Kryon: 2012, De sleutel van de deur naar de eigen waarheid

Kryon: 2012,
De sleutel van de deur
naar de eigen waarheid.

Gechanneld door: Barbara Bessen

9 maart 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

„De mens wikt, God beschikt“, zo vertelt ons een oude, wijze spreuk. Is het echt zo? Wie of wat stuurt het leven van een mens? Hij zelf, of hogere wezens, hogere delen?

Het Hoger Zelf of de wezens die zich energetisch van ons voeden? Bepalen zij ook wat wij denken en de daaruit ontwikkelde daden? En in hoeverre is de invloed van “boven” bestemmend voor het jaar 2012, de verdere jaren en de weg van de Aarde? Sinds de Harmonische Convergentie is veelvuldig te zien dat de verandering hier op onze planeet, aan de rand van het zonnestelsel, steeds grotere vormen aanneemt.

De natuur komt in opstand en steunt Moeder Aarde bij haar eigen veranderingen die uit het middelpunt van haar Zijn gestimuleerd worden. De kern, het kristallijnen middelpunt in de Aarde, beweegt, verandert en verwijdt zich en begint door de van buiten instromende hoge energie te ontwaken.Het is op Aarde zichtbaar door verschuivingen van de tektonische platen, door aarde-, water- en  luchtbewegingen.

De mens als kinderlijke gast op dit gesternte zit er middenin en kan zich ook op zijn innerlijke, kristallijnen kern, de Goddelijke vonk, oriënteren ende veranderingen op zijn manier en wijze (laten) inleiden.

Deze veranderingen die vanuit het innerlijk komen, ook uit het hoge innerlijk van het melkwegstelsel en het Universum, zijn tekens die in eerste instantie van buitenaf zichtbaar zijn. Wij zien met onze uiterlijke ogen de omwentelingen van de aardkorst en bemerken zo het innerlijk borrelen.

Wij voelen de verschuivingen en merken die buiten ons analoog aan onze verandering. Dit is te merken in het zakelijke en het private gebied door verlies van werkplek, geld en vriendschappen of zelfs innige partnerschappen.

Ook door nieuwe ideeën en aanbiedingen die het leven volledig veranderen

Het is alsof het buitengebeuren zich van ons wil verwijderen als een huid die wij afleggen, Wij beleven dit deels met verbazing en angst, maar ook met gelukzaligheid waarin wij, als wij verder kijken, de liefde en de hogere zin daarachter herkennen. Deze veranderingen willen ons laten zien dat wij de innerlijke kern nu herkennen, hem voelen en met hem samenwerken.

Toen de mens in deze incarnatie kwam, waar hij ook leeft, droeg hij een volle rugzak met ervaringen waaraan gewerkt moest worden, karmische imprints en oude patronen met zich mee. Deze analogie gebruikt Kryon graag. Wij hebben door de Harmonische Convergentie een groep nieuwe geestelijke ondersteuners gekregen die ons helpen om deze rugzak leeg te krijgen want een lege rugzak moedigt aan tot nieuwe bevindingen, nieuwe ideeën en buitengewone ervaringen, zelfs tot kwantumsprongen.

Saint Germain spreekt van nul-energie die wij met een lege rugzak hebben en dit weerspiegelt zich in een verdere activering van het DNA, de interdimensionale, opgeslagen zaken in de daarin opgeslagen Akasha kroniek die al onze, tegelijk plaatsvindende levens bevat en ook al het leven op Aarde.

Als wij ook op nul zijn gesteld zijn wij vrij, hebben een holistische visie en kunnen buiten het speelplan van de Aarde, dat tussen de magneetrasters van de Aarde wordt vastgehouden, handelen.

Wij worden interdimensionaal en hebben zo toegang tot alle kwaliteiten die wij ooit geleefd hebben en kunnen die gebruiken. Wie van zichzelf zegt: “Ik kan niet schilderen, ik ben geen kunstenaar,” of “Ik kon nooit met getallen overweg” zal misschien het schilderen of andere kunsten in zichzelf ontdekken en merken dat er ook een wiskundige in hem steekt.

Wij zijn ook, Kryon zegt dit steeds graag: Nog met een been in de dualiteit, wij willen het leven hier ook leven want daarom zijn wij hier. En met het andere been leven wij al interdimensionaal in hogere dimensies. De kunst is om beide met elkaar te verenigen.

Wat dit met 2012 te maken heeft? Heel veel want wij zouden onze opmerkzaamheid niet op uiterlijke dingen moeten richten maar op de interdimensionale correspondentie met onze hogere delen. Daar, waar er geen dualiteit is, waar geen zorgen over de euro zijn, waar de allesomvattende Liefde handelt.

De ascensie gaat niet over het verlaten van de Aarde maar over het verlichten van de Aarde. Wij brengen door onze persoonlijke transformatie ons licht hierheen en verankeren het. Meestal op plaatsen en oorden waar wij al hebben geleefd. Wij en veranderen oude ervaringen en brengen tegelijk liefde binnen, het fundament van verandering.

Wij ontmoeten vaak oude companen, Saint Germain spreekt graag over sparringpartners die ons bij de transformatie helpen, en wij hen. Zo zie ik een kristallijn, wereldwijd netwerk ontstaan dat de verandering van de Aarde inleidt.

2012 zal zeker niet makkelijk te leven zijn, veel zal er over ons heenkomen om daarna uiteindelijk te gaan en ruimte te maken voor nieuwe dingen. Wij kunnen dit aan het nieuws en aan de informatie die daarachter zit, vaststellen.

Wij ontdekken dit als wij met interdimensionale ogen naar het nieuws kijken. Het licht van Al Wat Is staat achter elke oorlog, achter de honger en ook achter de zwakke euro en hun slachtoffers en gebruikers, waar zij ook wonen.

De beurs en de hele geldmarkt zijn een aardse gedachteconstructie. Wij oordelen zelf of wij deze constructie, zoals hij is, steunen, ook, of juist door, angstdenken, of dat wij in onze eigen gedachtegang de euro als een energie zien die liefde en licht nodig heeft om dan de veranderingen aan te brengen die nodig zijn.

Het gaat uiteindelijk om de wortels van dit hele pakket dat met manipulatie samenhangt. Ik geloof dat wij de euro geestelijk met liefde moeten steunenwant een gerichte ineenstorting, die natuurlijk ook in enkele hoofden rondzingt, is niet de juiste weg. Wij moeten de energie euro en onze buren geestelijk sterken om zo de nieuwe weg te openen. Saint Germain zegt vaak dat de nieuwe dingen niet komen van degenen die nu aan de macht zijn, zij komen van de gewone mensen als zij gewoon leven zoals zij dit voor juist houden.

Dit is de beste, de eenvoudigste en de vrouwelijke weg van transformatie. Het is moeilijk in woorden te vatten, maar wij bepalen toch in seconden hoe wij iets denken en leven. Als wij de dramatiek van de huidige tijd ontwarren, het met luchtigheid omgeven, dan zal ons leven zo zijn.

Als steeds meer mensen dit gaan doen, komen de veranderingen vanzelf. Zij komen uit de cellen, die wij zijn. Eigenlijk hoeven wij daarvoor niets bijzonders te doen. Wij moeten binnenin authentiek zijn, zelfvoorzienend leven, wat wij daar ook onder verstaan. Dat kan goede voeding zijn, zelf groenten telen etc. het kan ook heel gewoon de eigen mening leven zijn. Wij zijn Goddelijke wezens die door de kracht van hun wil alles kunnen scheppen.

Maar aan de buitenkant geldt dit niet, daar wil men zeker met druk of geweld iets veranderen. Wij veranderen het door onze zuivere intentie. Die telt, en die is langzaam, maar zeer effectief.

Wij veranderen het veld door onze manier van leven en ieder mens is daarbij belangrijk.

Voor 2012 betekent dit voor mij : Ik blijf mijn gedachten controleren, ik leef dat wat ik werkelijk leven wil, kijk minder naar tv en laat mij niet meer door het nieuws tot oordelen verleiden, ben veel in de natuur, spreek met de natuurwezens en steun hen. Ik laat mij door mijn Hoger Zelf inspireren over wat er te doen valt, dat kan iedereen elk moment doen. Ofwel door actieve communicatie, dat maakt de hoge energie vandaag de dag mogelijk door open te staan voor inspiratie.

Uiteindelijk gaat het over zeven miljard werelden. Want ieder schept – volgens de kwantumfysica – steeds weer zijn eigen wereld door het kijken. Dan ontstaat er pas iets. De vraag zou dus moeten zijn: Naar wie en wat willen wij kijken? Zien wij hetgeen onze aardse ogen aan de buitenkant waarnemen? Als de ogen met innerlijke, Goddelijke toeschouwers verbonden zijn, dan is wat wij scheppen ook liefdevol. Zo zie ik in 2012 vele mogelijkheden.

De vraag is werkelijk: Wat wil ik zelf dat er in 2012 gebeurt? Dan zal het zo zijn.

Kryon antwoordde eens op de geliefde vraag wat er in 2012 zou gaan gebeuren: “De Aarde gaat in een nieuwe omloopbaan, de zon ervaart van de Grote Centrale Zon grote veranderingen die door het afzwakken van het magneetraster op Aarde merkbaar zullen zijn. Het is een paradigma wisseling. De mens bevrijdt zich van het speelplan van de Aarde en ontvangt hogere bevindingen.

Ieder mens beslist of hij dit geschenk wil aannemen of niet en veranderingen aan de buitenkant kan ieder voor zichzelf bestemmen. Jullie zijn toch de scheppers? De Aarde gaat haar weg en verheugt zich over elke mens die zij begeleidt. Ieder wordt oneindig geëerd en geliefd, wat hij ook beslist!”

Uiteindelijk stellen wij allemaal vast dat de sleutel van de deur naar heerlijkheid in ons heilig, hoger hart ligt dat buiten de dualiteit ligt. Daar hebben wij altijd toevlucht als het er buiten weer eens koel aan toegaat. Daar ligt de sleutel naar ons Goddelijk Zijn dat onvergankelijk is en ons met het hart laat kijken. Onze zuivere intentie en ons vertrouwen openen de weg daarheen. De veranderingen waar wij zo naar uitkijken beginnen in het hart van ieder individu.

2012 zal daarom voor ieder brengen wat hij daarvan verwacht, ervan denkt en waar hij zich op instelt. Ik kies voor een verenigd Europa, een stabiele euro, groeiende wereldvrede, oplossing van karma en voor het openen van mijn hart voor liefde voor mijzelf en medegevoel voor anderen. Ik kies bovendien voor lichtheid, levensvreugde en plezier.

Waar kiezen jullie voor?

Barbara Bessen

www.kryon-deutschland.com

Verschenen in Lichtfokus Heft nr. 37.