Een Cursus in Liefde – Boek 2. – De Bron van alle Zijn – deel 60.

Spiritualiteit:
Een Cursus in Liefde – Boek 2.

Barbara Bessen / 11 september 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 60.

Een cursus in Liefde – Boek 2 – Jullie Geboorte! Deel 2

Jullie zijn zeer belangrijk. Alle mensen zijn zeer belangrijk. Maar degenen die nu ontwaken en zich op de Nieuwe Weg van de Aarde begeven, zich aangeboden hebben om ten dienste te staan, wat dit ook moge zijn, hebben bijzondere lof verdiend.

Herinneren jullie je nog het thema lof ? Daar hebben wij het eerder over gehad. Eer jezelf ervoor dat jullie deze moeilijke weg op Aarde belopen.

Als jullie het zelf niet doen, doe ik het nu en geef jullie een liefdevol zetje.

Afgezien van het feit dat jullie altijd in inter-dimensionaal contact staan met jullie geestelijke familie, was het contact tijdens de ontvangenisfase en de geboortefase bijzonder intensief.

In deze moeilijke tijd van jullie leven hebben zij jullie liefdevol geleid. Jullie zijn door alle indrukken in het moederlichaam gekenmerkt. Heel vaak hebben jullie geestelijke helpers en jullie Gouden Engel iets verzacht dat met het dagelijks leven van jullie familie samenhing.

Als jullie met je gevoel iets hebben opgenomen was dit eigenlijk niet voor jullie oren bestemd en werd het gewoon door hen opgelost.

Jullie dienen nu alleen te zoeken naar hetgeen echt goed voor jullie ontwikkeling was. Dit kunnen negatieve maar ook positieve dingen zijn, precies zoals dit in de dualiteit thuishoort.

Daarmee wil ik zeggen dat alles bij een bepaald plan hoort. Dit kan weliswaar met de eigen wil “bewerkt” worden, maar uiteindelijk zal gebeuren wat er in het plan is voorzien.

De vrije wil kan soms als een slingeraar gezien worden, als een omweg. Maar in het moederlichaam werd ervoor gezorgd dat deze kleine omweg direct weer glad werd gemaakt waardoor het startmateriaal precies weer datgene was dat jullie hadden uitgezocht.

Als bepaalde problemen bij jullie geboorte opdoken, denk ik niet dat dit toevallig gebeurde. In geen geval. Alles was zo in het plan voorzien.

Het verloop van jullie geboorte hebben jullie zelf uitgezocht.

Een plotselinge keizersnede, misschien omdat de navelstreng om je heen was gewikkeld, is geen toeval.

Ook een vroege geboorte was geen toeval en is gepland. Ik kan hiermee nog wel even doorgaan. Een geboorte in een ongewone omgeving, misschien in een taxi, omdat de moeder niet snel genoeg in het ziekenhuis kon zijn, gebeurt ook niet toevallig.

De taxichauffeur had deze belevenis ook in zijn plan uitgekozen. Misschien was zijn hart afgesloten en kon de geboorte van een nieuwe wereldburger zijn hart weer openen. Voortaan leefde hij misschien een ander, bewuster leven waardoor zijn vrouw haar hart weer kon openen enzovoorts.

In het komende artikel gaat het erom dat jullie geboorte niets nieuws voor jullie is.

Ik wens jullie veel vreugde.

Jullie. Barbara Bessen