Een Cursus in Liefde – Boek 2. – De Bron van alle Zijn – deel 65.

Spiritualiteit:
Een Cursus in Liefde – Boek 2.

16 oktober 2015 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 65.

Een cursus in Liefde – Boek 2 – Fantoomziektebeelden

2.Fantoomziektebeelden en andere veranderingen.

Als jullie al zijn ingevoerd in de oude mysterieleer, in de geheime Paden van elke religie, dan weten jullie misschien dat er drie hoofd-inwijdingen zijn waarop alles zich toespitst. De andere tussentests, inwijdingen en initiaties zijn per religie verschillend en bewegen zich allen op lichamelijke en geestelijke gebieden.

Maar de drie hoofdwijdingen bevatten de wijsheid van alle religies en daarop spitst alles zich toe. Deze drie inwijdingen zorgen voor een her-bewerken van het fysieke lichaam en de andere lichamen. Dit volgt meestal de geestelijke ontwikkelingsstappen.

Deze lichamen, die wij al bespraken, worden tot in de cellen en hun bestanddelen hierin, getransformeerd. Elke vezel van het zijn weet: “Het gaat richting Huis en daarvoor worden wij van het Oude bevrijd, wij worden her-bewerkt. Wij zullen opstaan.” Ja, zo is het.

Vroeger werden de mensen eerst door de lichamelijke herbewerking geleid. Ik heb het hier over de drie hoofdbewerkingen – alle andere zijn individueel en afhankelijk van de religie.

Dit was vaak pijnlijk. Als jullie iemand kennen die voor 1987 door deze verandering ging, of misschien over iemand gehoord of gelezen hebben, kan ik jullie verzekeren dat dit buitengewoon moeizaam ging.

Sommigen hadden weken- en soms maandenlang brandende pijnen, opvliegers etc.

Zo maakte de verandering zich zichtbaar. Ik kan jullie verzekeren dat jullie al door de aanpak van deze verandering heen zijn gegaan. Die gaat nu steeds in etappes verder.

Jullie zijn omgeven door specialisten die de verandering zo laten plaatsvinden dat die voor jullie dragelijk is. Waarom ik dit vertel? Zodat jullie dit herkennen en erop voorbereid zijn als sterke pijnen jullie overvallen en jullie niet weten wat dit betekent.

Misschien denken jullie: “Wat is dit voor een ziekte, die ken ik helemaal niet?” Het is geen ziekte, het zijn veranderingspijnen. Jullie zitten er middenin, zijn goed in de race.

Wat je kunt doen? De rust bewaren. Trek je terug en laat gebeuren wat gebeuren moet. Deze inwijding gaat in etappes en is niet meer zo intensief zoals dit vroeger bij de ingewijden het geval was.

De pijnen kunnen in het hoofd zijn, in de oren, de nek, in het derde oog. Pijnen zoals bij een griep zijn een bekend symptoom bij deze veranderingen.

Misselijkheid en duizeligheid behoren er ook toe. Het is ook mogelijk dat jullie je een dag lang hopeloos voelen, door de mangel gehaald, en het de volgende dag weer voorbij is. Ja, zo kan het zijn.

Als het soms te gek wordt en jullie het bijna niet uit kunnen houden kunnen jullie bij je helpers om verlichting hiervan vragen.

Maar bedenk, het komt weer terug, het moet zo zijn. Hoe de verandering bij het individu gebeurt? Daarmee zou ik wel een boek kunnen vullen omdat het individueel is.

Schaar bepaalde fantoomsymptomen en fantoompijnen niet onder oude verklaringen maar ga zo ontspannen mogelijk door deze fasen hen.

Wanneer dit voorbij is? Oh, dit duurt nog wel even. Jullie muteren naar een Multidimensionaal Lichtwezen. Dit is een proces dat ik niet zomaar even grondig beschrijven kan.

Het is alleen zeker dat het steeds verder gaat en dat het niet stilstaat. Wat jullie vandaag nog bezighoudt, waar het vandaag nog drukt en pijn doet, kan morgen weer normaal aanvoelen en dan vaak ook opgelost zijn.

Jullie hebben zeker van het 12-strengs DNA gehoord dat in elk mens is en dat jullie genetica en ook jullie inter-dimensionale delen en attributen bevat. Hieraan wordt gewerkt.

Ik weet dat sommige lezers graag meer over het DNA willen weten. Er zijn sinds enige tijd een paar goede boeken over dit thema die wetenschappelijk, maar ook spiritueel proberen te verklaren hoe deze strengen zijn opgebouwd.

Ik ben er echter zeker van dat het voor jullie ontwikkeling niet nodig is om dit vakmatig intensief te bestuderen. Als het jullie echt interesseert zoek dan naar het juiste boek.

Jullie Hoger Zelf zal jullie daar naartoe leiden. Ik zou liever hebben dat jullie je vrije tijd gebruiken voor dingen die met luchtigheid, vrolijkheid en wandelingen in de natuur en de weg van de stilte te behandelen of geestelijke reizen te maken in plaats van te lezen, want de verandering in je lichaam van jullie lichaam is afmattend genoeg.

En geloof mij, jullie vele helpers weten wat er gedaan moet worden. Jullie werken simultaan aan jullie patronen die zich steeds duidelijker tonen. En jullie hebben genoeg te doen om die loste laten. Jullie en jullie helpers vormen een team.

Ieder moet doen wat hij goed begrijpt en wat effectief is. Met het aardse bewustzijn  dat jullie nog vaak leidt, is het moeilijk om volledig en helemaal te begrijpen hoe de DNA-strengen zijn opgebouwd en hoe zij functioneren.

Maar weet dat het weten over deze 12 strengen van het DNA al altijd in jullie opgeslagen was, het is al in jullie. Stel jezelf deze vragen en ga naar de stilte en luister wat jullie Gouden Engel jullie te vertellen heeft.

Zo kunnen jullie ervaren wat jullie willen weten en jullie Hoger Zelf zal jullie deze kennis doorgeven in kleine porties of gevoelens die jullie goed kunnen verwerken.

In het komende artikel “Fantoomziektebeelden 3” ga ik nader in op stemmingswisselingen.

Ik wens jullie veel vreugde.

Jullie, Barbara Bessen