Een Cursus in Liefde – Boek 2. – De Bron van alle Zijn – deel 63.

Spiritualiteit:
Een Cursus in Liefde – Boek 2.

Barbara Bessen / 2 oktober 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 63.

Een cursus in Liefde – Boek 2 – Jullie Geboorte! Deel 5

Nog een oefening voor jullie:

Ik wil graag mijn bewondering uitspreken omdat jullie zo moedig waren om je op deze ontmoeting in te stellen. Ik zal niet verder gaan over de ervaringen in het moederlichaam en de geboorte.

Het zou dan gaan lijken, zoals het in zoveel leerboeken op Aarde te lezen is. Jullie zullen zelf het beste weten welke ervaringen jullie in de tijd hebben opgebouwd en die jullie nu nog begeleiden.

Jullie zullen herkennen waar jullie moeten loslaten. Misschien ontspant deze terugreis de verhouding met je moeder een beetje, met je vader of met andere mensen die in deze intieme tijd bij jullie waren, die jullie stuurden en leidden, of dit nu ondersteunend was of eerder contraproductief.

Als jullie de mensen belichten en waarom zij in jullie geboortetijd of later zo hebben gereageerd en waarom jullie je eigen levensomstandigheden en pakketjes herkennen, kunnen jullie zeker een weg van vrede met hen inslaan.

Als iets onverstandig was, komt de vergeving misschien later. Dan komt de genade weer om de hoek kijken!

Misschien zijn jullie terugreiservaringen heel mooi en ervaren jullie hoezeer jullie als kleine wereldburger gewild en geliefd waren. Alleen de uiterlijke omstandigheden voerden dan naar andere drama’s die jullie leven beïnvloedden.

Als jullie de moederliefde, door welke omstandigheden dan ook, niet lang of helemaal niet hebben ontvangen, hebben jullie misschien de mogelijkheid om door gevoelig in te voelen te herkennen, te begrijpen, en los te laten. Ik help jullie hier graag bij.

Wij gaan samen op weg, als jullie dit willen. Ik kan jullie verzekeren dat deze terugreis iets voor jullie zal verklaren dat jullie in je leven nog niet hebben begrepen. Ik weet het, omdat ik jullie zie. Ik weet wie dit leest.

Laat nu je angsten en je schaamte los, verheug je over de mensen die het voor jullie mogelijk hebben gemaakt om hier te zijn, ook al zijn de omstandigheden en de verdere weg soms hobbelig geweest.

Nu zeggen jullie misschien: “Kryon, ik heb alleen maar mooie dingen gezien, mijn tijd in mijn lichaam was harmonisch en de geboorte ging ook zo.

“Wat heeft mij dan bedrukt?” Prachtig, als jullie het zo hebben ervaren. Misschien heeft de terugreis ervoor gezorgd dat jullie je hart door de vaststelling hoe prachtig alles door de Schepper is samengesteld en dit nog verder uitgepakt kan worden.

En misschien zijn jullie nu nog een beetje meer gedoken in het allesomvattende veld van Liefde. Dan was het zeker een reisje waard, nietwaar?

Barbara’s persoonlijke ervaringen

Ik ben te vroeg ter wereld gekomen; ik was een zeven-maands-kindje. Mij ouders waren zeer bezorgd. In de couveuse hoefde ik weliswaar niet, maar toch waren zij heel teder. Ik kan mij herinneren dat ik als kind teveel te eten heb gekregen. Als klein kind moest ik dagelijks levertraan drinken en af en toe rode wijn met eigeel vermengd. Daar zou ik sterker van moeten worden maar het smaakte vreselijk.

Mij werd steeds verteld dat ik ziekelijk was en zacht behandeld diende te worden wat ertoe leidde dat ik veel dingen stiekem deed.

Als ik die zou hebben gevraagd zou ik er geen toestemming voor hebben gehad vanwege mij zwakkere gezondheid.

Momenteel is daar niets meer van te merken. Ik heb deze terugreis ook ondernomen omdat ik mij vaak afvroeg of het mij in het moederlichaam aan iets heeft ontbroken.

Nee, het was een mooie ervaring en het heeft mij aan niets ontbroken. Ik had toendertijd de wens om eerder geboren te worden. Dit was zo in mijn Aarde-speelplan opgenomen.

Ik wens jullie veel vreugde,

Jullie, Barbara Bessen