden te legen en op te ruimen!” Dit kan men heel goed merken, niets laat zich meer onderdrukken, verstoppen en verheimelijken.

De gebeurtenissen in politiek en maatschappij laten ons dit heel duidelijk zien.

Bij het ontvangen van dit boek dook ik nog eens in de oude thema’s. Als ik boodschappen van Kryon ontvang, ga ik steeds in mijzelf. Ik beleef alles quasi direct mee. Lemurie gaf mij het grootste plezier, ik zag en voelde mij direct daarheen verplaatst en heb er zeer van genoten. Zo kan ik mij voorstellen in de toekomst te leven. De aanzet daartoe, zo heb ik besloten, wil ik nu al in dit leven integreren.

Atlantis stortte mij in grote watergolven die eindeloos waren en de paniek en angst van de mensen voelde ik van dichtbij mee.

Aartsengel Michael loste nog oude banden op. Ik trok mij na het ontvangen van het boek hier in het hoge noorden helemaal terug. Ik bleef voor mijzelf.

Kryon verzocht mij dat ik mij met niets anders bezig zou houden. Dit wekenlange helemaal-bij-mijzelf-zijn heeft mij diepe inzichten en veranderingen opgeleverd. Ik wens jullie dat jullie dit boek als een krachtig en prachtig werktuig kunnen benutten en grote, nieuwe stappen in jullie levens mogelijk worden. Misschien zijn het de kwantumsprongen waarover Kryon zo graag spreekt.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen