Kryon: Het Eerste-hulp Crisispakket.

Kryon:
Het Eerste-hulp Crisispakket.

 Door Barbara Bessen  / 4 maart 2021    
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Een vriendin zei onlangs tegen mij: “Ik geloof dat wij allen zoiets als een “eerste-hulp cursus” nodig hebben voor deze crisistijd waarin wij nu leven.” Dit idee beviel mij wel en ik wendde mij direct naar binnen om aan de geestelijke vriend Kryon te vragen of hij ons daarvoor een idee of een handleiding zou willen geven.

Toen ik nog dieper naar binnen ging merkte ik dat mijn Hoger Zelf glimlachte en knikte. “Een goed idee” vertelde HET. Wat is er mooier en beter dan de hulp die van binnenuit te verkrijgen is als men zelf (de persoonlijkheid) vast blijft zitten en niet meer weet hoe het verder moet gaan of raad nodig heeft voor internationale of familieaangelegenheden. Of als men helderheid wil hebben over de informaties van buitenaf, over regelgeving en gezondheidsaanbevelingen zoals vaccinaties etc. als wij zelf niet goed weten wat goed voor ons is.Soms moet men dan ook een “eenzame” weg gaan als de eigen omgeving niet laat zien wat je zelf als goed beschouwt.” Dat deze tijd van veranderingen zich aan de buitenkant en in de wetenschappelijke en gezelschapsstructuren op deze manier zouden veranderen hebben wij zeker niet zo verwacht. Wij dachten dat het lichtvolle zich makkelijker naar voren zou brengen en wij hoopten zeker dat wij er zelf niet zo intensief bij betrokken zouden raken door het kwijtraken van geld en banen en particuliere regelgeving.

Wij dachten misschien ook dat het ons zou ontbreken aan sporten met anderen, een café te bezoeken, samen in een restaurant gezellig te eten en dat wij het omarmen en het zien van een glimlach zo zouden missen. Hmmm, maar uiteindelijk is het Licht ook aan het werk. Misschien zijn grote veranderingen alleen op deze manier mogelijk?

Als ik de geestelijke vrienden vraag – en dit hebben zij zeker al gedaan – wat deze zogenaamde pandemie is, wat hij betekent, krijg ik als antwoord: “Dit is een goede mogelijkheid om te herkennen wat op Aarde – nu en sinds duizenden jaren – wordt gespeeld. Dit is de kans om weer de ware natuur van de ervaring op Aarde toe te passen, die in eenheid met de natuur en met de andere mensen is.

Alles wat hier de laatste eeuwen werd aangeboden over hoe een leven moest zijn, lag ten grondslag aan een plan dat niet uit vrijheid bestond maar dat anderen diende die de Aarde en haar bewoners voor hun eigen doelen manipuleerden. Jullie hebben de kans om dit te (h)erkennen en je daarvan te bevrijden en hoe jullie dit ook willen doen….onze hulp is verzekerd!”

Er is voor deze tijd geen geplande weg, er zijn alleen opties en die zijn individueel. Ieder van ons leidt zijn eigen leven. Ieder kan zelf de passende spirituele gereedschappen voor deze tijd eruit pikken. En dat is bij iedereen anders. Men kan zich niet met anderen vergelijken. Het is zeker dan wij moeten (h)erkennen wie wij werkelijk zijn en waar onze innerlijke stem ons naartoe wil leiden. Velen van ons die zich met deze onderwerpen bezighouden en mogelijk ook anderen onderrichten en leiden, zijn hier aanwezig om deze verandering te ondersteunen.

Wie weet waar wij vandaan komen en waar ons laatste thuis was? Onze ervaringen waren zeker veelvoudig.

Laten wij luisteren naar wat Kryon ons op het hart wil leggen.

Heel hartelijke groeten,

Jullie, Barbara Bessen

*KRYON-Channeling maart 2021“Het Eerste Hulp Crisispakket”

Gegroet, beste vrienden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. 

Wat een genoegen om weer in deze groep te zijn. De groep is groot en wijdvertakt en valt ook niet onder het aardse tijdsbestek. Deze lijnen en energiepakketten, de hulp is nu effectief op dit moment, ook al heeft deze de groep uiterlijk nog niet bereikt, omdat de woorden zijn ontvangen en in het veld zijn. Ze zullen over drie maanden of drie jaar of zelfs over honderd jaar nog steeds werken. Het is de goddelijke energie, er zijn lichtgevende boodschappen die altijd werken, ze zijn tijdloos en eeuwig.

Laten wij een beetje achterover gaan zitten. Maak het je gemakkelijk, knuffel jezelf en geniet van ons samenzijn. Lees dit als je wilt ook enkele keren door.

Jullie zullen merken dat het net zo is als het lezen van een goed boek dat jullie steeds weer tevoorschijn halen om erin te lezen. Er is altijd iets wat jullie nog niet hebben opgemerkt of dat opeens als liefdespijlen gericht op jullie schiet. Ik Ben een tijdreiziger, zoals jullie dat ook zijn.

Ik ben met deze Kryon-groep al eonen lang in dit Universum en ook in andere Universums onderweg om jullie te dienen. Dit was onze opdracht en zo zal het verder zijn. Een dienst die zich onder andere uitdrukt door het verder geven van informatie die ook magnetisch kan zijn en die de kennis van het magnetisme en zijn verschijningsvormen inzet, waar en hoe dit voor een planeet, een zonnestelsel en het melkwegstelsel behulpzaam kan zijn bij het bestaan, het groeien en ook om te dienen.

Niets in dit en in andere Universums is gewoon zomaar….alles heeft zin en functie! Laat ons eens diep in deze planeet duiken. Op dit moment merk ik dat zij in de innerlijke kern, die driedimensionaal en vloeibaar is, uitgelijnd en verbindend werkt met andere planeten. Speur ook in jezelf en raad eens wat er in de Aarde aan de hand is. Misschien nemen jullie nu het hoger vibrerende zijn van de Aarde waar….een lichtvol zijn dat zich direct in het midden van de Aarde beweegt en uitdrukt.

Het is het deel van de Aarde dat interdimensionaal is en de verandering van de planeet stuurt. De Aarde verandert zich en verlaat langzaam de oude structuur. De Aarde vervelt zich. Probeer je verstand los te laten en voel wat er de komende jaren zal gaan gebeuren. Eenvoudig uitgedrukt zal alles oplossen dat niet meer in de trillingen past die de Aarde nu binnengaat en waar zij al met een been in staat. De Aarde kwam van een hoger vibrerend gebied om zich hier driedimensionaal te verankeren en ervaringen met dit niveau te hebben. De ervaringen zijn langzaam afgesloten tot aan de ervaring van de herschikking van de re-integratie. Dit geschiedde vanaf de Harmonische Convergentie in 1987. Alles wat de Aarde doet beleven jullie mee. Jullie worden niet buitengesloten en zo is elke dag waarop jullie leven weer anders. Vergeet alle voorstellingen over hoe gezondheid dient te zijn. Vergeet wat je lichaam naar verluidt aan voedsel nodig heeft. Vergeet de manier waarop karma functioneert (ervaar of het zelfs nog wel bestaat) en laat los wat jullie in verband daarmee moeten transformeren. (uiteindelijk telt de toewijding voor het Goddelijke.)

Vergeet wat jullie allemaal eens waren en hoe vaak jullie hier al zijn geïncarneerd.

Steun niet de vermeende gerechtigheid en moraal want diep in jullie is jullie eigen voorstelling daarvan opgeslagen. Vergeet wat en hoe een mens zou moeten zijn.

Eenvoudig gezegd: Maak je leeg van voorstellingen! Open je voor nieuwe ideeën Stel je voor dat je ontwaakt in een nieuw lichaam dat toch nog het oude is, maar eigenlijk ook niet omdat het anders is ingesteld: interdimensionaal!

Alles wat hier misschien als juist en waar wordt geleefd, staat op de tocht. Er is geen goed of fout…dat is er alleen maar op de diepe dualistische niveaus. Hoe hoger men komt hoe meer goed en fout gelijk worden. Dit is de afgezwakte dualiteit. Dit is het doel van de Aarde….van jullie ook. Hoe kan alles in je leven “normaal” zijn onder deze omstandigheden? Jullie zijn hier naartoe gekomen om de normaliteit die jullie sinds eeuwen werd ingebracht te veranderen. Wat tevoorschijn komt zijn grote, hoog vibrerende lichtwezens….ja, dat zijn jullie. Deze lichtwezens willen hier opruimen, schoonmaken, zich oprichten en leven wat zij werkelijk zijn en anderen daarbij behulpzaam zijn. Ja, ik bedoel ook jullie!

Voel in jezelf en bemerk het vibreren van de Aarde….ook hoe zij nu met jullie hoog vibrerende wezens in resonantie gaat. Bemerk het vibreren van jullie eenheidstrillingen van de functies van het vijfde en hogere Zijn. Jullie zijn goddelijk, net zoals de Aarde. Het spel dat hier allang wordt gespeeld, verandert. Er komen licht, helderheid en liefde in het spel. Dat is een proces. Dat gaat en gaat maar door.

Wat verwachten jullie nu? Wat zouden jullie willen dat er gebeurt? Jullie willen dat de kinderen weer naar school kunnen gaan, jullie willen weer lekkere chocoladekoeken of patat eten in de cafetaria. Jullie willen reizen. Jullie willen weer de zogenaamde realiteit leven die er eens was.

Wat als ik jullie vertel dat er vele realiteiten zijn. Er zijn geen “normale” realiteiten. Er is alleen een vijver vol bouwstenen en al duizenden jaren lang worden jullie uit deze  vijver vol mogelijkheden bouwstenen aangeboden. Daaruit kunnen jullie je realiteit vormgeven. Jullie hebben het oude van al jullie voorouders als waar aangenomen. Jullie hebben niet gevraagd of er nog meer in de vijver was. Het is nu een goede gelegenheid om deze vijver eens nader te bekijken met zijn vele bouwstenen voor de creatie van levens.

Wat er nu aan de buitenkant als een defect uitziet is uiteindelijk de kans voor herkennen en veranderen. En juist terwijl de beperkingen steeds langer duren bestaat er de kans om de Nieuwe Aarde waarvoor jullie hier zijn gekomen, tot stand te brengen. De Nieuwe Aarde is vrij en heeft een reuzenvijver vol mogelijkheden.

Die worden door elk individu vrijuit uitgekozen en als iemand bepaalde stenen bevalt zal hij of zij zich gelijkgezinde mensen zoeken en als dit niet meer voldoet zal hij/zij verder zoeken naar nieuwe puzzelstenen uit de vijver. Houd in deze tijd alles voor mogelijk. Er zijn geen voorwaarden meer. Daar schrikken velen van jullie van.

Saint Germain spreekt graag over het loslaten van de krukken. Of bij het voorbeeld van de olifant die van jongs af aan aan een ketting heeft gelegen en die nu losgelaten wordt: hij weet niet waar hij zonder ketting naartoe moet gaan. Wat moet hij doen?

Vraag jezelf af hoe je wilt leven. Hoe en wat zal het zijn, en met wie en hoe. Het is nu de grootste kunst op te staan en te bekijken wat jullie nog kunnen leven.

Vergeet geld, huis en hof, zoals men dit zegt. Zet hen op de achtergrond en vraag je af: Als ik daar en daarmee niet gebonden zou zijn, wat zou ik dan het liefst doen? Sta dan je eigen ware Zijn toe om je te inspireren over wat er te veranderen valt en misschien ook met wie. Soms is er een familielid nodig die hoge muren afbreekt en vrij uitzicht laat zien voor een heerlijk gemeenschappelijk leven hier op Aarde.

Of het politieke systeem en/of de wetenschap ineen zullen storten, vragen jullie mij?

Waarschijnlijk wel, want hoe moet er anders iets nieuws kunnen ontstaan, vraag ik jullie dan? Beangstigt jullie dit? Waarom? Bestaat jullie leven uit het vasthouden van de dingen die jullie eenmaal hebben gehoord?

Julie hebben geen geld, zeggen jullie…. en een huis hebben jullie ook niet? Mooi, dan zijn jullie vrij. Ik heb jullie vele jaren geleden verteld: ”Wat is er nodig om een nieuw, vruchtbaar leven te leiden dat gelukkig en vrij maakt: De zuivere intentie!”

Heb de zuivere intentie om jezelf te bevrijden als er iets is dat verhindert om het ware goddelijke lichtwezen dat jullie zijn zich door jezelf uit te drukken.

Meer valt er niet te doen. Zoals ik zo graag zeg bevinden jullie je nu met het ene been op de Nieuwe Aarde en het andere vertrouwt het nog niet zo erg en wandelt in de sterke dualiteit. Jullie hobbelen de hele dag heen en weer. Zeer waarschijnlijk op het moment waarop het erom gaat om een mening te hebben over de huidige regels en die op te volgen. Wees sceptisch, onderzoek hoe de zaak in elkaar zit, waar die vandaan komt en hoe de toekomst hier zou kunnen zijn. Zijn het misschien (weer) vooraf aangereikte puzzelstenen uit de vijver? Jullie willen je stenen zelf uitzoeken en de andere stenen die voor jullie niet goed werken, terugleggen.

Wel dan: DOE HET en bedenk dat geen enkelvoudige realiteit bestaat. Hier nog een paar energiepakketjes die jullie, als jullie hen lezen, kracht en helderheid schenken. Jullie zullen jezelf de weg wijzen, weg uit de manipulatie, terug naar je eigen creativiteit of samen met anderen, gelijkgezinden. Dit zal duidelijk worden.

Hoe zeggen jullie dit zo mooi? Moge de Macht bij jullie zijn!

Het eerste-hulp Crisispakket.

Houd alles voor mogelijk en begrens jezelf niet. Jullie lichtvolle veranderingen veranderen het veld waaruit allen zich voeden. Zo gebeurt verandering van mens tot mens. Dit werkt het beste!

1. Leef op de manier die jij het beste vindt

2. Accepteer dat er mondmaskers zijn, maar de vraag is welke jullie nu nog willen dragen. Dit geldt ook voor de maskers die jullie van buitenaf aangeboden worden en die alleen maar een zinnebeeld voor de andere maskers (puzzelstenen) zijn.

3. Luister naar je lichaam, naar wat het vertelt want dit kan iets anders zijn dan in de boeken staat

4. Eet alleen wat je werkelijk smaakt en eet alleen als je trekt hebt. Je lichaam heeft niet zoveel meer nodig in tijden waarin hoge energiegolven de planeet bereiken

5. Wees veel in de natuur, met name daar waar veel planten, bomen en water zijn

6. Reis veel naar binnen….of je het nu meditatie noemt of innerlijke reizen. Wees verbonden met je Hoger Zelf en schenk aandacht aan de inspiratie die van je intuïtie en buikgevoel komt. Daar zit de waarheid.

7. Adem diep in, haal de energie van de Aarde en het Universum diep naar binnen. Doe aan Prana-ademen.

8. Wees lichtjes, dans, beweeg je lichaam. Het transformeert en maakt ruimte voor vrijheid.

9. Wees lichtjes, lach, wees vrolijk en word als kinderen. De wereld behoort je toe, de wereld die jij zelf schept. Niemand kan dit verhinderen!

10. Schep je eigen realiteit waarin je tegen je Hoger Zelf zegt: Ik leg mijn leven in jouw handen. Laten wij samen over deze heerlijke planeet wandelen en helpen haar weg te ondersteunen. En laat mij weten wat ik daarvoor moet weten!”

Wij uit de geestelijke, lichtvolle gebieden, zijn jouw helpers, begeleiders, en brengen jou inspiratie, maar jouw ZIJN is de ware schat. Wij helpen jou om dit te (h)erkennen en als het ware IK aan te nemen!

Ik Ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in februari 2021. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.