Een Cursus in Liefde- Deel 2. – De Bron van alle Zijn – Deel 53.

Kryon:
Zielsdeel – Incarnatie – Dualiteit.

Spiritualiteit: Een Cursus in Liefde- Deel 2.

Geplaatst 25 Juli 2015 / door Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn – Deel 53.

Het Persoonlijkheidszelf.

Welkom in het Rijk van de Dualiteit!  Leun ontspannen achterover en ervaar een beetje meer over het persoonlijkheidszelf, jullie persoonlijke zelf. Daarmee bedoel ik het deel van jezelf dat door ervaringen, indrukken om je heen, familie en alle andere ontmoetingen die jullie hebben beleefd, in jullie afgedrukt worden.

Geen zielsdeel komt helemaal helder en rein op deze Aarde, welk tijdraam de ziel ook uitzoekt. Nog eenmaal ter herinnering: Jullie kiezen aan de andere kant van de sluier samen met jullie geestelijke leiders en jullie groep het volgende leven uit.

Jullie overleggen precies wat jullie in deze incarnatie willen doen en ervaren en waar nog dingen in balans dienen te komen. Dit in balans brengen door velen als Karma betiteld.

Bij welk thema hebben jullie iets gedaan of ervaren wat niet in balans is? Stel je dit rustig als een gespreksronde voor waar alle aspecten uitvoerig worden besproken.

In dit tijdraam dat voor de Aarde heel belangrijk is en dat alle anderen beïnvloedt, waren misschien niet het lichaam, de genen en de levensomstandigheden nog vrij die voor jullie heel passend zouden zijn.

Dit verklaart onder andere waarom zoveel mensen tegenwoordig zijn geïncarneerd en waarom zij geconcentreerd bij elkaar leven. Zij wilden hier zijn om dit schouwspel van verandering mee te beleven, maar het gewenste lichaam was al vergeven.

Zo koos het zielsdeel misschien een aards kleed in een land waar de omstandigheden weliswaar niet optimaal waren maar waar nog steeds de mogelijkheid bestond om hier te zijn.

Dit verklaart ook de grote bevolkingsdichtheid in vele plaatsen en landen.

Als jullie hebben besloten worden jullie door je geestelijke helpers en speciale behandelaars op je nieuwe leven voorbereid.

Jullie zijn niet vanaf het begin steeds aanwezig in het embryo. Meestal gaan jullie daarin om te proberen hoe het voelt en ook om met de moeder nauwer contact te krijgen.

In de vierde maand beslissen jullie meestal om langer, respectievelijk helemaal in het moederlichaam te blijven. Dit luidt dan altijd het vergeten in en dan scheiden jullie je af van jullie neutrale gebied aan de andere kant van de sluier.

Hoe zouden jullie de voorgenomen ervaringen kunnen verzamelen als jullie steeds aan de andere kant van de sluier herinnerd zouden worden?

Met het binnengaan in de materie, in het moederlichaam, verweven de oude ervaringen die jullie met je meebrachten zich met jullie lichaamssysteem. Dit verklaart waarom jullie nooit neutraal zijn als jullie opnieuw incarneren.

Jullie nemen verdragen en niet-afgewerkte dingen met je mee, de opdrachten die jullie misschien speciaal voor deze keer op Aarde hebben ingepakt. Alles verweeft zich met elkaar om zich dan in het passende tijdraam te activeren.

De tijd in het moederlichaam dient niet alleen voor de lichamelijke rijping maar ook voor het samensmelten van de meegenomen ervaringspakketjes en de nieuwe plannen voor deze incarnatie.

Daarbij komen dan de ervaringen die jullie in het verdere verloop van dit leven verzamelen.

Een verdere belangrijke factor is de vrije wil. Die verandert misschien bepaalde plannen waardoor die niet of maar gedeeltelijk aangegaan en beleefd worden.

Als het kind niet geboren wordt omdat de moeder zich tegen het voldragen van de vrucht heeft gekeerd, trekt de ziel zich terug. Hij verlaat het lichaam en gaat weer terug naar de andere gebieden.

Zo’n onderbreking is niet alleen voor de moeder van betekenis maar ook voor het zielsdeel dat in jullie wilde incarneren. Beiden nemen hun beslissingen.

Ook een zielsdeel kan zich weer terugtrekken als het tot een andere beslissing is gekomen. Dit komt echter zelden voor. Meestal is het voortijdig beëindigen van een zwangerschap een beslissing van de moeder.

Er zijn geen toevallige zwangerschapsonderbrekingen, ook als er misschien een ongeval in het spel is. Dit werd dan als een mogelijkheid voor de terugtocht gebruikt. Elke zwangerschapsonderbreking zou niet als iets negatiefs of zelfs als een zonde bekeken moeten worden.

Het is een beslissing die door het zielsdeel en de moeder werd genomen. Ook de vader is zeker bij deze ervaring betrokken. Allen beleven dit samen omdat zij dit zo hebben gewild.

Misschien ontbrak deze ervaring nog in het repertoire, of moest dit dienen om in balans te komen met andere zaken. Geen mens zou zich moeten veroorloven om hier een oordeel over te hebben want niemand kan in het zielenplan van een ander kijken.

In de volgende bijdrage kijken wij nog wat beter naar ons incarnerende zielsdeel.

Ik wens jullie veel vreugde met Kryon,

Jullie,
Barbara Bessen