Een Cursus in Liefde – Boek 2. – De Bron van alle Zijn – deel 59.

Spiritualiteit:
Een Cursus in Liefde – Boek 2.

Barbara Bessen / 4 september 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 59.

Een cursus in Liefde – Boek 2 – Jullie Geboorte!

Nadat jullie je herinnerden hoe het voelde om in het lichaam van je moeder te zijn wil ik jullie nu de gelegenheid geven om je GEBOORTE nog eens intensief te beleven.

Maar laten wij allereerst een beetje dieper in dit onderwerp duiken. Wij willen belichten wat het voor jullie en de moeder betekende om zo dicht bij elkaar te zijn.

Wij hebben al eerder gezegd dat het zeer veel indruk op jullie maakte hoe jullie ouders, en in het bijzonder de moeder, hun leven tijdens de zwangerschap zelf hebben beleefd en ondervonden.

Dit had ook gevolgen voor jullie Zijn in het lichaam van je moeder. De verdere biologische gang van zaken zal ik hier natuurlijk niet bespreken. Daarover is er heel goede vakliteratuur.

Ik wil het bovennatuurlijke aspect nog een beetje belichten.

Jullie helpers, jullie geestelijke leiders, bekijken jullie ontwikkeling in het lichaam van jullie moeder.

Soms zijn jullie weer uitgetreden en hebben jullie je in het neutrale gebied een beetje beraden en toegevoegde informatie voor dit leven gehaald. Zelfs kleine scholingen stonden in dit plan waardoor jullie zeer goed uitgerust aan dit leven konden beginnen. Het was voor jullie belangrijk om alles te belichten en er zeker van te zijn dat alles goed zou gaan verlopen.

Jullie wilden niets aan het toeval overlaten omdat jullie namelijk wisten dat deze incarnatie voor jullie en voor andere mensen, de planeet en het zonnestelsel, bijzonder belangrijk zou zijn.

Dit was een zeer opwindende zaak en hij werd minutieus ondersteund door jullie geestelijke familie en jullie helpers.

Aan de andere kant van de sluier beraadden jullie je ook met jullie moeder of juister uitgedrukt, met het deel van jullie dat tijdens de slaap reist.

Jullie Gouden Engel stuurde en inspireerde jullie ook vanuit zijn Hoger Gebied.

Wat een groot gezelschap heeft hierbij allemaal samengewerkt! Indrukwekkend, nietwaar? En dan denken jullie soms in een depressieve stemming of in een dergelijke fase, dat jullie leven niet zo belangrijk is?

In het volgende artikel leg ik jullie uit waarom jullie heel belangrijk zijn. Alle mensen zijn zeer belangrijk.

Ik wens jullie veel vreugde.

Jullie,

Barbara Bessen