Een Cursus in Liefde – Boek 2. – De Bron van alle Zijn – deel 4.

Spiritualiteit:
Een Cursus in Liefde – Boek 2.

Barbara Bessen / 1 december 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 4.

Het persoonlijkheidszelf – Deel 2

Bijzonder liefdevol kan een band tussen moeder en dochter zich ontwikkelen als zij bewust contact met elkaar opnemen, waarbij het zielsdeel in het lichaam minstens een zeer goed contact heeft omdat dit alles wat de moeder betreft intensief opmerkt.

Voor een harmonische verbinding tussen beiden is het aan te bevelen om de zwangerschap heel bewust te beleven, het kind volledig bij het dagelijks leven te betrekken en niet te denken dat dit allemaal niets uitmaakt.

In de nieuwe energie is het overigens mogelijk om direct contact op te nemen het embryo. Al tijdens de ontvangenis of zelfs al nadat de beslissing om een kind te hebben is gevallen, kunnen de moeder en de nieuwe aardeburger met elkaar in verbinding treden.

Bij oervolken is dit goed bekend en zij leven ook nu nog op deze manier. In Lemurie was het heel normaal. Men wist wie er wilde incarneren en onderhield het bewuste contact ook om het de ziel zo makkelijk mogelijk te maken. 

Nu, in de tijd van de nieuwe energie is het mogelijk om dit contact al zeer vroeg op te nemen omdat ook vele zeer ontwikkelde zielen incarneren.

Wat is er mooier dan hen te helpen waardoor zij het zo makkelijk mogelijk hebben? Daarbij kunnen de ouders in spe alvast ervaren welke bijzondere eigenschappen en taken dit wezen met zich meebrengt en het daarbij steunen.

Indien mogelijk vertelt het incarnerende zielsdeel hen waarom hij/zij deze ouders heeft uitgezocht en stellen zij samen vast dat zij elkaar al uit andere incarnaties of van nog verder weg liggende tijden of werelden kennen.

Er komen steeds meer zielen op Aarde die hier nog niet zo vaak waren en die incarnaties van hogere wezens zijn die de Aarde nu bij haar ascensie willen helpen.

In deze samenhang is het wel te begrijpen dat deze lichtwezens die willen incarneren een bijzonder liefdevolle en vrouwelijke manier bij het uitnodigen naar de materiële wereld nodig hebben.

De onderwijsinstellingen die de ouders zelf hebben ervarenzouden overdacht moeten worden. Vele nieuwe kinderen laten zich niet in met de gebruikelijke, hier nog gangbare onderwijsinstellingen. Zij weten instinctief waarom zij hier zijn. Misschien zelfs ook wel om deze onderwijsmethoden te veranderen. Lieve moeder en vader: help hen daarbij!

Naar alle aanstaande moeders en allen die op dit moment zelf niet zwanger zijn, maar mijn woorden aan anderen willen vertellen, heb ik het verzoek: Neem contact op met de nieuwe aardeburger.

Dit lukt gewoon, net zoals met aartsengel Michael, Kryon of met je Hoger Zelf. Het is hetzelfde kanaal.

Sluit je ogen en voel in je buik.

Ook als het kind nog niet volledig met de geest in het vlees is, is het toch mogelijk om contact te hebben. Begroet het wezen en vertel het dat je wilt weten of alles voor hem of haar in orde is.

Hoe jullie dit contact verder willen uitbouwen laat ik helemaal aan jullie hart-gevoel over. Jullie zullen heel goed weten wat jullie willen doen. Zo kan er een innige band tussen moeder en kind groeien. Als je partner ook open is zoals jij, laat hem dan ook deelnemen aan dit innige gebeuren.

Tijdens het contact met het incarnerende zielsdeel kunnen jullie alles belichten en verklaren, bijvoorbeeld of het kind zich lekker voelt, van welke muziek het houdt, welke lichaamshouding het aangenaamst is en nog veel meer.

Het mag gek klinken, maar stel je voor dat dit kind alles meemaakt wat jullie doen en beleven. Dit wezen wil zeker niet in hysterie ontaarden omdat jullie dan elk woord overdenken. Het gaat om het gevoel dat jullie naar dit wezen overbrengen.

Alles dat in jullie leven opduikt kunnen jullie met liefde bespreken als jullie gewoon steeds het groeiende leven erbij betrekken. Als er iets gebeurt dat niet aangenaam is, zoals een confrontatie met iemand of een grote opwinding, leg dan je beschermende hand op je buik en fluister lieve woordjes en stuur licht naar binnen.

Dat brengt alles in balans. Meer wil ik over dit onderwerp niet vertellen. Jullie kunnen zelf proberen wat voor jullie en je kind individueel het beste is.

Ik wil nu graag even teruggaan naar de tijd voor de geboorte want jullie zijn zelf ook op deze manier op Aarde gekomen. Hoewel ik er natuurlijk ook rekening meet moet houden dat enkele lezers en lezeressen als zogenaamde Walk-Ins op Aarde kwamen.

Dit is een mogelijkheid waarvan enkele wezens zich steeds vaker bedienen. Daarbij wisselen twee zielsdelen tijdens een leven.De een gaat omdat zijn levensprogramma hier is beëindigd of door een scala aan andere redenen. De ander heeft belangrijke taken te vervullen en wil de lange weg van de kindertijd niet gaan om effectiever en sneller te kunnen werken. Dan verlaat het ene deel het lichaam terwijl het andere daarin gaat.

Dit gebeurt vaak tijdens een ziekte. In de meeste gevallen echter zijn jullie heel normaal, dus ook als embryo, in het leven gekomen. Omdat wij hier over het persoonlijkheidszelf spreken wil ik jullie vertellen welke ervaringen jullie in het moederlijf hebben meegemaakt voordat jullie op Aarde kwamen.

Deze belevingen hebben jullie als imprint ook meegenomen in dit leven zoals een paar pakketjes van de andere kant van de sluier. Daarbij komen dan de verdere ervaringen in de loop van dit leven.

Hebben jullie zin om mij naar een stukje verleden te begeleiden en met mij de tijd in de moederbuik te onderzoeken? Vertrouwen jullie jezelf? Verheug je dan alvast op het derde deel met het thema “Zielsaandeel – incarnatie – dualiteit.”

Ik wens jullie veel vreugde.

Jullie,

Barbara Bessen