Een Cursus in Liefde – Boek 2. – De Bron van alle Zijn – deel 64.

Spiritualiteit:
Een Cursus in Liefde – Boek 2.

Barbara Bessen /9 oktober 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 64.

Een cursus in Liefde – Boek 2 – Fantoomziektebeelden

Fantoomziektebeelden en andere veranderingen.

De weg die de ontwaakte mens vandaag beloopt is niet te vergelijken met de weg van een adept uit de tijd van voor de Harmonische Convergentie in 1989. Het is zeker dat dit pad naar voltooiing van de mens nog altijd met wijdingen, initiaties, stappen in de diepe stilte en zelfontdekking verbonden.

Daar hoort ook het herkennen bij dat alles dat er is God is, of het nu op deze planeet, in dit zonnestelsel, in het Melkwegstelsel, in ons Universum of in de ontelbare andere Universums is.

Alles is uit de Bron geboren, ontstaan door de Gedachten van God. Dit vertel ik jullie nogmaals zodat jullie je hiervan bewust zijn. Misschien zijn jullie mensen die al jaren vele boeken lezen over andere religies en hun geheime paden of hebben jullie gelezen over de spiritualiteit van de nieuwe tijd.

Misschien zijn jullie ook religieuze mensen maar niet perse een Christen, Boeddhist of Moslim in oorspronkelijke zin.

Misschien hebben jullie aan een pad geknabbeld en dat eruit gepikt dat jullie het beste toescheen.

Jullie beoefenen dit in je stille kamertje en proberen dit in je dagelijks leven toe te passen. Jullie hebben je eigen grenzen bepaald.

Een ding hebben jullie zeker herkend, of jullie nu aanhangers zijn van de Nieuwe Tijd die zich van Amerika naar Europa uitbreidt of dat jullie het leven van de antroposofische kant of met ogen van het Joodse geloof bekijken. De Weg gaat over het eigen zijn, over het innerlijke.

God is niet buiten jullie te vinden, maar in jullie zelf. Daarmee bedoel ik dat God geen Gestalte aan de buitenkant is die aanbeden wil worden en jullie leven bepaalt.

Jullie hebben zeker al herkend dat er in jullie iets prachtigs aanwezig is dat jullie moeten ontdekken.

Wij hebben het al gehad over de Gouden Engel en over de mogelijkheid om nog verder te verweven in het Goddelijk Veld.

Wij hebben het over: “Je in de Eenheid begeven en Een met alles te zijn. Te herkennen en te bemerken dat de God van alle Zijn in jullie woont en dat jullie God zijn.”

De Weg daarheen was voor de mensen in andere tijden, waarin jullie zeker ook waren –meestal zeer moeizaam of zelfs onbereikbaar en zeker niet in maar een leven te bereiken. Het duurde vaak een heel leven, of meerdere levens tot de leerlingen van verschillende aardse meesters in de geheimen van het Universum ingewijd konden worden. Dit gingen met vele proeven en inwijdingen gepaard.

De verandering van de mens begon in alle gebieden van het Zijn. Dit richt zich op het lichamelijke, het mentale en het spirituele niveau.

De mens gaat, als hij op weg naar meesterschap is, door vele poorten, door vele initiaties heen. Maar in de huidige tijd gebeurt dit niet meer in tempels maar in het dagelijks leven. De veranderingen gaan voor zoekenden door maar nu, en dit is belangrijk om te begrijpen, gaat dit anders en zijn de inwijdingen niet meer zo lang en moeilijk.

De nieuwe energie is waarlijk als een Gouden Golf die de mensen quasi meeneemt en verder brengt naar hun volgende stappen.

Wij hebben dit al vaak beschreven. Alleen de lichamelijke, mentale en spirituele veranderingen vinden niet zoals altijd plaats.

Daarover wil ik jullie in het komende artikel: “Fantoomziektebeelden 2” nader uitleggen.

Ik wens jullie veel vreugde.,

Jullie, Barbara Bessen