Een Cursus in Liefde – Boek 2. – De Bron van alle Zijn – deel 71.

Spiritualiteit:
Een Cursus in Liefde – Boek 2.

1 januari 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 71.

Een cursus in Liefde – Boek 2

Vertrouwen op de Goddelijke Weg – 4

Vertrouwen in de Goddelijke Weg ontwikkelen

Ga even lekker achterover zitten. Zijn jullie bereid om tegen je cellen te zeggen dat zij alle geërfde informatie over ziekte, dood en verderf los kunnen laten? Zouden jullie tegen hen willen zeggen: “Luister, hier spreekt de Baas, wij zullen alle ziekte-informatie uit onze DNA-strengen loslaten. Alles wat niet past in de inter-dimensionaliteit, laten wij los. Wij zijn een deel van God en zullen ons weerlaten opnemen in de allesomvattende liefde. Wij hebben geen ziekten meer nodig! Cellen, verbinden jullie je met elkaar en geef deze informatie door. Verbind je met de Oercel, met de Goddelijke, reine blauwdruk waaruit wij allemaal komen!”

Jullie cellen zullen verheugd zijn en zeggen: “Heerlijk. Eindelijk heeft de Baas het begrepen. Wij hebben al luid en duidelijk laten horen zodat er nu iets wonderbaarlijks kan gebeuren. Wij richten ons nu, zoals de Baas heeft gezegd, op de Goddelijke Matrix en zullen de informatie van de Oercelweer in ons opnemen en al het andere loslaten!”

Als jullie wetenschappelijke interesses hebben lees dit dan eens na in de kwantumfysica. Daar zullen jullie alles natuurlijk anders, en heel wetenschappelijk en vermoedelijk ook droog, beschreven vinden.

Maar daar zijn alle bevindingen steeds weer van een vraagteken voorzien, want zonder pogingen die een bewijs leveren, wordt het niet als wetenschappelijk onderzoek gezien.

Als kwantumnatuurkundigen uit de praktijk weten jullie het beter! Jullie hebben geen wetenschappelijke bewijzen nodig, jullie ervaren het zogezegd zelf.

Als jullie zo steeds aan en met jezelf werken verandert je lichaam zich, dat beloof ik jullie. Hier wordt weer teamwork gevraagd. Jullie zijn een team: jullie Lichaamsbewustzijn, jullie Persoonlijkheidszelf, jullie Geestelijke Helpers, de Hemelse Chirurgen en jullie Hoger Zelven. Het resultaat is zelfs gratis. Het kost geen cent, alleen jullie tijd en jullie vertrouwen!

Ik sprak eerder over jullie persoonlijkheidszelf dat nauw  met de lichamelijke acties die jullie hier beleven, is verbonden. Ik heb verklaard hoe het ontstaat en waaruit het bestaat.

Hoe langer jullie in dit leven verblijven des te meer het is gevuld met informatie en imprints die, als zij niet inter-dimensionaal geschikt zijn, stuk voor stuk worden afgebroken.

Wat zegt jullie Persoonlijkheidszelf nu eigenlijk over deze ontwikkeling?

Duikt het nog sterker op, om niet over het hoofd gezien te worden?

Hoe denkt dit over het Hoger Zelf.

Zien jullie je Persoonlijkheidszelf, het Hoger Zelf, als een vijand?

Hebben jullie je al eens met Hem onderhouden, hem dingen gevraagd?

Dit gaan wij ook doen, maar eerst nog een paar details vanuit aards en menselijk oogpunt in het komende artikel ”Vertrouwen in de Goddelijke Weg ontwikkelen – deel 5.

Ik wens jullie veel vreugde,

Jullie, Barbara Bessen