Een Cursus in Liefde – Boek 2. – De Bron van alle Zijn – deel 70.

Spiritualiteit:
Een Cursus in Liefde – Boek 2.

25 december 2015 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 70.

Een cursus in Liefde – Boek 2

Vertrouwen op de Goddelijke Weg – 3

Vertrouwen in de Goddelijke Weg ontwikkelen

Eigenlijk dienen jullie nu gezamenlijk met dit bewustzijn je verdere leven ter hand te nemen. Jullie zullen vele blokkades oplossen en knopen kunnen doorhakken.

Jullie lichaamsbewustzijn wordt dan steeds meer door jullie Gouden Engel geïnspireerd. Het innerlijk toneel is een goede mogelijkheid om je hele Zelf op een praktische manier te doorgronden en zeker niet op een wetenschappelijke basis.

Jullie zijn pioniers; het open hart dat het eigen Zijn op innerlijke niveaus doorgrondt. Jullie zijn waarlijk pioniers!

Dit is niet gedacht als een eenmalige oefening. Hij zou vaker gedaan moeten worden; het kan zelfs dagelijks zijn.

Een ochtendbezoekje is een goede mogelijkheid om het lichamelijk welzijn te voelen en vervolgens dienovereenkomstig te handelen.

Misschien willen jullie daarvoor een dagboek aanleggen waarin jullie steekwoorden willen opschrijven die jullie belangrijk voorkomen.

Het is heel verheffend om deze ontwikkeling te volgen.

En als jullie dan nog de kracht van jullie gedachten en daarmee je lichaam geestelijk bij het omvormen begeleidt, zijn jullie met een Goddelijk proces begonnen.

Wij noemen dit de GODDELIJKE WEG.

Jullie LICHAAMSBEWUSTZIJN werkt zelfstandig maar het is zeer nauw verbonden met jullie persoonlijkheidszelf.

Die is genetisch bedrukt met de oude ervaringen en het erfgoed van jullie voorvaderen. In jullie genen kunnen overerfbare ziekten opgeslagen zijn. Zij zijn misschien verborgen en komen alleen bij bepaalde situaties en gevallen naar voren.

Maar als jullie aan bepaalde ervaringen gewerkt hebben hoeft het niet tot een genetisch bepaalde ziekte te komen.

Het zeer bijzondere in deze nieuwe tijd is dat het door het werken aan de DNA-strengen – wat de Geestelijke Chirurgen met alle ontwaakten van plan zijn – dat er door de veranderingen van de oude imprints en patronen een heling van de genetische erfmassa kan volgen. Is dit niet sensationeel?????

Dit betekent dat de  hemofilie, de bloedziekte, van Opa Helmut en de hartzwakte van Oma Frieda net als de aanleg voor kanker van je moeder zich niet meer aan jullie overdragen. Deze ziekten hoeven geen realiteit meer te worden. Zij kunnen direct in balans gebracht worden en losgelaten worden. De duidelijk erfaanleg worden met een inter-dimensionale laag verstrengeld en daardoor geneutraliseerd.

Deze informatie is heel belangrijk voor mij omdat vele mensen het niet willen geloven.

Horen jullie daar ook bij?

Of kunnen jullie je voorstellen dat alles opgelost kan worden als jullie daartoe bereid zijn?

Hebben jullie het vertrouwen of zijn jullie nog zozeer met oude ervaringen verweven dat jullie dit niet voor mogelijk kunnen houden?

Ik wens jullie veel vreugde

Jullie Barbara Bessen